Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich

% czytelników do ogółu mieszkańców: 14,38%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,15
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 2,5
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 21
Katalog online: TAK

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich realizowała projekt dla młodzieży – „QR kodomaniacy. Na start!” z programu Równać Szanse. Młodzież uczyła się dzięki niemu pracy w grupie, organizacji czasu wolnego, poznała swoje słabe i mocne strony. Organizowane były spotkania z seniorami w Bibliotece i Klubie Seniora, przeprowadzane wywiady z mieszkańcami, a także zajęcia, gry terenowe dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji oraz Dnia Dziecka. Młodzież zorganizowała dwa wyjazdy edukacyjne. Stworzyła w celu umieszczenia w serwisie YouTube 6 filmów zawierających zdjęcia i informacje tematycznie nawiązujące do historii miejsca, budynku ważnego dla miejscowości Banie Mazurskie i zapisała to w formie QR kodu. Efektem pracy młodych były także Szlak Historii Bań Mazurskich i mapa tego szlaku, która została powieszona na budynku Urzędu Gminy. Sześć punktów tworzy całość szlaku, który został oznaczony tabliczkami na terenie miejscowości i jest dostępny dla wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających Banie Mazurskie.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane są lekcje biblioteczne o różnej tematyce np. „Ogólnopolski Dzień Pisma Piórem”, „W krainie baśni i bajek”, „Patriotyzm dla najmłodszych”, „Moja książka Marzeń”. Biblioteka realizuje liczne zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, warsztaty z podróżnikiem, akcje głośnego czytania, a dla dzieci i młodzieży ze świetlicy szkolnej spotkania z grami planszowymi i edukacyjnymi grami komputerowymi. Wszystkie grupy użytkowników biorą udział w cyklicznych akcjach ogólnopolskich, w które włącza się biblioteka: „Mała książka – wielki człowiek”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Jak nie czytam, jak czytam”, „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Promocji oraz Szkołą Podstawową organizowane są obchody Dnia Dziecka, mikołajek, a z Urzędem Gminy przy dużej współpracy z Wójtem „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”.

Starszym grupom wiekowym oferowane są spotkania autorskie czy Teatr przy Stoliku. Członkiniom Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Bibliotece i seniorom z Klubu Seniora pracownicy Biblioteki zorganizowali wyjazd do teatru w Olsztynie.

Podczas ferii i wakacji biblioteka organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży – „Wakacyjne Nocki w Bibliotece”, które zyskały duże uznanie wśród młodszych użytkowników i ich rodziców. Nocne spacery Szlakiem Historii Bań Mazurskich cieszą się dużym zainteresowaniem. Od kilku lat dla wszystkich grup wiekowych w okresie wakacji Biblioteka organizuje wycieczki rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz”. W roku 2019 celem rajdu był Zabrost Wielki.