Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki

% czytelników do ogółu mieszkańców: 16,11%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 4,63
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 4,01
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 17
Katalog online: TAK

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach skupia się w kilku obszarach, adresowana jest do dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców gminy.

Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży: udział w ogólnopolskich akcjach: „Mała książka, wielki człowiek”, Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom” (z udziałem sportowców z gminy Kruklanki), Tydzień bibliotek, Noc bibliotek (gra terenowa, gry planszowe, wspólne oglądanie filmu, głośne czytanie, poczęstunek), Narodowe Czytanie; zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym dotyczące zapobiegania przemocy; systematyczna współpraca z przedszkolem „Chatka Puchatka” i szkołami podstawowymi w Kruklankach i Boćwince (zajęcia z edukacji czytelniczej, głośne czytanie, prezentacja popularnych bajek z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, zajęcia czytelnicze i artystyczne w czasie ferii), zajęcia aktorsko-filmowe; obchody Międzynarodowego Dnia Książki – zajęcia z przedszkolakami.

Aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kruklanki: wystawa fotograficzna „Kruklanki przed i po I wojnie światowej”, wyjazdy do teatrów w Warszawie, Gdyni, Białymstoku („Doktor Żywago”, „Nasze żony”, „Gorączka sobotniej nocy”, „Dama bije króla”, „Chłopi”), IV edycja dyktanda – Gminny Mistrz Ortografii, obchody Dnia Niepodległości (wystawa plakatów o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych), imprezy skierowane do społeczności lokalnej (dożynki gminne, przeglądy artystyczne zespołów ludowych, festyny rodzinne itp.), konkursy (konkurs na tradycyjne ozdoby wielkanocne).

Należy podkreślić, że wszystkie działania biblioteki mają charakter cykliczny. Dzięki temu na trwałe wpisały się w życie kulturalne gminy Kruklanki, zyskały uznanie w oczach mieszkańców i włodarzy gminy. Biblioteka w Kruklankach postrzegana jest w środowisku lokalnym jako miejsce otwarte, przyjazne dla wszystkich użytkowników i reagujące na ich potrzeby.