KONTAKT


Sylwia Białecka

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Dział Promocji

ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn

89 524 90 46, promocja@wbp.olsztyn.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie WMIRol     EUROPE DIRECT