Miejska Biblioteka w Pieniężnie

% czytelników do ogółu mieszkańców: 15,11%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 3,12
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,46
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 12
Katalog online: TAK

Miejska Biblioteka w Pieniężnie to ważna instytucja kultury, która promuje czytelnictwo, uczy nowych technologii, stwarza nowe możliwości uczestnictwa w kulturze mieszkańcom miasta. Biblioteka rozwija się dynamicznie dzięki ludziom, którzy tam pracują.

Lubomira Wacławska, kierownik biblioteki to osoba, która od wielu lat popularyzuje książkę i literaturę, zmienia oblicze biblioteki oraz integruje mieszkańców.

Ważnym wydarzeniem realizowanym w bibliotece od 1955 roku są Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „Talent i pasja”. To cykliczna impreza, na którą przyjeżdżają artyści z kraju i zagranicy, profesjonaliści i amatorzy. Warsztaty promują walory przyrodnicze Warmii, popularyzują sztukę, integrują środowiska artystyczne i twórcze. To działanie ponadlokalne zasługujące na wielkie uznanie. Twórcze spotkania kończą się zawsze wernisażem, na którym można obejrzeć wszystkie prace powstałe podczas międzynarodowego pleneru malarskiego. „Talent i pasja” to doskonała promocja biblioteki jako miejsca kulturotwórczego.

Od 12 lat w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Miłośnicy literatury raz w miesiącu spotykają się, aby podyskutować o książkach i literaturze. Grupa ta bierze również udział w innych wspólnych działaniach, np. wyjazdach do kina, teatru.

Klub Podróżnika to kolejna propozycja dla mieszkańców miasta. Na spotkaniach zaproszeni goście opowiadają o podróżach, o swoich doświadczeniach, prezentują zdjęcia, pamiątki itp., umożliwiając klubowiczom poznanie odległych zakątków świata. Klub działa od 7 lat.

W MB w Pieniężnie działa także Klub Pasjonatek. Od 4 lat miłośnicy rękodzieła mają możliwość rozwijania swoich pasji. Uczestniczki zdobywają nowe umiejętności, poznają nowe techniki, m.in.: zdobienie metodą decoupage, techniką quillingu, techniką haftu matematycznego, wykonywanie ozdób z wikliny papierowej.

Biblioteka w Pieniężnie dba o najmłodszych czytelników. Dla nich przygotowana jest Bajkowa Biblioteka. To projekt czytelniczy promujący literaturę dziecięcą. Raz w miesiącu zaproszeni goście prowadzą spotkania dla grup przedszkolnych. Głośne czytanie, poznawanie nowych bohaterów literackich zachęca dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Inny sposób na promocję literatury dziecięcej to Mobilna biblioteka. Pracownicy biblioteki co 2 tygodnie odwiedzają przedszkole i umożliwiają dzieciom oraz ich rodzicom korzystanie ze zbiorów placówki. Biblioteka uczestniczy także w akcji „Mała książka – wielki człowiek”.