Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku

% czytelników do ogółu mieszkańców: 10,42
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,61
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,19
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 10
Katalog online: TAK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku jest samorządową instytucją kultury otwartą na potrzeby mieszkańców. W strukturze biblioteki działają cztery filie wiejskie. Bibliotekarze angażują się w kształtowanie życia kulturalnego w mieście i gminie, organizując szereg wydarzeń związanych z literaturą i nie tylko. Są to m.in. lekcje i warsztaty twórcze z książką, ale również na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, kodowania, robotyki z elementami programowania, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Niektóre z wydarzeń takie jak: „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, konkursy plastyczne: „Bożonarodzeniowa ozdoba” i „Wielkanocna ozdoba”, konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii, konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Recytować każdy może” na stałe wpisały się do kalendarza imprez miejskich.

Przy Bibliotece działa 11 grup zainteresowań, które regularnie się spotykają. Osiem z nich działa w bibliotece głównej, trzy spotykają się w filiach bibliotecznych. Działają tu: dwa Dyskusyjne Kluby Książki, dwie grupy w ramach Lokalnego Klubu Kodowania, grupa pasjonatów robotyki, grupa rękodzielnicza, Klub malucha, Klub podróżnika. Użytkownicy biblioteki w roku 2019 spotkali się z Ewą Chotomską, Krzysztofem Nowakowskim, Zofią Stanecką, Katarzyną Enerlich, Małgorzatą Wardą, Ałbeną Grabowską, Panem Poetą oraz ilustratorem Danielem de Latourem oraz spektaklach czytanych Teatru przy stoliku. Biblioteka współpracuje z lokalnym Domem Kultury, UTW, Domem Senior+ oraz z placówkami oświatowymi.

W 2019 roku brała udział w projekcie „O finansach… w bibliotece” 6.edycja, „Para buch - książka w ruch”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Globalnie w Bibliotekach”, „Podaruj wiersz”, „Kodowanie w bibliotece”.

Biblioteka aktywnie włącza się w imprezy organizowane przez miasto i gminę.

Lidzbarska biblioteka posiada bogate zaplecze sprzętu komputerowego oraz roboty do nauki programowania: Ozoboty, Photony, zestawy Lofi Robot, Be Creo, Scottie Go, zestawy Nintendo Labo, gogle VR, konsole: Xbox , Nintendo. Udostępnia usługi: Legimi, Czytak, Książka na telefon.

W przestrzeni bibliotecznej organizowane są wystawy w różnych dziedzinach (malarstwo, rękodzieło, sztuka użytkowa).