„Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach”

współfinansowanie:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „LITERATURA I CZYTELNICTWO”,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
termin realizacji:kwiecień – grudzień 2009
opis:Głównym celem projektu jest promocja literatury, czytelnictwa i piśmiennictwa kulturalnego poprzez realizację cyklu imprez, których tematem przewodnim jest bajka. Działania kierowane są zarówno do dzieci, jak i osób, które z nimi pracują. Projekt obejmuje: konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem bajki, wystawy, spotkania z dziećmi w bibliotece lub przedszkolach, internetowe akcje w czasie III Światowych Dni Bajki, publikacja książki z nagrodzonymi scenariuszami, która zostanie zaprezentowana w czasie konferencji podsumowującej projekt.