ZASADY

Zapraszamy do zabawy „Grasz w Internet? – Gram!”

 1. Grać może każdy senior, który choć raz uczestniczył lub będzie uczestniczył w zajęciach latarników Elżbiety Maruszczak, Bożeny Brzostowskiej, Marka Maruszczaka, Denisa Kulczyka i Arkadiusza Witczaka z Olsztyna i sam się zgłosi do gry. Listę latarników będziemy sukcesywnie uzupełniać, jeśli zadeklarują oni chęć brania udziału w grze.
  Jeżeli zajęcia z latarnikiem będą się odbywały w bibliotece publicznej, gracz musi posiadać również kartę danej biblioteki.
 2. Zgłaszać się można mailowo (latarnicy.olsztyn@gmail.com), telefonicznie: +48 89 524 90 42 lub bezpośrednio do Elżbiety Maruszczak i innych latarników wymienionych wyżej albo wysyłając odpowiedź, na któreś z internetowych zadań.
 3. Gra trwa od 27 października 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.
 4. Wygrać można nagrody w każdym miesiącu od listopada 2014 r. (za największą liczbę punktów zdobytą w danym miesiącu) oraz na koniec gry (za ogólnie największą liczbę punktów zdobytych w trakcie całej gry). Po drodze możemy ogłaszać dodatkowe niespodzianki.
 5. Zadania w grze:
  1. przyjść na zajęcia z latarnikiem (i zgłosić mu chęć grania) – 1 punkt;
  2. przyprowadzić na zajęcia z latarnikiem seniora/seniorkę, którzy jeszcze nie brali udziału w zajęciach z latarnikami – 5 punktów. Jeśli ta nowa osoba zechce od razu zagrać w grę – dostaje na dzień dobry 8 punktów (zamiast 1 punktu za udział w tych zajęciach).
  3. Wykonać zadanie online – 2 punkty. Zadania online będą ogłaszane w zakładce AKTUALNOŚCI i na Facebooku Latarnicy Olsztyn;
  4. przynieść do latarnika dar - książkę (w dobrym stanie), która mogłaby być drobną nagrodą w grze – 1 punkt;
  5. zorganizować własne spotkanie, na które skutecznie zaprosi się latarnika – 10 punktów. W spotkaniu musi brać udział choć jedna osoba, która do października 2014 r. nie brała udziału w zajęciach z latarnikami;
  6. wziąć udział w losowaniu – tyle punktów, ile los da. Losowania będą ogłaszane w zakładce AKTUALNOŚCI i na Facebooku Latarnicy Olsztyn;
  7. inne – jeśli takie wymyślimy i ogłosimy w grze.
 6. Informacje o grze można znaleźć w serwsiei www.wbp.olsztyn.pl/programy/gram i na Facebooku Latarnicy Olsztyn. Tam też bedą ogłaszane zadania gry. Dodatkowe informacje u Elżbiety Maruszczak.
 7. Żeby otrzymać nagrodę senior – laureat powinien podpisać zgłoszenie do gry (oddać podpisaną kartę do gry). Jeśli tego nie zrobi do ostatniego dnia danego miesiąca – nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie z listy rankingowej graczy.
 8. Każdy gracz i latarnik może proponować własne pomysły do gry. Ostateczną decyzję o zasadach gry podejmuje główny organizator - Elżbieta Maruszczak. Wszystkie zmiany w grze będą ogłaszane w AKTUALNOŚCIACH na stronie internetowej gry i na Facebooku Latarnicy Olsztyn.
 9. Aby graczowi uznać jego punkty w grze, musi on dostarczyć podpisaną kartę do gry do głównego organizatora gry - Elżbiety Maruszczak (osobiście albo przez „swojego” latarnika) najpóźniej w ostatnim dniu danego miesiąca. Gracz oddaje karty do gry podczas zajęć z latarnikami lub wrzucając wypełnioną kartę do gry do pojemnika na te karty. Pojemnik znajduje się w Planecie 11 (Olsztyn, al. Piłsudskiego 38). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie informacji do głównego organizatora gry. Ranking na dany miesiąc zostanie zamknięty, gdy główny organizator wprowadzi do niego punkty z dostarczonych kart.
 10. Treść zgłoszenia do gry, które jest jednocześnie kartą do gry (gracz może zgłoszenie wydrukować samodzielnie albo wziąć je od latarnika). KARTA do Gry znajduje się w zakładce KARTA do GRY
 11. Cele gry:
  • dobra zabawa dla seniorów
  • zaproszenie do Internetu jak największej grupy seniorów