LiteraTURA Stopka
o projekcie
o projekcie
francuskojęzyczna
francuskojęzyczna
hiszpańskojęzyczna
hiszpańskojęzyczna
niemieckojęzyczna
niemieckojęzyczna
wystawa
wystawa
bibliografia tematyczna
bibliografia tematyczna

Projekt LiteraTURA zakłada wzrost kompetencji literackich 90 bibliotekarzy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkają się oni ze specjalistami (m.in. wykładowcami, tłumaczami, krytykami literackimi) w zakresie 3 literatur zagranicznych: niemieckojęzycznej, francuskojęzycznej, hiszpańskojęzycznej podczas 3 szkoleń. W czasie szkoleń promowane będą zbiory dotyczące danych obszarów językowych dostępne na różnych nośnikach w WBP w Olsztynie ph. „Podróże po literaturze”. Współpraca z regionalną księgarnią umożliwi uczestnikom szkoleń bezpośredni zakup najnowszych pozycji literackich związanych z danym obszarem językowym. Rezultatem długofalowym będzie rozbudowanie jakościowe i ilościowe oferty czytelniczej w bibliotekach publicznych województwa, w zakresie której występują deficyty w zbiorach bibliotek. Wzbogaci się ona o polskie przekłady książek z omawianych w ramach spotkań obszarów językowych. Uzupełnieniem działania będą: wystawa dotycząca prezentowanych w ramach projektu literatur oraz bibliografia tematyczna – zalecająca dotycząca prezentowanych literatur, która opracowana zostanie przez zespół bibliografów z Pracowni Regionalnej i Informatorium WBP w Olsztynie.