KONTAKT

Główny organizator:
Elżbieta Maruszczak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
tel. +48 89 524 90 42
e-mail: projekty@wbp.olsztyn.pl