Proszę czekać...
Program Rozwoju Bibliotek
...trwa wczytywanie strony.
oprojekcie
finalisci
koalicja
biuletyn
aktualnosci
konkurs
archiwum
Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany będzie w Polsce w latach 2009-2013. Przedsięwzięcie to jest częścią programu „Global Libraries” stworzonego przez Fundację Billa i Melindy Gates z myślą o ułatwieniu mieszkańcom małych miejscowości na całym świecie dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Wykorzystany zostanie przy tym potencjał tkwiący w sieciach bibliotek publicznych.

Grupą docelową PRB są biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, którego fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych. Dodatkowo firma Microsoft przekaże bezpłatnie polskim bibliotekom publicznym oprogramowanie o łącznej wartości około 5 milionów dolarów. Biblioteki w małych miejscowościach będą miały możliwość stawać się nowoczesnymi centrami wiedzy i aktywności lokalnej.

Program Rozwoju Bibliotek realizować będą także biblioteki z województwa warmińsko – mazurskiego. W I. rundzie Programu nasz region reprezentowały koalicje bibliotek z udziałem 19 Bibliotek Wiodących i 58 Bibliotek Partnerskich, w sumie 77 bibliotek. W II. rundzie reprezentują nas 3 Biblioteki Wiodące i 9 Bibliotek Partnerskich.

Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.