Podczas zaj੠plastycznych

Podczas zaj੠komputerowych

Prace wykonane w programie komputerowym PAINT