Od RELACJI do ARANŻACJI Sponsorzy
O szkoleniach
O szkoleniach
Relacje
Relacje
Obsługa klienta
Obsługa klienta
Klient z zaburzeniami
Klient z zaburzeniami
Nowoczesna  przestrzeń
Nowoczesna  przestrzeń
Urządzanie bibliotek
Urządzanie bibliotek
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna

Od RELACJI do ARANŻACJI to hasło przewodnie tegorocznej propozycji szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie realizowanej w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014” ze środków Instytutu Książki, współfinansowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
Celem projektu od RELACJI do ARANŻACJI było podniesienie kompetencji zawodowych 60 uczestników szkoleń – bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia dotyczyły dwóch zagadnień: jakości obsługi klienta biblioteki i jakości przestrzeni bibliotecznej. Zajęcia o charakterze warsztatowym poprowadzili specjaliści przedmiotu. Wizyta studyjna miała na celu zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie modernizacji bibliotek i nowych budynków bibliotecznych.

Rezultatem długofalowym projektu będzie poprawa jakości obsługi klienta i przestrzeni bibliotek, co wpłynie na podniesienie ich prestiżu wśród społeczności lokalnej i władz oraz poprawę jakości życia w danej społeczności. Pozwoli to na budowanie renomy biblioteki, jako miejsca, w którym warto bywać.
W ciągu dwóch miesięcy bibliotekarze wzieli udział w 3 szkoleniach (48 godzin szkoleniowych), w tym w wizycie studyjnej. Każde ze szkoleń zakończyła ankieta ewaluacyjna, a uczestnicy otrzymali zaświadczenie udziału w szkoleniu. Uczestnikom i trenerom oraz obsłudze szkolenia zapewnione zostały niezbędne noclegi, transport podczas wizyty studyjnej, wyżywienie oraz materiały promocyjne i do realizacji zajęć.

W ramach projektu zrealizowane zostały trzy szkolenia:

Jakość relacji z klientem:

  1. Profesjonalna obsługa klienta w bibliotece.
  2. Obsługa klienta z zaburzeniami psychicznymi.

Nowoczesna biblioteka – przyjazna przestrzeń dla użytkownika:

  1. Kompetencje w urządzaniu bibliotek – od procesu inwestycyjnego do aranżacji.
  2. Wizyta studyjna – nowe realizacje i modernizacje biblioteczne w 5 bibliotekach województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego: GBP w Bukowcu, BPMiG w Barcinie, Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu, GBP w Kargowej i BPMiG we Wschowie.

Wizerunek biblioteki w przestrzeni publicznej