ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Hanna Siudalska – „Olga Lipińska”
1 sierpnia 2014 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP zaprezentowana została wystawa fotografii pt. „Olga Lipińska” w opracowaniu Hanny Siudalskiej. Wystawa prezentuje fotografie Hanny Siudalskiej, fotografie z archiwum Telewizji Polskiej S.A. oraz z prywatnego zbioru Olgi Lipińskiej. Wernisaż wystawy towarzyszył spotkaniu autorskiemu z Olgą Lipińską. Wystawa czynna do 12 sierpnia 2014 r.

Nie jest przypadkiem, że miejscem autorskiego spotkania z Olgą Lipińską jest Olsztyn.
„Tutaj bowiem, w warmińsko-mazurskim krajobrazie, we wsi Krzyże skrył się Olgi DOM, w którym spędza połowę życia. Niedaleko jest Pranie, gdzie mieszkał i pisał Konstanty I. Gałczyński – duchowy inspirator artystycznych poczynań Olgi. To ON ofiarował Oldze Lipińskiej dar pięknego, poetyckiego dystansu do rzeczywistości” – tak pisze Jerzy Duda-Gracz we wstępie do książki Olgi Lipińskiej „Mój pamiętnik potoczny”.
Kiedy dowiedziałam się o planach zaproszenia Olgi Lipińskiej do Olsztyna, natychmiast pomyślałam, że warto pokazać Publiczności te miejsca, które Olga lubi, w których odpoczywa, w których pracuje. A przecież takie fotografie mam.
Ale Olga Lipińska to przede wszystkim Jej praca. Tu znowu posłużę się cytatem Przyjaciela Olgi, Jerzego Dudy Gracza – „Olga Lipińska przez swoją solidną pracę, a właściwie obsesję pracy stworzyła swoisty fenomen Kabaretu – Opoki…, ta lekka, dowcipna, inteligentna i elegancka forma przetrwała nasze polskie zrywy, burze, rewolucje i metamorfozy stając się częścią zbiorowej świadomości i niezwykłym signum temporis”.
Równie ważna jak „Kabaret…”, w dorobku artystycznym Olgi Lipińskiej jest Jej twórczość teatralna. Wyreżyserowała i zrealizowała pięćdziesiąt pięć spektakli Teatru Telewizji, kilka spektakli operowych, kilkanaście spektakli na scenach Teatru Komedia w Warszawie (gdzie była dyrektorem i kierownikiem artystycznym w latach 1977-1990), Teatru Rozmaitości w Warszawie, Teatru 6. Piętro w Warszawie, Teatru im J. Słowackiego w Krakowie.
Reżyserowała również kultowe już imprezy, takie jak Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu (w latach 1968-76) oraz Festiwal FAMA w Świnoujściu (w latach 1970-1974).
Olga Lipińska stworzyła wiele programów telewizyjnych – publicystyczno-kulturalnych i muzyczno-literackich. Jest autorką trzech książek „Mój pamiętnik potoczny”, „Co by tu jeszcze”, „Jeszcze słychać śmiech”.
Nie miałaby więc znaczenia wystawa o Oldze Lipińskiej bez fotografii z Jej dorobku artystycznego.
Ta wystawa powstała dzięki udostępnieniu fotografii z archiwum prywatnego Olgi Lipińskiej i archiwum TVP.
Dziękuję Oldze za cierpliwość, za to, że pozwoliła się fotografować, chociaż nie znosi pozowania, oraz za komentarze do zdjęć archiwalnych.

Hanna Siudalska

Partner wydarzenia:
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
CEiIK

powrót