Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Patronat: Prezydent Olsztyna
Termin realizacji: marzec – czerwiec 2010 r.
Współfinansowanie: Miasto Olsztyn na podstawie uchwały Nr LVII/646/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 r.
Opis programu: Celem projektu jest przybliżenie postaci Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, mającego niezwykłe zasługi twórcy muzyki do Roty. Projekt skierowany jest do mieszkańców Olsztyna i okolic, a zwłaszcza do młodego pokolenia. W programie projektu zaplanowano wystawy i cykl spotkań muzycznych ph. „Feliks Nowowiejski 100 lat Roty” oraz konkurs na ekslibris. Uczestnicy poznają biografię i twórczość kompozytora. Działania projektowe zostaną uzupełnione wydaniem folderu z kalendarium życia i wyborem bibliograficznym Feliksa Nowowiejskiego.