Grasz w Bibliotece? – Gram. Projektowo - zaproszenie na wizytę

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej „Grasz w Bibliotece? – Gram. Projektowo” organizowanej w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”.

Termin wizyty: 19 listopada 2014 roku, godz. 10.00 – 21:00. Udział w wizycie jest bezpłatny.

Miejsce wizyty:
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie: dwie siedziby biblioteki:
  - przy ul.1 Maja 5 oraz
  - przy ul. Stare Miasto 33 (Stary Ratusz);
- Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie: Planeta 11;
- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.

Program wizyty znajduje się w zakładce Program

Gra dla uczestników: Wszystkich uczestników wizyty zapraszamy do udziału w zabawie – grze: „Grasz w bibliotce? - Gram”. Zasady gry znajdują się w zakładce ZASADY GRY

Gra już się zaczęła – przed wizytą i będzie trwała w trakcie wizyty. Wtedy też wręczymy nagrody

BAW SIĘ RAZEM Z NAMI


Kryteria wyboru uczestników:
  • zatrudnienie w bibliotece wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (gminy do 20 tys. mieszkańców) lub udział w sieci LABIB
  • kolejność zgłoszeń,
  • dostępność środków na zwrot kosztów podróży (maksymalnie 150 zł / osobę)

Przyjmiemy tyle osób deklarujących konieczność zwrotu kosztów podróży, ile dopuszcza program - maksymalnie 1500 zł (po odjęciu kosztów noclegów, które będą potrzebne uczestnikom spoza Olsztyna). Maksymalnie przyjmiemy 15 osób.

Zgłoszenia na wizytę przyjmowane będą do dn. 10.11.2014 r. adres e-mail: projekty@wbp.olsztyn.pl . Więcej informacji u Elżbiety Maruszczak: pod nr tel. +48 89 524 90 42

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz w wordzie do pobrania


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie   Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   Program Rozwoju Bibliotek