Miłakowski Dom Kultury Biblioteka Publiczna

% czytelników do ogółu mieszkańców: 13,35
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,27
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,7
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 17
Katalog online: TAK

Największym osiągnięciem Biblioteki Publicznej wchodzącej w skład Miłakowskiego Domu Kultury było podniesienie wyników czytelnictwa w 2019 roku.

Bibliotekę warto docenić za to, że działa aktywnie, celowo wykorzystując możliwości płynące ze świeżo wyremontowanego wnętrza (2015 r.). Zdobywa stale nowych czytelników z terenu stosunkowo niedużej gminy i w 2019 roku uzyskała w stosunku do roku poprzedniego o 3% wyższy poziom wypożyczeń całego księgozbioru (na zewnątrz i na miejscu łącznie). Ten wzrost biblioteka wypracowała pomimo czasowych przestojów w pracy z czytelnikiem wynikających ze skontrum oraz termomodernizacji, przeprowadzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Biblioteka aktywnie działa poprzez podejmowanie ciekawych inicjatyw, np. bajkowe ferie, konkursy recytatorskie, reklama zbioru recenzji czytelniczych, zajęcia literacko-plastyczne i inne, które budują krąg zaangażowania wokół instytucji. Interesująco rozwija swoje profile w mediach społecznościowych, wykorzystując nie tylko ich możliwości promocyjne, ale też edukacyjne. Biblioteka prowadzi DKK dla dorosłych, ale nie zaprzestaje też rozwoju czytelnictwa wśród młodszych, stale specjalizując się w pracy z dziećmi i młodzieżą, np. poprzez projekt „Mała książka – wielki człowiek”, spotkania dla młodzieży szkolnej, internetowe stanowiska komputerowe z usługami wydruku i ksero. Dzięki temu biblioteka ma silną pozycję w ramach instytucji, której jest częścią.

To kolejny powód nominacji – biblioteka utrzymuje swoją niezmiennie mocną i wartościową pozycję w stosunku do działań domu kultury, z którym efektywnie współpracuje bez względu na rozmaite wyzwania, np. zmiany kadry zarządzającej. Włącza się we wspólne działania artystyczne, proekologiczne czy np. sobotni nordic walking. Udane współdziałanie skutkuje przybywaniem nowych czytelników do biblioteki – o ponad 5% w ubiegłym roku.

Indywidualizacja pracy tej biblioteki z czytelnikiem przejawia się w inteligentnym moderowaniu jej działań w procesie opierania ich na zasobach lokalnej społeczności.

To biblioteka, która tworzy ten model kultury, który można w aspekcie jak najbardziej pozytywnym określić mianem autentycznego – w tym sensie, że wspiera rozwój kultury jako drugiej natury człowieka.