ZASADY GRY

GRA dla uczestników wizyty za jeden uśmiech w Olsztynie pt. „Grasz w bibliotece? - Gram”

Gra trwa przed wizytą za jeden uśmiech i w trakcie tej wizyty w Olsztynie.

Ogłoszenie grywalizacji nastąpi:

 • razem z ogłoszeniem naboru – zaproszenia na wizytę studyjną (zapowiedź zabawy dla uczestników + link do strony z opisem tej grywalizacji),
 • w mailach do uczestników zakwalifikowanych do wizyty – przypomnienie, link, ewentualnie jakieś dodatkowe wskazówki.

Zapraszamy do zabawy – gry, która zaczyna się w dniu ogłoszenia. Wykonanie któregoś z zadań 1-10 oznacza przystąpienie do gry, która jest nieobowiązkowa. Zadania też gracze wybierają dowolnie.


W rankingu graczy znajdą się wyłącznie osoby zakwalifikowane do wizyty za jeden uśmiech w Olsztynie. Niektóre zadania mogą być wykonywane też prze inne osoby, nie będą one jednak umieszczone w rankingu i nie będą rywalizowały o żadną z nagród w tej zabawie.


Zadania gry:

 1. Wypełnij ankiety online
 2. Znajdź na portalu labib.pl pytanie: „Czy bibliotekarzom opłaca się eksperymentować?” i odpowiedz na nie. Za każdą odpowiedź (komentarz pod tym pytaniem) 2 punkty.
 3. Znajdź na portalu labib.pl Planetę Zapomnianych Książek i skomentuj tę inspirację. Za każdy komentarz pod tą inspiracją – 2 punkty.
 4. Skomentuj post „W bibliotekach jest ciekawie bo…” na Facebooku WBP w Olsztynie: – 2 punkty za każdy komentarz do posta z tym tekstem.
 5. Weź udział w konkursie Fundacji Orange „Pasjami gramy” (trwa od 16 X do 6 XI) w ramach „Spotkań z pasjami” ttp://biblioteki.fundacja.orange.pl/biblioteka/spotkania_z_pasjami/ - 5 punktów.
 6. Skomentuj wizytę lub przygotowania do wizyty na Facebooku WBP (w komentarzu do informacji o tej wizycie): – 2 punkty za każdy komentarz.
 7. Zrób zdjęcie z wizyty lub przygotowań do niej i wyślij je mailem na adres projekty@wbp.olsztyn.pl najpóźniej do godziny 14:15 w dniu wizyty (19 listopada 2014 r.) – 5 punktów za każde przysłane zdjęcie, jeśli w mailu będzie podane imię i nazwisko gracza, a na zdjęciu chociaż jeden uczestnik wizyty.
 8. Weź udział w losowaniu w czasie przerwy kawowej (12:30:12:45 – znajdź Dział Promocji w WBP i rzuć kostką, jeśli przyjdziesz z kimś, wszyscy z grupy dostaną sumę Waszych punktów).
 9. Weź udział w zwiedzaniu Starego Ratusza – 2 punkty.
 10. Weź udział w warsztatach w Pracowni Starych Technik Drukarskich i w Pracowni Konserwacji Zbiorów Zabytkowych – 2 punkty.

Osoby, które zdobędą największą liczbę punktów zostaną nagrodzone w czasie wizyty w Olsztynie.

Nagrody: 2 czytniki e-booków Kindle Amazon dla graczy, którzy zdobędą największą liczbę punktów + niespodzianka dla pozostałych graczy – uczestników wizyty za jeden uśmiech w Olsztynie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.


Cele gry:

 • dobra zabawa dla uczestników wizyty za jeden uśmiech w Olsztynie,
 • przygotowanie się uczestników do warsztatów i dyskusji nt. projektów i grywalizacji w bibliotekach.

Przystąpienie do gry oznacza zgodę na:

 • umieszczenie danych osobowych i wizerunku gracza w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów wizyty za jeden uśmiech.
 • nieodpłatne publikowanie nadesłanych materiałów w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów wizyty za jeden uśmiech.


Dodatkowe informacje u Elżbiety Maruszczak: elam@wbp.olsztyn.pl, tel. do pracy +48 89 524 90 42


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie   Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   Program Rozwoju Bibliotek