Program wizyty

Od początku naboru (przed samą wizytą i w trakcie wizyty) – dobrowolna gra dla uczestników, BAW SIĘ RAZEM Z NAMI już TERAZ


Wizyta: 19 listopada 2014 r.:
10:00 - 10:45 zwiedzanie WBP (Stary Ratusz)
10:45 - 11:00 przejście na ul. 1 Maja 5
11:00 - 12:30 warsztaty: Projekty w bibliotekach - działanie i finansowanie
12:30 - 12:45 przerwa kawowa
12:45 - 13:45 warsztat: Jak zrobić grywalizację w swojej bibliotece
13:45 - 14:45 zwiedzanie WBP z warsztatem w Pracowni Starych Technik Drukarskich i w Pracowni Konserwacji Zbiorów Zabytkowych i rozstrzygnięcie gry
14:45 - 15:00 przejście na obiad
15:00 - 15:45 obiad + przejście do Planety 11 (MBP w Olsztynie)
16:00 - 17:15 seans w Planetarium i zwiedzanie Planety 11
17:15 - 18:45 warsztat: Gry miejskie
Kolacja
20:00 Pokaz nocnego nieba w Obserwatorium Astronomicznym (jeśli pogoda pozwoli)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie   Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   Program Rozwoju Bibliotek