Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie

% czytelników do ogółu mieszkańców: 22,67%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 4,53
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 8,58
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 23
Katalog online: TAK

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie zadania swoje realizuje w siedzibie głównej w Jedwabnie, filii w Nowym Dworze oraz punktach bibliotecznych: Burdąg, Burdąg Kolonia, Dłużek, Kot, Lipniki i Szuć.

Szczególne jej osiągnięcia w ostatnim roku to organizacja wydarzenia upamiętniającego 70 lat działalności biblioteki oraz różnorodna działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu promocję książki, czytelnictwa oraz regionu.

Biblioteka po raz trzeci otrzymała dofinansowanie na działanie edukacyjne w ramach programu „Równać Szanse” finansowanego ze środków „Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Młodzież biorąca udział w projekcie aktywnie włączała się we wszystkie organizowane działania, m.in. przygotowanie spektaklu dla dzieci przedszkolnych, pomoc przy organizacji 70. rocznicy działalności biblioteki oraz w ogólnopolskich akcjach bibliotecznych.

Biblioteka skupia uczestników Dyskusyjnego Klubu Książki FantastycznejFriday Book Club oraz dzieci z Klubu Kodowania. Bibliotekę odwiedzają wszystkie grupy przedszkolne oraz szkolne.

Biblioteka aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Jedwabnie. W każdy poniedziałek odbywają się spotkania przedszkolaków i podopiecznych ŚDS w ramach cyklu „Bajki pogadajki”. Spotkania są idealną okazją do integracji międzypokoleniowej. Podopieczni ŚDŚ oraz starsi mieszkańcy gminy brali czynny udział w organizacji wydarzeń w bibliotece, m.in. pomagali w przygotowaniach imprezy z okazji 70. rocznicy działalności biblioteki oraz w ogólnopolskich akcjach.

Biblioteka kładzie duży nacisk na upowszechnianie, integrację, prezentację i promowanie twórczości. W „małej galerii” biblioteki eksponowana jest twórczość lokalnych artystów.

Organizowane są również nieodpłatne dla użytkowników spotkania autorskie z pisarzami lokalnymi, m.in. z Iwoną Ray czy Małgorzatą Manelską.

Pomimo słabych warunków lokalowych biblioteka prężnie działa w środowisku, organizując wiele różnorodnych wydarzeń. W roku 2019 w 250 imprezach wzięło udział 4280 uczestników.

Biblioteka utrzymała czytelnictwo na poziomie roku 2018 dzięki dostosowaniu oferty bibliotecznej do potrzeb mieszkańców oraz starannie przemyślanym zakupom – w ubiegłym roku zakupiła 228 książek na 1000 mieszkańców.

Swoją aktywność Biblioteka promuje na stronie WWW oraz profilu na Facebooku, które aktualizuje na bieżąco.