Wydarzenia

2 grudnia 2019 r.
KINDERUNI

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie popularyzujące Niemiecki Internetowy Uniwersytet Dziecięcy - Kinder Uni. To bezpłatny projekt Goethe-Institut adresowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obejmuje on trzy fakultety – Człowiek, Natura i Technika – i umożliwia dzieciom poznanie różnych dziedzin wiedzy i zaznajomienie się z językiem niemieckim w formie zabawy. Było to show odpowiedzi na pytania, które dzieci często stawiają, na które nie znają odpowiedzi lub które nie przychodzą im nawet do głowy: Dlaczego własny głos słyszymy inaczej niż inni? Czy można za pomocą szczoteczki do zębów słuchać muzyki? Jak zamienić stół w głośnik? Czy można usłyszeć poprzez kroplę wody muzykę? Co jest najstarszym materiałem na świecie i jak go wyprodukować za pomocą temperówki? Jak zmienić zwykłą wodę w w sztuczny śnieg? Jak działają pieluchy i dlaczego noszą je astronauci? ...Itp.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych z Olsztyna, miejscowości Węgój, Kwidzynia, Ramsowa i Ostrołęki.

Spotkanie przeprowadził Joachim Hecker inżynier, redaktor naukowy – pisze książki i pokazuje swoje eksperymenty na całym świecie. Jego motto to: Nie lubię nauki – Ja ją po prostu kocham!

1-15 lipca 2019 r.

Od 1 do 15 lipca w gablotach wystawowych w Starym Ratuszu, głównej siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, prezentowano wystawę wybranych zbiorów oraz nowości z kolekcji Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego: multimedia, literaturę piękną, popularnonaukową, materiały do nauki języka niemieckiego, gry, komiksy, filmy, czasopisma niemieckojęzyczne.

4 czerwca 2019 r.
"Świat legend i podań Warmii i Mazur w języku niemieckim"

W dniu 4 czerwca 2019 r. zorganizowano spotkanie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łęgajnach. Uczestnicy zapoznali się z legendami związanymi z regionem Warmii i Mazur przedstawionymi w j. polskim i niemieckim.

28 maja 2019 r.
"Zapożyczenia językowe, czyli wpływ języka niemieckiego na język polski"

W dniu 28 maja 2019 r. odbyły się zajęcia przedstawiające wpływ historii na przenikanie kulturowe słownictwa niemieckiego do języka polskiego na przykładzie ćwiczeń językowych. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łęgajnach.

20 marca 2019 r.
"Kraj Goethego i Schillera, czyli co wiemy na temat Niemiec
i dlaczego poznajemy jego język i kulturę"

Dnia 20 marca 2019 r. zorganizowano dwa warsztaty upowszechniające wizerunek Niemiec, życie kulturalne, społeczne i polityczne, wspieranie dialogu interkulturowego, promowanie języka niemieckiego. Warsztaty połączone były z prezentacją multimedialną przedstawiającą zbiory Biblioteki Niemieckiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie.

20 marca 2019 r.
"W świecie bohaterów baśni braci Grimm"

W dniu 20 marca 2019 r. zorganizowano dwa warsztaty poświęcone folklorowi niemieckiemu z wykorzystaniem wybranych baśni braci Grimm. Uczestnicy spotkania poznali sylwetki autorów oraz warsztat ich pracy, na czym polega uniwersalizm baśni, ich wpływ na kulturę oraz współczesne interpretacje. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy ph. „Dopasuj tytuł baśni do kadrów z filmów”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie.

17 stycznia 2019 r.
Koncert kolęd w języku niemieckim

Dnia 17 stycznia 2019 r. odbył się koncert kolęd w języku niemieckim w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie. W koncercie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Podczas koncertu prezentowano wybrane zbiory niemieckojęzyczne oraz pakiety dydaktyczne dla nauczycieli języka niemieckiego i uczniów.

11 grudnia 2018 r.
Deutsch um uns herum

W dniu 11 grudnia 2018 r. A. Derda wzięła udział w uroczystości zakończenia konkursu plastyczno-językowego „Deutsch um uns herum” dotyczącego kultury Niemiec i języka niemieckiego zorganizowanego dla uczniów z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. A. Derda była również członkiem jury konkursu.

7 listopada 2018 r.
W świecie bohaterów baśni braci Grimm

W dniu 7 listopada 2018 r. zorganizowano zajęcia poświęcone folklorowi niemieckiemu z wykorzystaniem wybranych baśni braci Grimm dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. Uczestnicy spotkania poznali sylwetki autorów oraz warsztat ich pracy oraz na czym polega uniwersalizm baśni, ich wpływ na kulturę oraz współczesne interpretacje.

16-18 października 2018
Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze”

W dniach 16-18 października 2018 r. odbył się Przegląd Wydawnictw Regionalnych MojeTwojeNasze 2018. Jednym z głównych działań Przeglądu była prezentacja wydawnictw regionalnych w Starym Ratuszu, głównej siedzibie Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Na stoisku wydawnictw niemieckich prezentowane były książki w języku niemieckim oraz wydane przez oficyny wydawnicze niemieckie, m.in.: wydawnictwa z zakresu literatury pięknej i publicystyki , biografii, architektury, sztuki europejskiej, geografii i turystyki, historii, w tym II wojny światowej, fotografii, ikonografii Prus Wschodnich. Ofertę stoiska uzupełniały multimedia. Prezentacja wydawnictw służyła polsko-niemieckiemu aspektowi projektu i medialnej promocji wydawnictw.

W ramach Przeglądu zorganizowano konferencję, na której wystąpił Markus Kedziora z Instytutu Goethego w Warszawie z referatem „Od projektu litera_tura:de po program Translatorskie metropolie Warszawa-Berlin. Projekty literackie i translatorskie realizowane przez Goethe-Institut w Polsce.” Ponadto uczestnicy Przeglądu mogli posłuchać referatu nt. „Baśni w zbiorach Biblioteki im. Martina-Opitza – nie tylko Prusy Wschodnie” oraz „Baśni braci Grimmów jako kulturowy fenomen – słowo o renarracjach baśni”.

Uczestnicy Przeglądu mogli wziąć udział w warsztatach „W świecie bohaterów baśni braci Grimm” poświęconych folklorowi niemieckiemu z wykorzystaniem wybranych baśni braci Grimm. Przedstawiono sylwetki autorów oraz warsztat ich pracy, na czym polega uniwersalizm baśni, ich wpływ na kulturę oraz współczesne interpretacje.

2-13 lipca 2018 r.

Od 2 do 13 lipca w gablotach wystawowych w Starym Ratuszu, głównej siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, prezentowano wystawę wybranych zbiorów oraz nowości z kolekcji Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego: multimedia, literaturę piękną, popularnonaukową, materiały do nauki języka niemieckiego, gry, komiksy, czasopisma niemieckojęzyczne.

5, 21, 27 czerwca 2018 r.
Świat legend i podań Warmii i Mazur w języku niemieckim

W dniach 5, 21, 27 czerwca zorganizowano 5 warsztatów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Miarii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi z Dywit, ze szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie oraz dla dzieci z regionu Warmii i Mazur przebywających na letnich półkoloniach w Olsztynie.

Uczestnicy zapoznali się z legendą o św. Jakubie autorstwa M. Zientary-Malewskiej, patronie Miasta Olsztyna (przedstawiona w j. polskim i niemieckim) oraz z działalnością autorki. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w quizie wiedzy o legendzie.

25 maja 2018 r.
Z niemieckim w drogę

Dnia 25 maja 2018 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego pod patronatem Goethe Institut Warschau, które poprowadził multiplikator projektu Damian Wierzchowski. Uczestnikami byli nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wzięli udział w projekcie - Z niemieckim w drogę.

Celem warsztatów było przedstawienie nowych możliwości wykorzystania znanych już materiałów tj. domino, memory, czy same zdjęcia w ciekawy i inspirujący sposób. Każdy z obecnych miał szansę na poznanie boxów, które wcześniej wygrała jego szkoła w ramach projektu Z niemieckim w drogę.

19 kwietnia 2018 r.
Na tropie języka niemieckiego w gwarze i kulturze warmińskiej.

Dnia 19 kwietnia 2018 r. zorganizowano dwumodułowe warsztaty regionalno-językowe w ramach cyklu "Na tropie języka niemieckiego w gwarze i kulturze warmińskiej" dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach pokazujących ślady języka niemieckiego w gwarze warmińskiej, architekturze regionu, strojach warmińskich. Obejrzeli także „Słownik polsko-niemiecki” Mrongowiusza z 1837 r.

14 marca 2018 r.
Kraj Goethego i Schillera, czyli co wiemy na temat Niemiec i dlaczego uczymy się języka i poznajemy jego kulturę. Krótki przewodnik po kulturze i języku niemieckim.

Dnia 14 marca 2018 r. zorganizowano warsztaty pt: „Kraj Goethego i Schillera, czyli co wiemy na temat Niemiec i dlaczego uczymy się języka i poznajemy jego kulturę. Krótki przewodnik po kulturze i języku niemieckim”.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Celem zajęć było przybliżenie kraju naszego sąsiada, nie tylko pod względem politycznym (ustrój panujący w Niemczech, najważniejsze postaci z zakresu polityki, podział terytorialny), ale przede wszystkim pod względem kulturowym. Uczestnicy poznali również najważniejszych i najbardziej znanych przedstawicieli z różnych dziedzin, m.in. z polityki, filozofii, literatury, muzyki, malarstwa, teatru, sportu, filmu; ciekawostki związane z obrzędami, świętami oraz życiem codziennym Niemców, warte zwiedzenia miejsca w Niemczech z krótkim rysem historycznym dotyczącym zabytków. Prowadzone ćwiczenia językowe polegały np. na wymówieniu wspólnie najdłuższego słowa w języku niemieckim, składającego się z 81 liter, zapoznanie się z śmiesznymi powiedzeniami, łamańcami językowymi, „fałszywymi przyjaciółmi” każdego uczącego się języka niemieckiego, czyli słowami brzmiącymi podobnie w języku polskim oraz niemieckim, ale o różnym znaczeniu.

12 lutego 2018 r.
„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte” – „Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”

Dnia 12 lutego 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy fotografii dotyczących losów rodzin polsko-niemieckich na Warmii i Mazurach w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu ph. „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte” – „Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”.

Wystawa połączona była z warsztatami pokazującymi, w jaki sposób zdjęcia zachowują pamięć o czasach, które przedstawiają, o życiu codziennym, historii, kulturze, sztuce. Jak szukać różnic i podobieństw między przeszłością a teraźniejszością opierając się na historii rodzinnej (historii rodziców, dziadków, pradziadków itd.).

Warsztaty poprowadzili dr Ralf Maindl z IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą oraz Joanna Black-Maindl. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas 1- 3 ze Szkoły Podstawowej w Dywitach.

1 grudnia 2017 r.
Konkurs na Kalendarz Adwentowy

Dnia 7 grudnia 2017 r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu odbyła się uroczysta gala Wojewódzkiego Konkursu na Kalendarz Adwentowy 2017.

Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie objęła patronatem, już po raz kolejny, konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy. Uroczystość uatrakcyjniła swoimi występami młodzież z elbląskiej szkoły. Projekt koordynowali: Małgorzata Rysicka i Tomasz Dłuszczakowski z Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu oraz dr Ewa Leszczyńska z ramienia Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Inicjatywa łączy popularyzację języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych i zwyczajach świątecznych tam panujących oraz akcję charytatywną, której celem jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Inicjatywa cieszy się coraz większą popularnością wśród szkół z okolic Elbląga i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Spośród 123 nadesłanych na konkurs kalendarzy adwentowych jury - złożone ze studentów I, II i III roku specjalności lingwistyka stosowana, język angielski z językiem niemieckim – wybrało nagrodzonych oraz wyróżnionych w trzech kategoriach wiekowych.

1-31 grudnia 2017 r.
„Podróże po literaturze”

W ramach cyklu „Podróże po literaturze”, popularyzującego literaturę, kulturę, historię wybranych krajów, w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej WBP w Olsztynie prezentowana była wystawa zbiorów dotyczących krajów niemieckojęzycznych.

15 listopada 2017 r.
Projekt LiteraTURA - „Współczesna literatura niemieckojęzyczna”

Dnia 15 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się szkolenie na temat współczesnej literatury niemieckojęzycznej w ramach Projektu LiteraTURA dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie szkolenia promowano zbiory dotyczące obszarów niemieckojęzycznych dostępnych na różnych nośnikach w WBP w Olsztynie ph. „Podróże po literaturze”, przygotowano wystawę dotyczącą prezentowanych w ramach projektu literatur oraz bibliografię tematyczną – zalecającą dotyczącą prezentowanych literatur, w tym niemieckojęzyczna, którą opracował zespół bibliografów z Pracowni Regionalnej i Informatorium WBP w Olsztynie.

Program szkolenia:

3 listopada 2017 r.
Z niemieckim w drogę

Dnia 3 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego pod patronatem Goethe Institut Warschau, które poprowadził multiplikator projektu Damian Wierzchowski. Uczestnikami byli nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wzięli udział w projekcie - Z niemieckim w drogę.

Celem warsztatów było przedstawienie nowych możliwości wykorzystania znanych już materiałów tj. domino, memory, czy same zdjęcia w ciekawy i inspirujący sposób. Każdy z obecnych miał szansę na poznanie boxów, które wcześniej wygrała jego szkoła w ramach projektu Z niemieckim w drogę.

Nieodłącznym elementem procesu nauczania i uczenia się jest motywacja – to o niej toczyły się rozmowy, którymi ścieżkami możemy dotrzeć do jej serca i sprawić by rozkwitała.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o udziale w warsztatach wystawione przez Goethe Institut w Warszawie. Zainteresowani mogli również skonsultować się z przedstawicielką Goethe Institut, panią Justyną Ciecharowską, która uczestniczyła w spotkaniu.

1-10 lipca 2017 r.

Od 1 do 10 lipca w gablotach wystawowych w Starym Ratuszu, głównej siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, prezentowano wystawę wybranych zbiorów oraz nowości z kolekcji Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego: multimedia, literaturę piękną, popularnonaukową, materiały do nauki języka niemieckiego, gry, komiksy, czasopisma niemieckojęzyczne.

6 lipca 2017 r.
10 i 17 maja 2017 r.

Warsztaty „Śladami Języka Niemieckiego. Na tropie języka niemieckiego w gwarze i kulturze warmińskiej”

W dniach 10 i 17 maja 2017 r. oraz 6 lipca 2017 r. odbyły się dwumodułowe warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, łączące elementy regionalne z językiem niemieckim.
Moduł regionalny: popularyzacja gwary warmińskiej i kultury Warmii i Mazur - ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem dżsów, elementarzy i nagrań regionalnych gwarowych (E. Cyfusa). Promowana tematyka: wyjątkowość i cechy gwary warmińskiej, zwyczaje warmińskie (nowolatko), ciekawostki z życia patronki biblioteki (Emilia Sukertowa-Biedrawina) i spotkanie z zabytkowymi księgami, poznawanie legend warmińskich (rysowanie topnika z mazurskich jezior), cech warmińskiego stroju ludowego (odnajdywanie części stroju na fotografiach z dżsów), kuchni regionalnej (zabawa w Warnijski kryjdans - nazywanie produktów). Moduł przygotowany i prowadzony przez Pracownię Regionalną i Informatorium.
Moduł niemieckojęczyczny: ćwiczenia pokazujące ślady języka niemieckiego w gwarze warmińskiej (gra słowna polegająca na łączeniu słów w j. polskim, niemieckim i w gwarze warmińskiej), pokazanie znaczenia języka niemieckiego na Warmii. Moduł prowadzony przez Annę Derdę, Biblioteka Niemiecka.

26 kwietnia 2017 r.

„Śladami Języka Niemieckiego. Na tropie języka niemieckiego w gwarze i kulturze warmińskiej”

Dnia 26 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty ph. „Śladami Języka Niemieckiego. Na tropie języka niemieckiego w gwarze i kulturze warmińskiej” łączące elementy regionalne z językiem niemieckim. Głównym celem jest zainteresowanie młodzieży szkolnej językiem niemieckim oraz historią regionu Warmii i Mazur (legendą o św. Jakubie). Warsztaty zorganizowano we współpracy z p. Bożeną Alicją Dumińską, nauczycielką ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Legenda o św. Jakubie w języku niemieckim przeczytana została przez pana Uwe Hahnkampa ze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, co sprawiło dzieciom bardzo miłą niespodzianką, które mogły usłyszeć prawidłową i piękną wymowę w języku niemieckim. Pani Anna Derda, w przebraniu św Jakuba, na koniec spotkania rozdała dzieciom drobne upominki w postaci przypinek, na których znajdowały się wyrazy w języku niemieckim.

12 kwietnia 2017 r.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego

Dnia 12 kwietnia 2017 r. w olsztyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zorganizowana została konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego, na której swoje wystąpienie miała Anna Derda, specjalistka ds. współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie z Instytutem Goethego. Przedstawiono ofertę Medioteki Języka Niemieckiego oraz Biblioteki Niemieckiej. Zaprezentowane najnowsze i bardzo przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego materiały książkowe przeznaczone dla dzieci i nauczycieli, plakaty i wszelkie materiały multimedialne, w tym filmy i audiobooki, których zadaniem jest uatrakcyjnienie zajęcia języka niemieckiego wzbudziły niemałe zainteresowanie. Przedstawiono współpracę WBP z różnymi instytucjami w Olsztynie i regionie związanymi z językiem niemieckim (m.in. z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Związkiem Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur) oraz zaprezentowano inne działania Biblioteki obejmujące swoim zasięgiem kulturę, literaturę oraz sztukę niemiecką, których celem jest zachęcenie do nauki języka niemieckiego:

Antoni Czechow powiedział: „Bez radości z pracy, nie ma radości życia”. Patrząc z ufnością w przyszłość liczymy na współpracę, w której język niemiecki byłby traktowany z większym zainteresowaniem oraz entuzjazmem. Mamy nadzieję, że zaangażowanie widoczne podczas konferencji znajdzie swoje odzwierciedlenie we współpracy nauczycieli z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

5 kwietnia 2017 r.

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki oraz ze zbiorami dostępnymi w Starym Ratuszu, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji obcojęzycznej. W ramach odwiedzin uczniowie obejrzeli w Galerii Stary Ratusz wystawę pt. „Na dobry początek - wystawa o najnowszej niemieckojęzycznej literaturze dla dzieci i młodzieży”, przygotowanej przez Goethe Institut w Krakowie.

5 kwietnia 2017 r.

Dni Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W ramach Dni Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprezentowała kolekcję zbiorów obcojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów niemieckojęzycznych udostępnianych w ramach Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego. Na stoisku znajdowały się najnowsze pozycje książkowe, filmy, czasopisma, audiobooki oraz gry. Stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród studentów odwiedzających Wydział Humanistyczny, ale również przez prawdopodobnie przyszłych studentów wybierających kierunek germanistyki. Oferta tym bardziej ciekawa, ponieważ jest bardzo elastyczna i dostosowana do osób na różnych poziomach znajomości języka. Oprócz oferty Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego osoby odwiedzające stoisko mogły zapoznać się z obszerną ofertą Biblioteki Wojewódzkiej. Stoisko prezentujące zbiory Biblioteki Niemieckiej oraz Medioteki Języka Niemieckiego znajdowało się w pobliżu stoiska zorganizowanego przez studentów i wykładowców Filologii Germańskiej; pani Alina Kuzborska przedstawiła ofertę pozyskiwania certyfikatów językowych z Instytutu Goethego. Zaproszony został też pan Uwe Hahnkamp, ze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, który opowiedział o istocie studiowania języka niemieckiego. Współpraca z Katedrą Filologii Germańskiej UWM pozwala na promowanie zbiorów biblioteki w środowisku uczelnianym.

27 marca 2017 r.

„Na dobry początek - Wystawa o najnowszej niemieckojęzycznej literaturze dla dzieci i młodzieży”

Plakat

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy pt. „Na dobry początek - Wystawa o najnowszej niemieckojęzycznej literaturze dla dzieci i młodzieży”, przygotowanej przez Goethe Institut w Krakowie, partnera WBP.

Wystawa plakatów prezentowana w naszej Galerii w ramach współpracy z Goethe-Institut przedstawiała wybór osiemnastu pozycji z najnowszej literatury dla dzieci i młodzieży, zarówno autorów, którzy doczekali się polskiego przekładu (Wolfgang Herrndorf „Czik” oraz Andreas Steinhöfel „Rico, Oskar i głębocienie”), jak i nieznanych jeszcze polskim czytelnikom.

Narracyjna literatura dziecięca w krajach niemieckojęzycznych przeżywa w ostatnich latach swoisty renesans. Co roku ukazuje się około 8.000 tytułów dla dzieci i młodzieży, z czego 6.000 to książki niemieckojęzycznych autorów. Bogactwo niemieckojęzycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej przejawia się nie tylko w dużej liczbie nowych publikacji. Można zauważyć z jednej strony tendencję do wydawania książek przeznaczonych dla określonych grup docelowych i zawierających konkretne przesłania i pouczenia, a z drugiej strony dążenie do wykraczania poza sztywne kategorie. I na tym „pograniczu” często powstają książki wysokiego lotu w sensie estetycznym, których autorzy nie uchylają się od trudnych tematów i jednocześnie poszukują nowych rozwiązań formalnych. Wystawa stanowi właśnie wybór takich pozycji o wybitnej wartości literackiej i artystycznej.

23-24 lutego 2017 r.

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

W dniach 23-24.02.2017 r. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki oraz ze zbiorami dostępnymi w Starym Ratuszu, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji obcojęzycznej. W ramach odwiedzin uczniowie wzięli udział w warsztatach nt. wykorzystania zbiorów dostępnych w bibliotece do uatrakcyjnienia i poszerzenia metod nauki języka obcego. Uczniowie uczestniczyli w  grach i zabawach dydaktycznych (kalambury, wspólne czytanie, układanie niemieckiego alfabetu, układanie "rozsypywanej" bajki braci Grimm). Warsztaty zorganizowano dla trzech grup. Podczas jednego z warsztatów obecny był Pan Uwe Hahnkamp ze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, który przeczytał bajkę o „Kocie w Butach” („Der gestiefelte Kater”) w języku niemieckim. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas częściej.

1 grudnia 2016 r.

Konkurs na Kalendarz Adwentowy

Dnia 1 grudnia 2016 r. w PWSZ w Elblągu przy ulicy Czerniakowskiej 22 odbyła się uroczysta gala wręczania nagród i wyróżnień konkursu na niemiecki „Najpiękniejszy własnoręcznie zrobiony kalendarz adwentowy”. W konkursie wzięło udział łącznie 90 uczniów w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Wybór okazał się niełatwy, ponieważ prace uczestników były bardzo pomysłowe, przepięknie wykonane w przeróżnych technikach i wzbudzały podziw gości. Komisja w składzie studenckim nagrodziła najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych. Pozostali uczestnicy otrzymali równie ciekawe upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Instytut Pedagogiczno-Językowy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta i Powiatu Elbląg. Cieszymy się, że nasza Biblioteka objęła patronatem już po raz kolejny konkurs na kalendarz adwentowy. Gości oraz uczestników powitała Zastępca Dyrektora IPJ PWSZ w Elblągu, Pani dr Ewa Leszczyńska. Następnie gości oraz uczestników powitali: Dyrektor Szkół SPSK w Elblągu, Pan Tomasz Dłuszczakowski oraz Wicedyrektor Szkół SPSK w Elblągu, Pani Małgorzata Rysicka, która pełniła jednocześnie pieczę nad całym konkursem oraz towarzyszącą gali całą oprawą artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży. Gości powitała również Przewodnicząca Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Elblągu, Pani Róża Kańkowska .

Następnie dzieci, pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Rysickiej, wykonały krótki spektakl teatralny nawiązujący do powszechnych wartości, w dzisiejszym świecie często zapominanych lub pomijanych, lecz znanych każdemu człowiekowi: takich jak pamięć, przyjaźń, rodzina. Teatr wykorzystujący symbolikę tradycji świąt Bożego Narodzenia i związanych z tym przygotowaniami, skłonił do refleksji nad szukaniem wyższych wartości oraz szukania szerszego sensu świąt by móc dzielić się i cieszyć bliskością nie tylko z rodziną, ale również z innymi, nie ograniczając się tylko do daty z kalendarza oraz jakości i ilości świątecznych podarunków.

W krótkiej przerwie, podczas której przygotowywano scenę do wręczenia nagród, można było delektować się słodkościami świątecznymi.

Po krótkiej przerwie, studenci lingwistyki oraz pracownicy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Iwona Bolińska-Walendzik oraz Anna Derda) jako jedni ze sponsorów tegorocznej gali dokonali uroczystego wręczenia nagród autorom wyróżnionych prac.

Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Pod koniec wszyscy zaśpiewali kolędę zarówno w języku niemieckim jak i w języku polskim. Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na wspólny obiad.

Kalendarz adwentowy mimo iż, należy do tradycji niemieckiej, jest w ostatnim czasie coraz bardziej popularny w Polsce. Umożliwia dzieciom i młodzieży zapoznanie się z piękną tradycją należącą do kultury niemieckiej, co skutkuje budzeniem się coraz większego zainteresowania kulturą i  tradycjami niemieckimi, a  w efekcie poszerzeniem kompetencji językowych. Malujący się uśmiech na twarzy dzieci, młodzieży, zaproszonych gości oraz organizatorów, niejednokrotne wzruszenie piękną oprawą sceniczną oraz panująca świąteczna aura okraszona kolędami w pięknym wykonaniu i aranżacji studentów lingwistyki, zapachem świątecznych wypieków oraz „domowej atmosfery” dopełniła całości podsumowując tym samym tegoroczny konkurs na kalendarz adwentowy.

Włoski duchowny, Beato Giuseppe Baldo powiedział: „Ponieważ cel edukacji jest podwójny, tzn. wzbogacanie pamięci o dobre i użyteczne pojęcia oraz kierowanie woli drogą cnoty, tak i podwójny musi być środek ich osiągnięcia: jeden to intelekt, drugi dotyczy serca. Jeden dotyczy nauki, drugi miłosierdzia.”

Kierując się formułą tegorocznego konkursu, napełnia serca nadzieją, iż twórcza praca dzieci oraz młodzieży wypełniona pozytywnymi emocjami oraz wartościami, nie zostanie zapomniana, lecz przyniesie w przyszłości zasłużony plon.

29 listopada 2016 r.

IV Seminarium Biblioteka Nowa, Instytut Książki, Biblioteka Narodowa

Dnia 29 listopada 2016 r. odbyło się czwarte seminarium Biblioteka Nowa w Warszawie, na którym poruszane zostały tematy dotyczące wyglądu nowoczesnej biblioteki, sposoby jej zaprojektowania by stała się przyjazna środowisku. Poruszona została kwestia założeń architektonicznych jakie powinna spełniać biblioteka, aby była postrzegana jako miejsce informacji, zdobywania wiedzy oraz integracji społecznej. Podkreślono rolę architektury, której zadaniem jest wzmocnienie roli bibliotek jako centrów komunikacji, inspiracji i spotkań. Podczas seminarium omawiano sposoby włączenia się użytkowników w planowanie nowej infrastruktury. Moderatorką seminarium była Pani Elżbieta Kalinowska z Instytutu Książki.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie Dyrektora Biblioteki Narodowej, Pana Tomasza Makowskiego, który zwrócił uwagę na większą digitalizację zbiorów oraz przyszłość współczesnej biblioteki. Następnie swoje przemówienie wygłosił Dariusz Jaworski, Dyrektor Instytutu Książki. W swoim przemówieniu skupił się na potrzebach biblioteki, która jest otwarta i reaguje na potrzeby środowiska. „Po co nam drogi, które nie prowadzą do biblioteki, do której chcemy przyciągnąć ludzi”- dodał. W kolejnym wystąpieniu Petera Genovesa i Patricii Alabanese z Global Library Consulting został podany przykład Indian zamieszkujących USA i Kanadę (plemię Seneków) według których należy tak dbać o wspólne środowisko by służyło do każdego 7 pokolenia w przyszłości. Obecnie głównym reprezentantem plemienia oraz tej idei jest Oren Lyons. W wystąpieniu zwrócono uwagę na potrzebę równowagi ekologicznej, w wypadku biblioteki, zaadoptowania i przekształcenia tak jej budynku by ogólne zużycie wszelkiej energii zbilansowało się. Przedstawione zostały badania i efekty dotychczasowego niezrównoważonego wykorzystania energii przez większość bibliotek, co negatywnie wpływa na środowisko oraz na warunki pracy. Peter Genoves oraz Patricia Albanese omówili sposoby niedrogiego, przyjaznego środowisku oraz nowoczesnego przekształcenia budynku biblioteki (m.in. zagospodarowanie dachów biblioteki na potrzeby tworzenia przestrzeni zielonych tzn. uprawiania roślinności na dachach biblioteki, wykorzystanie baterii fotowoltaicznych itd.), tak by służyła integracji społecznej oraz stała się miejscem przyjaznym dla każdego. Zaprezentowane zostały również metody, programy oraz organizacje certyfikacji budynków bibliotecznych spełniających kryteria przyjazne środowisku (program LEED oraz BREEM). Pokazane zostały przykłady zastosowań tych projektów, programów itd. Ważnymi punktami wystąpienia były hasła dotyczące zrównoważonego budownictwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Przykłady nowoczesnych budynków bibliotecznych przedstawiła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumii, Pani Krystyna Laskowicz. Na przykładzie biblioteki w Rumii pokazała sposób przekształcenia budynku dworca, dzięki staraniom architektów, na potrzeby nowoczesnej, otwartej dla każdego, rozwijającej się biblioteki. W kolejnym wystąpieniu Pani Regina Anhut-Frahm, kierowniczka działu „Informacja i Biblioteka” z Goethe-Institut w Warszawie, zaprezentowała bibliotekę Goethego jako przykład nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej. Pani Regina wykorzystując prezentację multimedialną zobrazowała, jak została przekształcona biblioteka, w jaki sposób funkcjonuje i się rozwija. Zostały ukazane sposoby rozwoju oraz szerokiego spectrum powiązań biblioteki z innymi projektami oraz kulturalnymi przedsięwzięciami których bywa inicjatorką. Uczestnicy seminarium mieli okazję, za pośrednictwem prezentacji multimedialnej, zwrócić uwagę na skłonność biblioteki Goethego do zmian i przekształceń do celów związanych z kulturalnymi przedsięwzięciami (dostosowanie pomieszczenia sali, oświetlenia oraz zaaranżowanie rekwizytów tak aby oddać charakter spotkania - wieczór z literaturą science fiction). Biblioteka Goethego zaprezentowana została uczestnikom jako nowoczesna biblioteka pełna ciekawych, kreatywnych inicjatyw, jako forma rozwoju kulturalnego. Natomiast z przykładem nowoczesnych budynków bibliotecznych zaznajomiła uczestników seminarium Pani Elke Brünle, zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej w Stuttgarcie. Pani Elke Brünle opisała formę współpracy ze sponsorami, władzami miasta, w celu zagospodarowania przestrzeni potrzebnej na budowę (nowo otwartej 21 października 2011) biblioteki w Stuttgarcie oraz jej idei. Pani Elke w bardzo ciekawy sposób zilustrowała i objaśniła połączenie zamysłu architektonicznego w ujęciu budowy biblioteki, uwzględniając przy tym aspekt psychologiczny (biblioteka jako forma odcięcia się od panującej rzeczywistości i wejścia w jej inny wymiar) zobrazowała strukturę oraz układ przestrzenny biblioteki z funkcją dostosowaną do potrzeb czytelnika (możliwość nocnego wypożyczania oraz zwrotu książek). Po części oficjalnej nastąpiła dyskusja z osobami, które wygłaszały referaty. Dalsza część dyskusji zakończyła się przy kawie i ciastku.

Wszystkie wystąpienia były niezwykle ciekawe oraz oryginalne. Wzbogaciły wiedzę na temat prawidłowego, przyjaznego środowisku, funkcjonowania biblioteki, której celem jest miła atmosfera pomagająca poczuć się zarówno pracownikom jak i czytelnikom komfortowo i w zgodzie ze środowiskiem, powodując iż, bilans energetyczny zostałby zrównoważony, zapewniając przy tym możliwość delektowania się naturalnym środowiskiem nie tylko poprzez jego ochronę dla własnych potrzeb ale również w uwzględnieniu potrzeb innych pokoleń.

24 października 2016 r.

Rozmowa prof. Roberta Traby z Adamem Krzemińskim o „Polsko-niemieckich miejscach pamięci”

W Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone „Polsko-niemieckim miejscom pamięci”. O opierającym się na współpracy między dwoma krajami projekcie wydawniczym „Polsko-niemieckie miejsca pamięci” – „Deutsch-polnische Erinnerungsorte” rozmawiali prof. Robert Traba, jeden z pomysłodawców projektu i redaktor oraz Adam Krzemiński, redaktor tygodnika „Polityka”.

„Polsko niemieckie miejsca pamięci” to seria książek przedstawiających nakładające się, przeplatające i asymetryczne kultury pamięci dwóch sąsiadujących narodów. Książki ukazały się w dwóch językach: polskim (cztery tomy) i niemieckim (pięć tomów). Pomysł i realizacja powstania książek to wynik największej dotychczas współpracy humanistycznego projektu tak ważnego dla obu krajów jakimi są Polska i Niemcy. W książkach na nowo zostaje poddane pod rozwagę pojęcie „miejsca pamięci”, co umożliwia w inny sposób przyjrzeć się rozważanej kwestii. Można zauważyć, iż chociaż oba państwa są wewnętrznie zróżnicowane to jednak posiadają dosyć dużo wspólnych elementów materialnych. Pozytywną cechą podkreśloną przez autorów są mimo tych występujących wspólnych cech różne wspomnienia, dzięki czemu problematyka tematu jest zróżnicowana.

Wszystkie tomy mają osobny indeks i wprowadzenie. Można je czytać niezależnie. W tomach znajduje się wiele odsyłaczy, które zachęcają do sięgnięcia po dalsze tomy. Każdy z nich otwiera alfabetyczna lista wszystkich analizowanych w projekcie dotyczącym „miejsc pamięci”, czyli wydarzeń, artefaktów, pojęć, osób oraz miejsc topograficznych które znane są w Polsce oraz w Niemczech. Każdy tom jest zbiorem osobnych artykułów historyków, ale również psychologów społecznych, kulturoznawców, archeologów, historyków sztuki, socjologów, literaturoznawców, germanistów oraz komparastyków, badających zjawisko pamięci narodowej. Poprzez różne spojrzenie na zaistniały problem tworzy się wielopłaszczyznowa próba zdefiniowania pojęcia „miejsca pamięci”. Dzięki różnemu spojrzeniu badaczy, książka zaprasza czytelnika do dyskusji oraz głębszej refleksji na temat „miejsca pamięci”.

W pierwszych dwóch tomach przedstawione zostały osoby oraz wydarzenia te odległe jak i  najnowsze, które związane są zarówno ze stroną niemiecką jak i polską. Można zauważyć, jak dane wydarzenia historyczne, pojęcia itd. funkcjonujące w kulturze każdego z narodów są postrzegane przez pryzmat ich „sąsiada”. Autorzy, pełniąc rolę obiektywnych sędziów przedstawiają sposób postrzegania danych wydarzeń, osób oraz pojęć, tłumaczą je i wyjaśniają ich genezę oraz wpływ na kształtowanie się opinii i pewnych utartych w kulturze stereotypów dotyczących np. pojęcia dotyczącego Warmii i Mazur i związanej z tym tak obecnej w Niemczech tęsknocie za Prusami Wschodnimi (rozdział Warmia i Mazury/Prusy Wschodnie), czy Gdańskiem (Danzig). Poruszane w książce tematy poddawane są analizie w kontekście kultury, literatury, historii, socjologii oraz psychologii, które ułatwiają interpretację poruszanych kwestii, np. problem mniejszości Kaszubskiej.

Spectrum powiązań związanych z stereotypami i wyobrażeniami jest ogromne. Miały one znaczący wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej obu krajów. W pierwszym tomie zatytułowanym Wspólne/Oddzielne możemy prześledzić m.in. twórczość Güntera Grassa na temat tworzenia się polsko-niemieckiej pamięci, czy kontrowersyjny temat związany z dziełem oraz przynależnością narodową Mikołaja Kopernika. Drugi tom jest kontynuacją pierwszego i przedstawia w porządku alfabetycznym kolejne pojęcia, wydarzenia oraz osoby związane z kulturą i historią obu państw. np. rozdział, zatytułowany „1989: Upadek muru i Okrągły stół”. Rozdział ten traktuje rok 1989 i związane z tym rokiem wydarzenia, kluczowe dla najnowszej historii obu państw. W książce poruszane są również tematy dotyczące m.in. symboliki narodowej (rozdział „Orzeł”, tom drugi), ale również rozdziały poświęcone wydarzeniom najnowszym, poruszającym często tematy oraz pojęcia związane m.in. z II wojną światową (tom pierwszy oraz tom drugi). Szczególną uwagę zwraca występująca różnorodność tych wszystkich zjawisk oraz sposób postrzegania wszelakich pojęć i wydarzeń przez pryzmat relacji sąsiedzkich uformowanych na przestrzeni wieków oraz wciąż ewoluujących, a przez to na nowo formujących się współcześnie.

Tom trzeci kontynuując dwa poprzednie tomy nosi tytuł „Paralele” i prezentuje wzajemne, polsko-niemieckie wyobrażenia obu społeczeństw. W książce zestawione zostały podobne rangą wydarzenia, postacie oraz pojęcia zakorzenione w kulturze i historii obu krajów, np. postać Johanna Wolfganga Goethego, tak ważną w kulturze Niemiec, można przyrównać do ważnej postaci w Polsce jaką jest Adam Mickiewicz. Poza powyższym obie postaci łączy m.in. ta sama epoka historyczna. Takich przykładów i analogii w książce Roberta Traby (tom trzeci) znaleźć można więcej.

Tom czwarty kończy tetralogię poświęconą miejscom pamięci. Jest formą komentarza i pełni rolę podsumowania trzech poprzednich części. Stanowi formę dysputy badaczy z różnych krajów na temat definicji kluczowych pojęć, w których ważną rolę pełni pojęcie „miejsce pamięci”. W czwartej i zarazem ostatniej części autor podkreśla, iż jego celem było przedstawienie historycznego rysu, traktującego na równi odległe, czasem wygasłe tradycje i najnowsze wydarzenia. W pierwszej części ostatniego tomu lektura tych artykułów uświadamia dynamikę badań nad pamięcią zbiorową. W kolejnej dotyka problemu granic w badaniach miejsc pamięci. Ostatnia część tomu czwartego analizuje pamięć zbiorową w kontekście poszczególnych dziedzin nauk o człowieku oraz stawia pytania dotyczące dzisiejszego zainteresowania przeszłością. Autor zaprezentował wyselekcjonowany materiał, odwołując się do pojęcia pamięci zbiorowej, poddając go jako temat do dalszych rozważań oraz dalszej jego kontynuacji. Ostatni tom stanowi zatem klucz oraz odpowiada na pytania, które może zadać sobie czytelnik podczas lektury poprzednich tomów.

W wersji niemieckiej ukazał się również tom piąty, w którym znajdują się zebrane artykuły dotyczące prac polskich socjologów i kulturoznawców poświęconych kulturom pamięci. Książka powstała we współpracy z Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.

Dzieło Roberta Traby daje nam możliwość przyjrzenia się stosunkom polsko-niemieckim w kontekście utartych schematów, wyobrażeń, wzorców kulturowych oraz tak obecnych i funkcjonujących w kulturze stereotypów. W wyniku czego przedstawia nam zarys i staje się przewodnikiem po meandrach kulturowych, stereotypach oraz często błędnych wyobrażeniach na temat sąsiada. Książki zwracają uwagę na złożoność problemu związanego z miejscami pamięci, tematu często pomijanego. Kompleksowe zagłębienie się w jego istotę oraz poznanie w kontekście badanych i poddanych analizie wielu aspektów pozwala na lepsze zrozumienie zjawiska miejsc pamięci, nie tylko ze względu na poznanie jej historycznych czy kulturowych aspektów, ale wykorzystując do tego wydarzenia i zjawiska znane nam od dawna.

Seria książek Roberta Traby jest swoistą odpowiedzią, dlaczego takie a nie inne pojęcia, wydarzenia, kojarzą nam się z pewnymi utartymi schematami. Książka systematyzuje wiedzę oraz rozwiewa wątpliwości, co może być budujące dla przyszłych pokoleń, a zatem jeszcze bardziej pozwoli pozytywnie wpłynąć na relacje między dwoma sąsiednimi krajami jakimi są Polska i Niemcy, nie zapominając przy tym o poczuciu oraz rozwijaniu własnej tożsamości narodowej.

20 października 2016 r.

Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze”

Dnia 20 października 2016 r. odbył się Przegląd Wydawnictw Regionalnych MojeTwojeNasze 2016. Jednym z głównych działań Przeglądu była prezentacja wydawnictw regionalnych w Starym Ratuszu, głównej siedzibie Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Na stoisku wydawnictw niemieckich prezentowane były książki w języku niemieckim oraz wydane przez oficyny wydawnicze niemieckie, m.in.: wydawnictwa z zakresu literatury pięknej i publicystyki , biografii, architektury, sztuki europejskiej, geografii i turystyki, historii, w tym II wojny światowej, fotografii, ikonografii Prus Wschodnich. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Karl Baumann, Artur Becker, Margaret Haslinger, Eckhard Hollmann, Wolfgang Korall, Hans-Joachim Lang, Christhard Läpple, Steffen Möller, Judith Schalansky, Max Scharnigga, Ingo Schulz, Arno Surminski, Einar Turkowski, Guido Wandrey. Książki tych autorów zostały wydane przez oficyny Ellert&Richter Verlag, Fischer Taschenbuch Verlag, Hoffmann und Campe, Mare, Mixtvision, Prestel, Rautenberg Verlag , Thorbecke Verlag , Suhrkamp, Weissbooks.

Ofertę stoiska uzupełniały multimedia. Wśród filmów prezentowane były obrazy Christopha Schlingensiefa, Marcela Kolvenbacha, Roberta Thalheima wydane przez Filmgalerie451.de i Goethe Institut oraz audiobooki z literatury pięknej i podręczniki do nauki języka niemieckiego wydane przez Der Audio Verlag, Cornelsen, Diogenes Horbuch , Ernst Sprachen, Horbuch Hamburg, Huber Verlag, Lubbe Audio.

Zaprezentowano również wielotomowe wydawnictwo, drukowane w dwóch wersjach językowych polskiej i niemieckiej, pt. „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”/„Deutsch-polnische Erinnerungsort” wydane przez Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.

Prezentacja wydawnictw służyła polsko-niemieckiemu aspektowi projektu i medialnej promocji wydawnictw.

Uczestnicy Przeglądu mogli wziąć udział w warsztatach edytorskich „Wyspa na której nigdy nie będę” na podstawie książki „Atlas wysp odległych”/”Atlas der abgelegenen Inseln” Judith Schalansky.

24 czerwca 2016 r.

Noc Świętojańska – Oficjalne Powitanie Lata – Strefa Książki

Przedwakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej odbyło się w scenerii Parku Centralnego w Olsztynie i należało do jednych ze szczególnie ciekawych. Rozmawialiśmy z Magdaleną Wilde, jedną z inicjatorek Vegan Brunch Olsztyn, o książce Karen Duve „Jeść przyzwoicie. Autoeksperyment”.

>

15-16 kwietnia 2016 r.

W grudniu i styczniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztyniegościła wystawa "Inne światy Wernera Herzoga". Stworzony na siedemdziesiąteurodziny wielkiego niemieckiego reżysera zbiór fotosów z jego filmów,planów zdjęciowych i portretów samego Herzoga prezentował się nie tylkoolsztyńskiej publiczności – wizyta w WBP była jednym z etapów „wędrowania”przez Polskę. Nomadyczny charakter wystawy został przyjęty z pewnością niebez powodu – sam Herzog, czy to w życiu, czy pracując nad kolejnymifilmami, nieustannie chodził i podróżował.

Niewiele dziś mówi się o chodzeniu jako części procesu twórczego.Powtarzalny rytm, wyrównanie oddechu, odejście od codziennych problemów,myśli kołysane przez krajobraz – tak rodziły się strofy filozofów i poetów,Nietzschego, Rimbauda, Rousseau, Thoreau czy Nervala. Również twórczośćHerzoga zrośnięta jest z chodzeniem i krajobrazem. Piesze pielgrzymkiHerzoga miały różne cele – czasem wyruszał w intencji zdrowia przyjaciół,czasem by odnaleźć inspiracje do filmów, czasem po prostu by idąc filmnakręcić, jak miało to miejsce w wypadku „La Soufriére”, dokumencie owyspie w przededniu katastrofy. Herzog tworzył filmy tak jak żył, ciąglerozglądając się dokoła. Ale również stwarzając inne światy. „Krajobrazstanowi punkt wyjścia wielu moich filmów – przyznawał reżyser – nieważne,czy jest to miejsce realne, wyobrażone, czy senna halucynacja, i kiedypiszę scenariusz, często opisuję miejsca, których nigdy nie widziałem.Wiem, że gdzieś istnieją, i nigdy nie poniosłem porażki podczasposzukiwania ich. Właściwie powinienem chyba powiedzieć, że krajobrazy sąnie tylko kołem zamachowym filmu, ile stanowią jego duszę i nierazbohaterowie historii przychodzą potem, zwykle jednak odbywa się to bardzonaturalnie”.

15 i 16 kwietnia 2016 r. miało miejsce podwójne spotkanie z twórczościąWernera Herzoga – odbył się pokaz autobiograficznego filmu „Was ich bin,sind meine Filme” - „To, kim jestem, są moje filmy” w dwóch częściach,dyskusja i wykład na temat twórczości Niemca, oraz I olsztyński spacerimaginacyjny imienia Wernera Herzoga.

Rozmawialiśmy o twórczości Wernera Herzoga oraz o jego książce "Eroberungdes Nutzlosen" z Natalią Konwerską - etnolog. Spotkanie poprowadził DamianWesołek

Następnie odbył się pokaz I. części filmu Wernera Herzoga „Was ich bin,sind meine Filme” (To, kim jestem,są moje filmy) 1978. Film z polskiminapisami.

16 kwietnia /sobota/ 2016 r. zebraliśmy się pod Starym Ratuszem WBP iwyruszyliśmy naI olsztyński spacer imaginacyjny imienia Wernera Herzoga.

W trakcie wędrówki Damian Wesołek wygłosił wykład pt: „Pielgrzym Werner”.Rozmawialiśmy także o książce "Vom Gehen im Eis: München-Paris 23.11. bis14.12.1974" Wernera Herzoga.

Pokaz II części filmu Wernera Herzoga „Was ich bin, sind meine Filme” -"To, kim jestem,są moje filmy" (1978) zakończył dwudniówkę z "Innymiświatami Wernera Herzoga".

15 kwietnia 2016 r.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza został przeprowadzony II etap konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” który organizuje Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Goethe-Institut Kraków. Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego WBP była współorganizatorem regionalnego etapu konkursu. Dziękujemy Goethe-Institut w Warszawie za wspaniałe nagrody oraz serdecznie gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

>

31 marca 2016 r.

W ramach Dni Otwartych drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się otwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej oraz warsztaty graficzne dla obecnych oraz przyszłych studentów germanistyki „Wyspa na której nigdy nie będę” prowadzone przez uczestnika spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej projektanta graficznego Michała Jabłczyńskiego. Punktem wyjścia do warsztatów była jedna z najciekawszych i najbardziej inspirujących książek zeszłorocznych spotkań DKK „Altas wysp odległych” - „Atlas der abgelegenen Inseln” autorstwa Judith Schalansky.


9 grudnia 2015 r.

Wernisaż wystawa „Inne Światy Wernera Herzoga”

Na wystawie zaprezentowane zostały powiększone do formatu 70x100 cm fotosy z kultowych i najnowszych filmów Wernera Herzoga, a także zdjęcia z planu i portrety reżysera. To zbiór obrazów, oddających wizyjny i malarski nastrój jego filmów, zarówno fabularnych, jak i dokumentów. To także ślady fascynacji artysty klasycznym malarstwem europejskim, ale i zapierającym dech w piersiach pięknem natury.

Fotogramy zostały wybrane z ogromnego zasobu Deutsche Kinemathek w Berlinie, która w 2009 r. otrzymała od reżysera jego osobiste archiwum. Fotogramy jako zbiór pn. Werner Herzog Archiv stanowią część zbiorów muzealnych. Wystawa „Inne światy Wernera Herzoga” jest więc okazją do prezentacji materiałów unikatowych, rzadko pokazywanych w Polsce i na świecie.

Projekt „Inne światy Wernera Herzoga” w części wystawowej prezentuje także film dokumentalny „Werner Herzog Filmemacher” (1986). Część multimedialną ekspozycji dopełniają projekcie slajdów związanych z filmami i osobą niemieckiego reżysera.

Kurator projektu: Krzysztof Stanisławski

styczeń-grudzień 2015 r.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej

W 2015 r. dyskusje o książkach połączyliśmy z pokazami filmów niemieckich. Rozmawialiśmy o najnowszej, XX-wiecznej historii Niemiec, XIX-wiecznych naukowcach i odkrywcach, kobiecym buncie artystycznym, książkach i podróżach oraz bardzo współczesnych problemach mieszkaniowych (nie tylko w Niemczech). Byliśmy też razem na sztuce „Złoty Smok” Rolanda Schimmelpfenniga, wystawianej przez Scenę Margines olsztyńskiego teatru.

22 stycznia 2015 r.: rozmowa o książce Magdaleny Parys „Magik”
19 lutego 2015 r.: pokaz filmu „Życie na podsłuchu” i rozmowa o książce „Dzieci Stasi” Ruth Hoffmann
19 marca 2015 r.: pokaz filmu „Kadysz dla przyjaciela” i rozmowa o książce „Sto dni” Lucasa Barfüssa
23 kwietnia 2015 r.: rozmowa o książce „Cafe Ausschwitz” Dirka Braunsa
21 maja 2015 r.: pokaz spektaklu Piny Bausch „Cafe Müller” oraz dyskusja o książce „Teatr tańca Piny Bausch” Aleksandry Rembowskiej
25 czerwca 2015 r.: dyskusja o esejach Elfriede Jelinek „Moja sztuka protestu”
28 czerwca 2015 r.: wyjście do teatru i rozmowa o sztuce Rolanda Schimmelpfenniga „Złoty Smok”
27 sierpnia 2015 r.: rozmowa o książce „Atlas wysp odległych” Judith Schalansky
29 października 2015 r.: rozmowa o książce „Wszystko o Sally” Arno Geigera
12 listopada 2015 r.: pokaz filmu „Hannah Arendt” oraz dyskusja o filmie i książce „Eichmann w Jerozolimie” (w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego 2015 w Olsztynie)
14 listopada 2015 r.: dyskusje o książce „Rachuba świata” Daniela Kehlmanna oraz o jej ekranizacji
3 grudnia 2015 r.: dyskusja o książkach „13 pięter” Filipa Springera oraz „Mur. 12 kawałków o Berlinie” (wspólne spotkanie dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki działających w WBP)
4 grudnia 2015 r.: pokaz filmu dokumentalnego „Mietrebellen”

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Fundacja „Borussia”

30 października – 12 listopada 2015 r.

Wystawa „Historia Polski i stosunki polsko-niemieckie”

W Galerii Stary Ratusz WBP prezentowaliśmy wystawę „Historia Polski i stosunki polsko-niemieckie”. Jest to projekt Niemieckiego Instytutu Polskiego, opracowany przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha, Wydawnictwa Cornelsen oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN. Prezentację tworzą teksty i materiały graficzne dotyczące relacji Polski i Niemiec na przestrzeni dziesięciu wieków wspólnej historii. Na planszach pojawiają się m. in. Takie hasła jak „Zbliżenie poprzez uznanie”, „Polska i Europa” czy „Przyjaźń nakazana?”.

27 kwietnia 2015 r.

Finał konkursu „Leichte Lektüre und Kamishibai”

W Mediotece Języka Niemieckiego odbył się finał konkursu na przedstawienie Kamishibai inspirowane lekturą tekstu typu „leichte Lektüre”. Pięć zespołów – gimnazjaliści z Działdowa, Olsztyna i Purdy - rozpoczęło prezentację swoich przedstawień. Zobaczyliśmy „Fredericka“ Leo Lionni, „Oh, wie schön ist Panama“ Janoscha, „Detektiv wider Willen“ oraz „Die Bremer Stadtmusikanten“.

Jury w składzie:

przyznało następujące nagrody:

WYRÓŻNIENIA:

Organizatorzy konkursu:

3-22 lutego 2015 r.

Wystawa komiksu niemieckiego

Tradycyjnie w naszej bibliotece prezentowaliśmy najnowsze komiksy niemieckojęzyczne – kolekcje z Frankfurckich Targów Książki 2014 r. Tym razem komiksem przewodnim i jednocześnie tytułem wystawy był „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens” („Dziś jest ostatni dzień reszty twojego życia”) autorstwa Ulli Lust. To historia zwariowanej podróży siedemnastoletniej Ulli, która wyrusza autostopem na Sycylię. Na wystawie znalazły się również komiksy inspirowane literaturą, komiksy-reportaże oraz publikacje dla młodzieży.

18 grudnia 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Michael Ende „Momo“

Przedświąteczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej poświęciliśmy książce „Momo” Michaela Ende. Historia Momo jest na pozór opowieścią dla dzieci, my jednak doszukaliśmy się w niej ponadczasowych prawd i wskazówek. Spotkanie było również okazją do rozdawania bożonarodzeniowych prezentów. Wszyscy uczestnicy otrzymali unikatowe, ręcznie wykonane zakładki do książek z życzeniami genialnych lektur.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1 grudnia 2014 r.

Spotkanie z Rafałem Wójcikiem

W Bibliotece Niemieckiej gościliśmy Rafała Wójcika, znawcę komiksu z Poznania, pracownika Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Spotkanie rozpoczęliśmy nietypowo - każdy z uczestników przez wybór miejsca na sali "wylosował" jeden komiks ze zbiorów naszej biblioteki i miał za zadanie przedstawić swoją niespodziankę. I już na wstępie okazało się, że komiks porusza różne tematy i jest bardzo różnorodny formalnie.

Po tym krótkim wstępie oddaliśmy głos naszemu ekspertowi, który sprawnie przeprowadził nas przez zasieki terminologiczne (komiks? graphic novel?) i metodologiczne (czy komiks to literatura?) oraz opowiedział o początkach komiksu i jego zawsze dwoistej naturze: z jednej strony rozrywkowej, z drugiej kontestującej rzeczywistość, krytycznej i ambitnej. Chwilę poświęciliśmy również na samo zagadnienie techniki czytania komiksu.

Przyjrzeliśmy się też najciekawszym współczesnym autorom niemieckim. Zachwyciły nas projekty komiksowo-literackie, które nie są tylko zwykłymi adaptacjami literatury. Komiks wchodzi w dużo intensywniejszą interakcję z tekstami literackimi, przetwarza je i pozwala na zupełnie nową percepcję, interpretację, pozostając przy tym samodzielnym, koherentnym dziełem. Przykładów takich realizacji jest wiele - także w naszych zbiorach: Mahler i "Alte Meister" czy "Mann ohne Eigenschaften", Flix i jego "Faust" czy "Don Quijote", Sasha Hommer i "Dri Chinisin".

Świetne też są projekty otwarte, postmodernistyczne, takie jak: "Dick Boss" Mahlera czy "Dudenbrooks", w których cieszy nie tylko efekt, ale i podglądanie - odsłoniętego częściowo -procesu twórczego.

Równie interesujący jest miks(!) komiksu z historią i biografią. To świetny pomysł na to, by przybliżyć postać lub wydarzenie historyczne za pomocą połączenia grafiki i tekstu. I znowu ambitni twórcy wykraczają poza proste rozwiązania i podejmują szerszą dyskusję - tak "Mondwandler" Michaeli Konrad skłania do filozoficznej refleksji nad naszym miejscem we wszechświecie, a "Packeis" Simona Schwartza - do zadania pytań o obiektywizm historii.

Komiks niemiecki to również spojrzenie z dystansem na tzw. trudne tematy. "Kleiner Tod" Thomasa Kriebauma oswaja nas ze sprawami ostatecznymi, pokazując je jako codzienne i rutynowe. Z kolei "Patchwork" Kathariny Greve to opowiedziana z przymrużeniem oka historia "rodziny z laboratorium", patchworkowej w znaczeniu dosłownym, pozszywanej z różnych części ciała. Lecz zamiast stawiać wielkie pytania o etykę biologii, podpatruje raczej histeryczne reakcje zakłamanych mediów i ich wpływ na postawy społeczne, odsłania nietolerancję i towarzyszy wykluczonym i samotnym.

1 listopada – 6 grudnia 2014 r.

„Historia w chmurze“ – nowy komiks niemieckojęzyczny

Po raz kolejny Biblioteka Niemiecka – dzięki współpracy WBP z Goethe-Institut – zaprezentowała nowe komiksy niemieckojęzyczne. Kolekcja ta swoją premierę miała podczas Frankfurckich Targów Książki.

Komiks niemieckojęzyczny to różnorodność form i tematów. Wystawa prezentuje zarówno artystów znanych, takich jak duet Seyfried i Ziska, jak i cenionych debiutantów. W tym roku wyróżniały się zdecydowanie komiksy inspirowane literaturą i komiksowe biografie. Wśród najnowszych tytułów są adaptacje dzieł Roberta Musila, Cervantesa, Goethego, graficzne biografie i komiksy oparte na prawdziwych wydarzeniach. Nie brakuje też tematyki społecznej i obyczajowej.

7 listopada 2014 r.

Spotkanie z Arturem Beckerem

W ramach cyklu spotkań autorskich w całej Polsce zorganizowanych przez olsztyńską „Borussię” Bibliotekę Niemiecką odwiedził niemieckojęzyczny pisarz polskiego pochodzenia, Artur Becker. Spotkanie było połączone z promocją najnowszej książki autora pt. „Nóż w wódzie”, która ukazała się nakładem wydawnictwa „Borussia” w serii RE-MIGRACJE. Warto dodać, że Becker jest laureatem prestiżowej nagrody im. Adelberta von Chamisso, która jest przyznawana autorom niemieckojęzycznym pochodzącym spoza niemieckiego kręgu kulturowego.

O tym, jak ważnym i wartym uwagi autorem jest Artur Becker, świadczy chociażby fakt, że spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony czytelników. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać, jak pisarz opowiada o swojej książce, o inspiracjach Warmią i Mazurami, o wątkach autobiograficznych ukrytych w jego twórczości oraz o życiowych doświadczeniach, które sprawiły, że jego pisarstwo ma dzisiaj właśnie taki kształt, a nie inny.

Spotkanie prowadziła dr Alina Kuzborska z Katedry Filologii Germańskiej UWM.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Fundacja „Borussia”

4 listopada 2014 r.

Spotkanie z Anną Gajdis

Gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie była dr Anna Gajdis, autorka książki „Odległa Prowincja”, poświęconej historii literatury Prus Wschodnich i fenomenowi literackiemu naszej prowincji. Spotkanie poprowadziła studentka germanistyki UWM, Małgorzata Zegler.

„Odległa prowincja” to monografia prezentująca Prusy Wschodnie w prozie Alfreda Brusta, Agnes Miegel, Hermanna Sudermanna, Ernsta Wicherta i Ernsta Wiecherta. Ślady plemion staropruskich, nasilająca się germanizacja i budzenie się tożsamości narodowej pruskich Litwinów i Mazurów, poszukiwanie w mazurskim krajobrazie alternatywy dla problemów społeczno-politycznych lat 20. i 30. w Niemczech oraz odrzucenie wojny i jej aprobata stanowią oś tematyczną tekstu. Nieistniejąca od 1945 r. prowincja wschodniopruska przetrwała jednak w pamięci kulturowej dawnych i nowych mieszkańców tego regionu. Pamięć o miejscu, ludziach i wydarzeniach skłania do przybliżenia polskiemu czytelnikowi zapomnianej literatury regionalnej, która wyszła spod pióra jej niemieckich twórców.

dr Anna Gajdis jest adiunktem w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą regionalną Prus Wschodnich i krajów bałtyckich XIX i XX wieku, literaturą autobiograficzną i podróżniczą. Jest autorką monografii Baltische Sirenen (Bałtyckie Syreny, 2014), na temat pism autobiograficznych niemieckich pisarek pochodzących z południowego wybrzeża Bałtycku i tworzących około roku 1800.

9 października 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Florian Illies „1913“

Październikowe spotkanie DKK było dla nas nie lada wyzwaniem. Rozmawialiśmy o eseju historycznym Floriana Illiesa „1913”, w którym autor ilustruje życie elit artystycznych Europy w przededniu I wojny światowej. Trochę ironiczny, ale bardzo szczegółowy pisarz, zaprosił nas na moment do pracowni Kirchnera i Kokoshki, zdradził szczegóły zakupu domu Thomasa Manna i zaręczyn Kafki oraz konfliktu na linii Freud – Jung. By nadążyć za autorem, musieliśmy często sięgać do leksykonów i encyklopedii. Na szczęście w spotkaniu uczestniczyła absolwentka historii sztuki, która wsparła nasze wysiłki. Obecnością zaszczycili nas obcokrajowcy, więc dyskusja toczyła się również w języku angielskim. Było kosmopolitycznie i artystycznie.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

11 września 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Wolfgang Herrndorf „Czik“

We wrześniu Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej spotkał się w plenerze, by porozmawiać o powieści Wolfganga Herrndorfa „Czik”. Książka opowiada o podróży, dlatego klubowicze chętnie opuścili mury biblioteki, by o niej podyskutować. Dostrzegliśmy w „Cziku” współczesny Bildungsroman, ale pozbawiony natrętnego moralizatorstwa i pouczania. Herrndorf stworzył świetną opowieść o dorastaniu, poszukiwaniu sensu, choć swoich bohaterów wywiódł na manowce i a ich dobytek utopił w basenie.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

4 czerwca 2014 r.

Spotkanie z tłumaczem, Ryszardem Wojnakowskim

Gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie był w czerwcu Ryszard Wojnakowski, doskonały tłumacz literatury niemieckojęzycznej, laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa, popularyzator twórczości autorów niemieckojęzycznych w Polsce. Podczas spotkania opowiadał o pracy tłumacza, a także o jednej z ostatnio przełożonych przez siebie książek pt. „Hrabia Luna” autorstwa Alexandra Larneta-Holenii.

Spotkanie z tłumaczem poprowadziła dr Aneta Jachimowicz z Katedry Filologii Germańskiej UWM.

Ryszard Wojnakowski jest absolwentem germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekładem literackim zainteresował się już podczas studiów, jako student brał udział w konkursach dla młodych tłumaczy organizowanych przez „Literaturę na Świecie” i przez krakowski oddział Związku Literatów Polskich. Jest cenionym tłumaczem, laureatem wielu wyróżnień, w tym prestiżowej Nagrody im. Karla Dedeciusa (2009) oraz nagrody „Literatury na świecie” (2007), członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się przekładem literackim, a od 1993 r. jest „wolnym strzelcem”. Tłumaczył m.in. utwory Ericha Marii Remarque’a, Heinricha Bölla, Ilse Aichinger, Bernharda Schlinka, Patricka Süskinda i Martina Walsera.

Poza pracą tłumacza Ryszard Wojnakowski angażuje się w popularyzację literatury niemieckojęzycznej w Polsce – w 2000 r. zainicjował dwujęzyczną serię współczesnej poezji austriackiej „Śpiewać to być”. Od kilku lat pracuje nad przekładami twórczości Alexandra Lerneta-Holenii, austriackiego poety, pisarza, autora sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych. Spośród czterech książek Alexandra Lerneta-Holenii, które opublikowano w Polsce, w wydawnictwie Atut ukazały się dwie pozycje w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego: zbiór wierszy „Germania” (2012) i powieść „Hrabia Luna” (2013).

Współorganizator:
Katedra Filologii Germańskiej UWM

maj-sierpień 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Patrick Süskind „Kontrabasista“ i „Pachnidło”, Walter Moers „Miasto śniących książek”

Letnie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej upłynęły pod znakiem twórczości Patricka Süskinda i Waltera Moersa, a więc książek kojarzonych z literaturą popularną. Czy słusznie?

15 maja 2014 r. rozmawialiśmy o utworach Patricka Süskinda, przede wszystkim o monodramie „Kontrabasista”. Tekst ten to nie tylko kopalnia interesujących wiadomości muzycznych, historia samotności, ale i filozoficzna przypowieść o życiu, podejmowaniu decyzji, alienacji. Zastanawiające jest, ile w tytułowym muzyku samego Süskinda, który unika mediów, wielokrotnie odmówił przyjęcia nagród literackich i nie udziela się w życiu publicznym. I ile kontrabasisty kryje się w każdym z nas… Podczas spotkania wspominaliśmy również „Kontrabasistę” w świetnym wykonaniu Jerzego Stuhra, a jeden z naszych klubowiczów przeczytał nam swoje ulubione fragmenty w oryginale.

6 czerwca 2014 r. spotkaliśmy się, by porozmawiać o książce „Miasto śniących książek” Waltera Moersa. Mimo pozornej lekkości tej prozy odnaleźliśmy w niej wątki rodem z wielkiej literatury. Nic dziwnego – autor podejmuje w niej bowiem postmodernistyczną grę z czytelnikiem, podając się za tłumacza znalezionego manuskryptu snuje opowieść o sztuce, literaturze i miłości do książek.

7 sierpnia 2014 r. powróciliśmy do prozy Süskinda, tym razem do jego najsłynniejszej powieści „Pachnidło”. Ciekawe porównanie z tekstami Nietzschego zaproponowane przez moderatora klubu sprawiło, że spojrzeliśmy na postać Jana Baptysty Grenouille’a z innego punktu widzenia, dostrzegając w nim demoniczną (a może ironiczną?) realizację idei nadczłowieka. Zastanawialiśmy się też, czym pachnie lato i kto pierwszy spróbował opisać zapach.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

16 kwietnia 2014 r.

Familiengeschichten – zajęcia dla gimnazjalistów

Mediotekę Języka Niemieckiego odwiedzili uczniowie Gimnazjum nr 3 w Olsztynie. Wizyta w bibliotece była okazją do animacji językowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych ze zbiorów Medioteki. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność swobodnego mówienia – opisywali obrazki, tworzyli historie, opowiadali o swojej rodzinie i życiu codziennym. Była to doskonała okazja do sprawdzenia znajomości gramatyki w praktyce.

10 kwietnia 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Timur Vermes „On wrócił“

W kwietniu Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej rozmawiał o książce Timura Vermesa „On wrócił”. Jest to powieść trochę fantastyczna, choć bardzo realistyczna. W 1945 r. Adolf Hitler nie umiera, lecz przenosi się do Berlina z początku XXI w. Uważany przez wszystkich za komika(!) robi błyskawiczną karierę telewizyjną i zostaje celebrytą. Książka Vermesa skłoniła nas do refleksji nad współczesną machiną medialną oraz pojęciem poprawności politycznej. Na pewno jest to dobra satyra na nasz świat, mimo że podczas lektury rzadko było nam do śmiechu.

Współorganizatorzy: Goethe-Institut Instytut Książki Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wspólnota Kulturowa „Borussia”

1-30 kwietnia 2014 r.

„Children’s Book on Tour” – wystawa niemieckojęzycznych książek dla dzieci

Dzięki współpracy WBP z Goethe-Institut mogliśmy zaprezentować naszym czytelnikom nowe niemieckojęzyczne książki dla dzieci, promowanych podczas Frankfurckich Targów Książki i Warszawskich Targów Książki.

Niemieckojęzyczne książki dla dzieci i młodzieży są coraz bardziej popularne na całym świecie. Prezentowana kolekcja to wybór kilkudziesięciu tytułów szesnastu renomowanych wydawnictw, na który składają się: ilustrowane historie dla dzieci, książki edukacyjne, słowniki obrazkowe, powieści młodzieżowe, wiersz i gry.

Książki prezentowano Piątce – Bibliotece Dzieci i Młodzieży.

Współorganizator:
Goethe-Institut

13 marca 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Zsuzsa Bánk „Jasne dni“

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej to podróż do krainy dzieciństwa, którą umożliwiła nam rozmowa o książce Zsuzsa Bánk „Jasne dni“. Książka wywołała zupełnie różne opinie klubowiczów, a u niektórych sprzeczne opinie w nich samych. Z jednej strony przyjemnie się ją czytało, przenosiła w sielskie krainy dzieciństwa, z drugiej strony irytowała serialowością i "kolorowymi wstążkami". Nie sposób jednak odmówić autorce talentu literackiego, potwierdzonego zresztą m.in. przyznaniem jej Niemieckiej Nagrody Literackiej (Deutscher Buchpreis) za debiutancką powieść „Pływak”.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

13 lutego 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Włodzimierz Nowak „Obwód głowy“

Czwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej poświęciliśmy książce Włodzimierza Nowaka „Obwód głowy”. Było to spotkanie niezwykłe, bo pierwszy raz rozmawialiśmy nie o powieści, ale o zbiorze reportaży, których autorem nie był Niemiec, lecz Polak. Jednak wbrew pozorom książka Nowaka doskonale pasowała do idei naszych spotkań: autor reportaży podejmuje w nich wiele wątków niemieckiej i niemiecko-polskiej historii, również tej najnowszej. Rozmawiając o jego tekstach, dyskutowaliśmy również o kwestii prawdy w reportażu, ludzkiej pamięci i świadkach historii.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

3-28 lutego 2014 r.

„Neue Meister” – wystawa komiksu niemieckiego

Biblioteka Niemiecka w WBP po raz kolejny prezentowała najnowsze komiksy niemieckojęzyczne. Dzięki współpracy z Goethe-Institut czytelnicy WBP od trzech lat mogą zapoznać się z kolekcjami komiksów prezentowanymi podczas Frankfurckich Targów Książki i Warszawskich Targów Książki.

Tym razem prezentowaliśmy „nowych mistrzów”, czyli autorów wyznaczających nowe trendy i kierunki rozwoju komiksów i powieści graficznych, takich jak: Birgit Weyhe, Andreas Gefe, Thomas Kriebaum, Nicolas Mahler i inni. Wiele z prezentowanych publikacji znajduje się w zbiorach Biblioteki Niemieckiej.

Współorganizator:
Goethe-Institut

listopad 2013 r. – styczeń 2014 r.

W obliczu zbrodni – pokazy serialu niemieckiego

Od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. miłośnicy kina niemieckiego mogli spotykać się w bibliotece na pokazach znanego niemieckiego serialu kryminalnego – „Im Angesicht des Verbrechens”. Podczas pięciu spotkań śledziliśmy historię Marka i Jeleny – policjanta walczącego z rosyjską mafią i młodej dziewczyny z Ukrainy zmuszanej do prostytucji. Burzliwa, pełna wątków opowieść zapewniła nam świetną rozrywkę w zimowe wieczory.

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Goethe-Institut
Grupa Młodzieżowa „Ermis” (działająca przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej)

9 stycznia 2014 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Bernhard Schlink „Lektor“

Podczas trzeciego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej rozmawialiśmy o książce Bernharda Schlinka „Lektor”. Nie uniknęliśmy jednak odniesień do ekranizacji powieści, słynnej dzięki odtwórczyni głównej roli kobiecej, Kate Winslet.

Powieść Schlinka podejmuje tematykę winy, odpowiedzialności i kary z punktu widzenia kolejnych pokoleń. Świetnie oddaje atmosferę w Niemczech lat 60-tych i demonstracji studenckich, krytykujących starsze pokolenia obciążone nazistowską przeszłością. Problem przedstawiony jest z osobistej perspektywy – z punktu widzenia Michaela zakochanego w starszej o kilkanaście lat Hannie, która zostaje oskarżona o udział w morderstwie Żydów podczas II wojny światowej.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

12 grudnia 2013 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Melinda Nadj Abonji „Gołębie wzlatują“

W Bibliotece Niemieckiej w WBP odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej. Tym razem rozmawialiśmy o książce Melindy Nadj Abonji „Gołębie wzlatują”. Autorka jest szwajcarską pisarką pochodzenia węgierskiego. Urodziła się w 1968 roku w miejscowości Bečej w Serbii, skąd w wieku pięciu lat wyemigrowała z rodziną do Szwajcarii. Za wydaną w 2010 roku powieść Gołębie wzlatują otrzymała dwie nagrody: Deutscher Buchpreis oraz Schweizer Buchpreis.

„Melinda Nadj Abonji pięknie łączy to, co zwykliśmy określać mianem Wielkiej Historii, z tym, co zawiera się w prywatności, a nawet w intymności. Udaje jej się uchwycić piękno człowieka i brzydotę grupy, która przestaje myśleć i poddaje się fanatycznym działaniom” (źródło: http://bernadettadarska.blog.onet.pl).

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

29 listopada 2013 r.

Spotkanie autorskie z Uwem Radą

29 listopada 2013 r. w Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie autorskie z Uwem Radą, autorem książki „Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki”. Uwe Rada jest niemieckim dziennikarzem i publicystą. W swoich tekstach porusza między innymi tematykę związaną z regionami Europy Środkowo-Wschodniej. Pełni funkcję kuratora projektu „Historia w rzece. Rzeki jako europejskie miejsca pamięci”. W ostatnich latach nakładem wydawnictwa Siedler ukazały się trzy jego książki: „Die Oder. Lebenslauf eines Flusses” (Odra biografia rzeki), „Die Memel. Kulturgeschichte eines europäischen Stromes”. (Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki) oraz „Die Elbe. Europas Geschichte im Fluss” (Łaba. Płynąca historia Europy). W 2013 r. Wydawnictwo Borussia wydało „Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki”. Jest to pierwsza publikacja Uwego Rady tłumaczona na język polski.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Fundacja „Borussia”

25 listopada 2013 r.

Niemieckie miasta z wodą w tle

W Starym Ratuszu WBP odbył się wykład architekta Urszuli Madei-Kuleckiej ph. „Niemieckie miasta z wodą w tle”. Uczestnicy spotkania odbyli wirtualną podróż przez północne Niemcy i miasta nierozerwalnie związanych z wodą: Stralsund, Schwerin, Wismar, Bremę, Bremerhaven, Lubekę i Hamburg. Zobaczyli nowoczesne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, dzięki którym dawne tereny portowe i handlowe zyskują nową twarz i funkcję użytkową. Szczególnie ciekawa była prezentacja masteroplanu HafenCity realizowanego w Hamburgu z jego sztandarowymi projektami architektonicznymi, takimi jak kontrowersyjna Elbphilharmonie. Wykład zamykał wystawę „Urbanität leben“ (Niemieckie życie miejskie), udostępnioną w ramach współpracy WBP z Goethe-Institut, którą można było oglądać w Starym Ratuszu w listopadzie 2013 r.

Współorganizator:
Goethe-Institut

14 listopada 2013 r.

Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Artur Becker „Kino Muza“

W Bibliotece Niemieckiej w WBP powstał Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – grupa osób, która spotyka się co miesiąc, by dyskutować o książkach i literaturze. Nie jest to spotkanie krytyków ani znawców – do DKK należą wszyscy chętni, którzy lubią rozmawiać o literaturze.

Pierwsze spotkanie naszego klubu odbyło się 14 listopada 2013 r. Rozmawialiśmy o książce „Kino Muza” Artura Beckera – polsko-niemieckiego pisarza pochodzącego z Bartoszyc, laureata Nagrody literackiej im. Alberta von Chamisso. Becker pochodzi z rodziny o korzeniach polsko-niemieckich. Urodził się w 1968 roku na Mazurach. Dziś mieszka i tworzy w Dolnej Saksonii, w Verden. Historie, które opowiada, to świat jego młodości związanej z mazurskimi Bartoszycami (do 1945 roku Bartenstein) – miejscem, w którym żyli obok siebie Mazurzy i Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Niemcy, Rosjanie, Białorusini i Litwini. Zapamiętana z lat młodzieńczych, niezwykła mieszanka nacji i etniczności składa się na bogatą tożsamość kulturową obecną w twórczości pisarza (źródło: www.dw.de).

Podczas spotkania rozmawialiśmy o różnorodnym rozumieniu słowa „ojczyzna” oraz jego niemieckich odpowiedników – „Heimat” i „Vaterland”, o tym, czym dla nas jest ojczyzna i czym była dla Antka, bohatera powieści „Kino Muza”.

Współorganizatorzy:
Goethe-Institut
Instytut Książki
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnota Kulturowa „Borussia”

7-30 listopada 2013 r.

Urbanität leben / Niemieckie życie miejskie

W holu Starego Ratusza WBP prezentowano wystawę książek „Urbanität leben”.

Prezentowana kolekcja to wydawnictwa ukazujące nowe trendy w urbanistyce i architekturze, przemiany zachodzące w społeczeństwie miejskim oraz ciekawe projekty z nurtu street art, mocno rozwiniętego nie tylko w Niemczech, ale i w innych państwach Europy Zachodniej. Ilustrują nowe koncepcje życia miejskiego, ekologicznego i w zgodzie z naturą, ciekawe i innowacyjne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, dyskusje na temat zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni publicznej, akcje artystyczne i miejski performance oraz próby zacieśniania rozluźniających się więzi społecznych w wielkich metropoliach.

Premiera wystawy odbyła się podczas Frankfurckich Targów Książki 2012. W 2013 r. kolekcję prezentowano również podczas Warszawskich Targów Książki.

Współorganizator:
Goethe-Institut

5 listopada 2013 r.

Warsztaty „Sprachspiele und interaktive online-Aufgaben als modernes Zusatzangebot zum Deutschunterricht“

5 listopada 2014 r. w Mediotece Języka Niemieckiego w WBP w Olsztynie odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystaniu gier i zadań on-line podczas zajęć języka niemieckiego. W warsztatach wzięli udział nauczyciele języka niemieckiego z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy warsztatów poznali ciekawe strony z zadaniami on-line i gry przygotowane przez Goethe-Institut, a także nauczyli się, jak samodzielnie generować elektroniczne krzyżówki i łamigłówki, których forma zmotywuje uczniów do nauki języka.

Prowadzący: Piotr Garczyński (Goethe-Institut)

Współorganizator: Goethe-Institut

17 października 2013 r.

Pokaz filmu niemieckiego „Die Fremde” („Obca”)

17 października 2013 r. w Bibliotece Niemieckiej w WBP w Olsztynie odbył się pokaz filmu niemieckiego „Die Fremde” („Obca”). Pokaz był preludium do spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej, w którym rozmawiać będziemy m.in. o pisarzach niemieckich z tzw. tłem migracyjnym. Tematyka filmu – opowieść o losach Umay, młodej kobiety, która ucieka od męża ze Stambułu i próbuje rozpocząć nowe życie w Niemczech, była wprowadzeniem do rozmów o literaturze.

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Goethe-Institut
Grupa Młodzieżowa „Ermis” (działająca przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej)

październik 2013 r.

Zajęcia języka niemieckiego dla seniorów

W październiku 2013 r. ruszył kolejny cykl zajęć języka niemieckiego dla seniorów. Zajęcia te realizowane są w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej od początku istnienia Biblioteki Niemieckiej. Uczestnikami są seniorzy – studenci Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadzone przez opiekunkę Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego mają formę konwersatorium. Podczas naszych cotygodniowych zajęć rozmawiamy na różne bliskie nam tematy, odgrywamy scenki z życia codziennego, gramy w gry, w formie zabawy poznajemy nowe słówka i zwroty. Materiały do zajęć przygotowywane są w oparciu o zbiory Medioteki Języka Niemieckiego w WBP.

5-25 września 2013 r.

Nichts ist erledigt / Niczego nie mamy z głowy

W Galerii Stary Ratusz WBP prezentowano wystawę Klausa Staecka pt.: „Nichts ist erledigt / Niczego nie mamy z głowy”. Na wystawie zaprezentowano 24 plakaty artysty poświęcone problemom ochrony środowiska. Wernisaż wystawy odbył się 6 września 2013 r. Towarzyszyły mu zajęcia dla dzieci "Dźwięki z odzysku – recyklingowe instrumenty muzyczne".

Klaus Staeck to niemiecki grafik, karykaturzysta. Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracował jako dziennikarz i wydawca, angażował się politycznie. Od początku lat 70-tych działa jako grafik. Projektuje głównie satyryczne i krytyczne plakaty oraz pocztówki, posługując się techniką fotomontażu. Jego prace nawiązują do tradycji satyry politycznej Johna Heartfielda i Georga Grosza. Współpracował z Josephem Beuysem, Erwinem Heerichem, brał udział w kilku edycjach wystawy Documenta w Kassel, swoją twórczość prezentował na ponad 3000 wystawach indywidualnych w Niemczech i za granicą. W Od 2006 r. jest prezydentem Akademii Sztuki w Berlinie.

Od ponad czterdziestu lat artysta niemiecki Klaus Staeck praktykuje sztukę będącą politycznym punktem odniesienia. Przez swoje plakaty, serie pocztówek, a także mało znane kolaże i fotografie ten zaangażowany twórca ułatwia swoim odbiorcom rozumienie szyfrów współczesności. Staeck to oświeceniowiec, który nawet w czasach rozpadu utopii oraz oswojonych wartości trzyma się "lewicowych" wzorców myślenia, nie zamykając jednak oczu na sprzeczności i napięcia w dyskutowanych kwestiach. Z negacji wynika dla niego coś więcej niż tylko zaprzeczenie istniejącej sytuacji albo obrona przeszłości.

Każdy plakat Staecka, każda jego pocztówka starają się zinterpretować kapitalizm jak najprościej i wskazując na coś palcem, przypominają patrzącemu, że sytuacja nie musi być taka, jaka jest. Dzięki temu do dziś nie straciły one nic na swojej aktualności. Kto staje przed dziełami Staecka, ten zadaje sobie wprost pytanie: czy mam wpływ na to, co się tutaj dzieje?

Plakaty prezentowane na niniejszej wystawie krążą głównie wokół problemów środowiska. Staeckowi chodzi tutaj o coś więcej niż satysfakcja z ekologicznie przyzwoitych zachowań. Chce on dawać bodźce do myślenia o odpowiedzialnym życiu, by skutecznie naprawiać zaburzoną relację między człowiekiem a przyrodą.

Staecka zaprzątają skażenia atomowe na naszej planecie, ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie mórz, bezpieczeństwo żywienia. Bierze on też na celownik przemysł samochodowy i planowanie ruchu drogowego. Nie tracąc z oczu władzy kapitału, nie jest ideologiem. Dostarcza jednak argumentów przeciwko radykalnemu merkantylizmowi. Uprzemysłowionym państwom zachodu zarzuca to, że dla rozwoju gospodarki poświęciły zbyt dużo naturalnych przestrzeni życiowych. Chce zmieniać świadomość i pobudzać odbiorców, by wnosili coś swojego. Czy dokona tego swoją sztuką?

Dzieła Staecka przeszkadzają przez to, że nieustannie szerzą euforię woli. Umieją rozruszać coś zastałego, w sposób zrozumiały i ukazujący aktualne procesy społeczne.

Christoph Tannert, Sztuka przeciwko nieodpowiedzialności (fragment)

Współorganizator: Goethe-Institut

24 czerwca 2013 r.

„Leichte Lektüre” – rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy

W poniedziałek, 24 czerwca, o godz. 12.00 w Mediotece Języka Niemieckiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na pracę plastyczną inspirowaną tekstem typu "Leichte Lektüre" oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

Leichte Lektüre to uproszczone teksty fabularne, dostosowane do umiejętności językowych uczniów, podejmujące tematy bliskie młodzieży. Wśród lekturek dostępnych w Mediotece Języka Niemieckiego znajdą się kryminały, historie o miłości i przyjaźni, krótkie nowelki i opowiadania. Lektura tych tekstów to świetna – a przy okazji pouczająca – zabawa. Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Goethe-Institut w Warszawie. Wyróżniliśmy również szkoły, których uczniowie przysłali największą ilość prac oraz szczególnie zaangażowanych nauczycieli.

Laureaci:
* I miejsce - Magdalena Brojanowska z Gimnazjum w Dobrym Mieście
* II miejsce - Michał Bukowski z Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu
* III miejsce - Klaudia Echt z Gimnazjum nr 2 w Szczytnie
* Wyróżnienia: Alicja Grześkiewicz z Gimnazjum nr 2 w Działdowie, Karolina Stopyra z Gimnazjum nr 13 w Olsztynie oraz Monika tabaka Gimnazjum nr 3 w Olsztynie

Wyróżnieni nauczyciele:
* Monika Pytlarczyk
* Barbara Hartfelder
* Karolina Anna Siejbik
* Ewa Gadomska
* Edyta Cebula

Najbardziej aktywne szkoły:
* Gimnazjum w Purdzie
* Gimnazjum nr 2 w Morągu
* Gimnazjum nr 3 w Olsztynie
* Gimnazjum nr 2 w Działdowie

Organizatorzy konkursu:
Goethe-Institut
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oddział w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

listopad 2012 r. – czerwiec 2013 r.

Niemieckie Dekady

Od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. miłośnicy kina niemieckiego mogli spotykać się w bibliotece na pokazach znanych i mniej znanych produkcji. Jedną z propozycji filmowych był cykl „Niemieckie dekady”, w ramach którego oglądaliśmy i rozmawialiśmy o filmach prezentujących rzeczywistość społeczno-polityczną Niemiec po 1945 r.

29 listopada 2012 r. – „Unter den Brücken” (1945, reż. Helmuta Käutnera)
13 grudnia 2012 r. – „Wer früher stirbt ist länger tot” (2006, reż. Marcus H. Rosenmüller)
20 lutego 2013 r. – „Das Wunder von Bern” (2003, reż. Sönke Wortmann)
25 kwietnia 2013 r. – „Alice in den Städten“ (1974, reż. Wim Wenders)
16 maja 2013 r. – „Almanya“ (2011, reż. Nesrin i Yasemin Şamdereli)
20 czerwca 2013 r. – „Drei” (2010, reż. Tom Tykwer)

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Goethe-Institut
Grupa Młodzieżowa „Ermis” (działająca przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej)

6-11 maja 2013 r.

Es blieb nicht mehr viel / Niewiele nam zostało

W Bibliotece Niemieckiej prezentowano wystawę książek autorów prześladowanych przez nazistów, ofiary tzw. akcji przeciwko nieniemieckiemu duchowi. duchowi”. Prześladowania dotknęły pisarzy pochodzenia żydowskiego oraz autorów o poglądach odmiennych niż nazistowskie. Od kwietnia 1933 r. na terenie całych Niemiec trwały systematyczne przygotowania do akcji palenia dzieł książek zakazanych pisarzy. Poprzedziło je opublikowanie 12 kwietnia 1933 r. przez Niemieckie Zrzeszenie Studentów „12 tez przeciwko nieniemieckiemu duchowi”. Od 26 kwietnia przez dwa tygodnie książki prześladowanych pisarzy usuwano z kolekcji prywatnych, bibliotek publicznych i gromadzono. Punktem kulminacyjnym nazistowskiej akcji było publiczne palenie książek 10 maja w Berlinie, w którym osobiście uczestniczył Joseph Goebbels, minister propagandy w rządzie Hitlera.

Wystawa była częścią olsztyńskich uroczystości z okazji 80. rocznicy tego wydarzenia. 10 maja 2013 r. w Bibliotece Niemieckiej odbył się również pokaz filmu dokumentalnego poświęconego amerykańskiej organizacji ratującej książki w jidysz. W Domu Mendelsohna zorganizowano odczyt sceniczny – fragmenty utworów prześladowanych twórców przeczytali studenci germanistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członkowie grupy teatralnej „Kaujoika”.

Pomysł i scenariusz:
Uwe Hahnkamp

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Fundacja Borussia
Deutscher Akademischer Austauschdienst

18-30 marca 2013 r.

New Children’s Books

Od 18 do 30 marca w Piątce – Bibliotece Dzieci i Młodzieży (dział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. Żołnierska 11C) prezentowano wystawę "New Children's Books" – nowych książek dla dzieci i młodzieży.

Niemieckojęzyczne książki dla dzieci i młodzieży są coraz bardziej popularne nie tylko w Niemczech, ale również na całym świecie. Niemieccy wydawcy co roku sprzedają tysiące licencji poza granicami kraju. Prezentowana kolekcja to wybór kilkudziesięciu tytułów piętnastu renomowanych wydawnictw, na który składają się: wspaniale ilustrowane historie dla dzieci, książki edukacyjne, słowniki obrazkowe, powieści młodzieżowe, wiersze i gry. Książki podejmują trudne tematy, takie jak: samotność, choroba, religia czy rozstanie, oswajają z innością, pokazując świat z nowej perspektywy, przełamują stereotypy, zachęcają do odkrywania świata i eksperymentowania.

Współorganizator:
Goethe-Institut

styczeń-marzec 2013 r.

Końce świata Wernera Herzoga

17 stycznia i 20 marca 2013 r. w Bibliotece Niemieckiej odbyły się pokazy filmów jednego z najbardziej znanych niemieckich reżyserów, Wernera Herzoga. Obejrzeliśmy dokumentalne produkcje reżysera: Filmemacher (1986) i La Soufriere (1976), w których Herzog opowiada o sobie, swoich dziełach i swojej pracy, oraz filmy: Letzte Worte (1967) i Land des Schweigens und der Dunkelheit (1971) – poetyckie obrazy o istocie słów, mowy i porozumienia.

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Goethe-Institut
Grupa Młodzieżowa „Ermis” (działająca przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej)

25 lutego 2013 r.

Podróż w nieznane…, czyli praca z filmem na lekcji języka niemieckiego – warsztaty dla nauczycieli

W poniedziałek, 25 lutego, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystaniu filmów podczas zajęć języka niemieckiego. Prowadząca, przedstawicielka Wydawnictwa Nowa Era przybliżyła korzyści z wykorzystania multimediów w nauczaniu oraz zaprezentowała nową linię podręczników Wydawnictwa rozbudowaną o tę formę przekazu. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Współorganizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oddział w Olsztynie, Wydawnictwo Nowa Era

21 lutego 2013 r.

Arbeit mit dem Märchenkoffer – warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego

W czwartek, 21 lutego, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty poświęcone metodom pracy z baśniami i innymi tekstami fabularnymi. Zaprezentowano nową ofertę Medioteki Języka Niemieckiego: Märchenkoffer – kuferek z bajkami, a w nim książki, audiobooki i gry tematycznie związane z baśniami braci Grimm. Przedstawiono również metody wykorzystania elementów tradycji japońskiego teatru Kamishibai, które wspaniale nadają się do opowiadania historii oraz ćwiczenia technik prezentacji.

Märchenkoffer i miniscenę Kamishibai można wypożyczać w Mediotece Języka Niemieckiego. Zamówienia: goethe@wbp.olsztyn.pl, tel.: 89 524 90 46.

Prowadzące: Ewa Ostaszewska, Bogumiła Manek

Współorganizator: Goethe-Institut

22 listopada 2012 r.

Spotkanie ze światem baśni – zajęcia dla gimnazjalistów

22 listopada Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odwiedzili uczniowie Gimnazjum nr 3. Wizyta w bibliotece była okazją do poznania szczegółów z życia braci Grimm oraz refleksji nad budową baśni w oparciu o wystawę plakatów Märchenwelten przygotowaną przez Goethe-Institut w Warszawie.

Plakaty prezentowane na wystawie Märchenwelten można wypożyczyć również w Mediotece Języka Niemieckiego, a dydaktyzację do nich pobrać ze strony Goethe-Institut.

Zachęcamy do przygody z baśniami również na lekcjach ze starszymi uczniami.

5-30 listopada 2012 r.

„Przypadki szczególne” – wystawa komiksu niemieckiego

Komiks cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko wśród dzieci i młodzieży – księgarnie mają równie szeroką i różnorodną ofertę dla dorosłych, powstają wydawnictwa specjalizujące się wyłącznie w komiksie i powieści graficznej, a uczelnie artystyczne tworzą nowe kierunki poświęcone tej formie przekazu. Komiks jako gatunek silnie się rozwija – w opisach wydawniczych i biogramach artystów rozróżnia się komiks, powieść graficzną, historię ilustrowaną, książkę obrazkową (nie tylko dla dzieci), adaptację literacką. Przejmowane i adaptowane są również terminy z dziedziny teorii literatury, takie jak: powieść edukacyjna, poradnik, reportaż – komiksy okazują się różnorodne ze względu na formę i treść, przestają być formą rozrywki czy literaturą w wersji uproszczonej, a wiele z nich to ambitne artystyczne i literackie projekty.

Właśnie takie „przypadki szczególne” – komiksy wyznaczające nowe trendy artystyczne, podejmujące nowe tematy – zaprezentowano na wystawie „Graphic Novel 2012”, którą oglądać można było od 5 do 30 listopada 2012 r. w Piątce – Bibliotece Dzieci i Młodzieży oraz w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 5. Główny zrąb wystawy stanowiła kolekcja „Grenzfall – Comic-Kollektion 2012”, która swoją premierę miała podczas targów książki we Frankfurcie. Dodatkowo zaprezentowano również – nie mniej piękne i ciekawe – najnowsze komiksy ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej.

20 września 2012 r.

Jesienne spotkanie z baśniami braci Grimm
Po raz kolejny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, wspólnie ze Szkołą Językową EDUCO i Goethe-Institut, zaprosiły dzieci na spotkanie z baśnią braci Grimm. Tym razem uczestnicy spotkania mogli wysłuchać trzech baśni: „Czerwony Kapturek”, „Królewna Śnieżka” oraz „Pani Holle”, opowiadanych po niemiecku. Opowiadaniu bajek towarzyszyły piosenki, zabawy ruchowe i plastyczne.

11 czerwca 2012 r.

Otwarcie wystawy „Leichte Lektüre”
Wystawa prezentowała prace zgłoszone w konkursie na pracę plastyczną inspirowaną tekstem typu „Leichte Lektüre” dla gimnazjalistów ze szkół w województwie warmińsko-mazurskim, który ogłosiła Medioteka Języka Niemieckiego. Podczas otwarcia wystawy odbyło się również wręczenie nagród oraz warsztaty ilustracji dla wszystkich uczestników prowadzone przez Jarosława Korzeniewskiego.

Nagrodzeni:
I miejsce – Kornelia Kalbarczyk z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie (opiekun – Anna Brzostek)
II miejsce – Karol Sadurski z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie (opiekun – Anna Brzostek)
III miejsce – Monika Cysewska z Gimnazjum w Stankowie (opiekunowie – Agata Sieroń, Dorota Orzech)

Wyróżnienia:
* Kinga Mierzejewska z Gimnazjum nr 1 w Szczytnie (opiekun – Magdalena Archacka)
* Karolina Jadanowska z Gimnazjum nr 4 w Olsztynie (opiekun – Lidia Smolec)
* Magdalena Brojanowska z Gimnazjum w Dobrym Mieście (opiekun – Monika Różanowska-Pytlarczyk)

Organizatorzy konkursu:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Goethe-Institut w Warszawie
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oddział w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

1 czerwca 2012 r.

Bajkowy Kindertag
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, wspólnie ze Szkołą Językową EDUCO i Goethe-Institut, przygotowały bajkową niespodziankę dla wszystkich dzieci. W Piątce – Bibliotece Dzieci i Młodzieży można było tego dnia posłuchać baśni braci Grimm opowiadanych po niemiecku przez lektorki języka niemieckiego (DeutschWagenTour i Szkoła EDUCO). Opowiadaniu bajek towarzyszyły zajęcia ruchowe, śpiewanie piosenek oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.

28 kwietnia 2012 r.

„Klassik rappt – klasyka rapuje”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna była współorganizatorem koncertu niemieckiego rapera Doppel-U w Olsztynie, który odbył się 28 kwietnia 2012 r. w amfiteatrze im. Czesława Niemena. Doppel-U od 2005 r. tworzy raperskie interpretacje klasycznych dzieł Goethego i Schillera i zachwyca nimi dzieci, młodzież i dorosłych, w Niemczech i Europie. Artysta wskazuje na analogie tekstów klasyków do współczesności, zwłaszcza problemów i rozterek dzieci i młodzieży. Swoją misję opisuje w następujący sposób: „Nie możemy oczekiwać od dzieci, że bez problemów zrozumieją język sprzed dwustu lat. Ale możemy pokazać drogę, na której spotkają się dawne i nowe, starość i młodość“.
Uczestnicy koncertu wysłuchali interpretacji znanych liryków Goethego i Schillera w nowoczesnej oprawie hip-hopowej oraz utwory z najnowszej, autorskiej płyty Doppel-U.
W ramach projektu „Klasyka rapuje” zorganizowano również warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury ph. „Szkoła rapuje“ podczas których artysta zaprezentował materiały dydaktyczne oraz możliwości wykorzystania elementów rapu w edukacji dzieci i młodzieży.

Organizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
Instytut stosunków Kulturalnych z Zagranicą (IfA)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
kawiarnia „Stary Zaułek“

Wsparcie finansowe:
Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

9-11 marca 2012 r.

Seminarium „Komiks w nauczniu języka niemieckiego”

Seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego zorganizowane przez Goethe-Institut w Warszawie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego i innych części Polski.
Uczestnicy seminarium dowiedzieli się, jak kreatywnie i z pożytkiem dla ucznia wykorzystać komiks podczas zajęć języka niemieckiego. Zajęcia w formie warsztatów prowadziła Freya Conesa, językoznawca i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która przygotowuje kursy doszkalające dla nauczycieli w całej Europie.
Prelegentka zaprezentowała kreatywne i inspirujące metody pracy z obrazem i komiksem, które pozwalają na wyjaśnienie zagadnień gramatycznych i wprowadzenie nowego słownictwa, zachęcają uczniów do mówienia po niemiecku oraz – co nie mniej ważne w nauce języka obcego – sprawiają, że lekcja jest ciekawa i przyjemna.
Nauczyciele tworzyli własne zdydaktyzowane sekwencje obrazkowe z wykorzystaniem najróżniejszych form – rysunku, collage’u, fotografii. Poznali również generatory komiksów on-line, które pozwalają na łatwe i szybkie stworzenie minikomiksu bogatego w treści edukacyjne. Na zakończenie zastanawiali się, jak przetworzyć tradycyjną baśń w komiks, który chcieliby przeczytać nawet starsi uczniowie.
Relacja w formie komiksu

5-16 marca 2012 r.

„Die Wolke“

Wystawa współczesnego komiksu niemieckojęzycznego. Książki czołowych wydawnictw i autorów, wydane po 2001 r.

Ekspozycja prezentuje bogactwo formalne i treściowe niemieckich komiksów. Powieści graficzne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, adaptacje i interpretacje ponadczasowych dzieł literackich, komiksowy kriminał, powieść historyczna, wykład o ewolucji a nawet minitraktat filozoficzny. To wszystko i wiele więcej podczas wystawy „Die Wolke”.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

5-26 stycznia 2012 r.

„KRIMI – literatura z dreszczykiem“

Wystawa prezentująca książki i portrety szesnastu najlepszych i najbardziej oryginalnych współczesnych autorów powieści kryminalnych z Niemiec i Austrii.

Wystawie towarzyszyło spotkanie z Bernadettą Darską, znawczynią kryminału, autorką książki „Śledztwo i płeć”, które odbyło się 11 stycznia 2012 r.

Więcej informacji o wystawie, autorach i niemieckim kryminale:
http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/lit/kri/plindex.htm

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

18 listopada 2011 r.

„Leichte Lektüren“

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego w Mediotece.

Prowadząca, Gabriela Szewiola, doświadczony metodyk, prezentowała metody pracy z krótkimi tekstami fabularnymi, tzw. łatwymi lekturami. Łatwe lektury przygotowane są z myślą o uczniach początkujących, jako zachęta do samodzielnego czytania dłuższych tekstów i autonomicznego rozwijania umiejętności językowych. Tematyka „leichte Lektüren” zwykle związana jest z życiem i problemami młodzieży oraz bieżącymi wydarzeniami (np. Euro 2012), co sprawia, że są wyjątkowo atrakcyjnymi materiałami do pracy dodatkowej. Podczas warsztatu zaprezentowano przygotowane specjalnie propozycje zadań i ćwiczeń oraz pomysły na projekty interdyscyplinarne realizowane w gimnazjum, w których punktem wyjścia byłyby właśnie „łatwe lektury”.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

12 maja 2011 r.

„Wracając do Marka”

Pokaz filmu dokumentalnego Wiesława Saniewskiego w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego.

„Wracając do Marka” to obraz sentymentalnej podróży Sonji Zieman, żony Marka Hłaski, do Polski. Niemiecka aktorka wspomina okoliczności, w których poznała polskiego pisarza, oraz pracę nad polsko-niemiecką produkcją „Ósmy dzień tygodnia”, w której zagrała obok Zbigniewa Cybulskiego.

Słowo wstępne wygłosił prof. Sławomir Buryła z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorzy:
Instytut Stosunków Kulturalny z Zagranicą (IfA)
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

2-14 maja 2011 r.

Ausgezeichnet! – nagradzane książki i wyróżniani autorzy

Wystawa prezentująca laureatów najważniejszych nagród literackich niemieckiego obszaru językowego, przygotowana w oparciu o coroczny katalog nagród literackich przygotowany przez magazyn „FOCUS”.

Ekspozycja prezentowała książki i autorów oraz krótko również same nagrody literackie.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

luty-grudzień 2011 r.

Wieczory z kinem niemieckim

Kultowe produkcje, znani aktorzy i reżyserzy oraz te mniej znane, ale nie mniej warte obejrzenia filmy. W ramach cyklu odbyło się pięć pokazów:

Organizatorzy:
Grupa Młodzieżowa „Ermis” (działająca przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Udostępnienie filmów: Goethe-Institut

18 lutego – 3 marca 2011 r.

„Zadomowieni w pisaniu”. Pisarze przy pracy – fotografie i rozmowy

Wystawa fotografii Herlinde Koelbl. Znana artystka odwiedziła równie znanych pisarzy niemieckojęzycznych i utrwaliła ich miejsce pracy. Efektem jej pracy była jednak nie tylko dokumentacja – Herlinde Koelbl udało się uchwycić klimat każdej pracowni i elementy osobowości twórcy. Uzupełnieniem portretów i fotografii pracowni są rozmowy o natchnieniu, własnej twórczości i oczywiście o sposobie pracy.

Wystawie towarzyszyła ekspozycja książek prezentowanych pisarzy oraz katalog z portretami twórców i tłumaczeniami rozmów na język polski.

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowano zwiedzanie wystawy połączone z zajęciami języka niemieckiego.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

grudzień 2010 r. – czerwiec 2011 r.

„Berlin – narodziny nowoczesnego miasta”

Cykl wieczorów filmowych, których bohaterem była stolica Niemiec – Berlin w wyjątkowych momentach swojej historii. Autorem koncepcji cyklu i moderatorem spotkań był członek Grupy Młodzieżowej „Ermis”, Damian Wesołek.

Podczas pierwszego pokazu – zorganizowanego 14 grudnia 2010 r. – obejrzeliśmy film Walthera Ruttmanna z 1927 r. pt. „Berlin – die Sinfonie der Großstadt”, który przedstawiał miasto w latach dwudziestych XX wieku. Zobaczyliśmy wielkie fabryki, gorączkową codzienność oraz szalone nocne życie Berlina.

Drugi pokaz odbył się 15 marca 2011 r. Tym razem zaprezentowaliśmy film Gerharda Kleina z 1957 r. pt. „Berlin – Ecke Schönhauser” – obraz przedstawiający perypetie młodych ludzi wkraczających w dorosłość i życie w powojennym Berlinie, jeszcze przed zbudowaniem muru.

Ostatnim filmem prezentowanym w ramach cyklu był obraz „Berlin is in Germany” w reżyserii Hannesa Stöhra. To historia człowieka, który trafia do więzienia przed upadkiem muru berlińskiego, a opuszcza je już w zjednoczonych Niemczech. Pokaz odbył się 21 czerwca 2011 r.

Organizatorzy:
Grupa Młodzieżowa „Ermis” (działająca przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Udostępnienie filmów: Goethe-Institut

4 października 2010 r.

Inauguracja projektu Deutsch-Wagen-Tour w roku szkolnym 2010/2011

Podczas spotkania zaprezentowano krótkie podsumowanie poprzedniego roku projektu DWT oraz film promocyjny. Przedstawiono również nową lektorkę – Karin Heckle. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, dr Alina Jarząbek, przygotowała krótką prelekcję na temat idei wielojęzyczności we współczesnej Europie. Spotkanie zakończył występ Jensa Krügera, który zaprezentował autorskie piosenki oraz możliwości ich wykorzystania podczas lekcji języka niemieckiego.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Olsztyńscy Lektorzy Deutsch-Wagen-Tour
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

1 października 2010 r.

„Lesespaß und Unterhaltung mit leichten Lektüren”

Seminarium dla nauczycieli w Mediotece Języka Niemieckiego.

Jak zachęcić uczniów do czytania w języku obcym? Jak efektywnie pracować z tekstem literackim?

Prelegentka, Andrea Haubfleisch, zaprezentowała serię wydawnictwa Hueber „Łatwe Lektury” – teksty literackie dla uczniów o różnym poziomie kompetencji językowej (A1-B2) oraz nowoczesne formy i metody pracy z nimi.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Więcej zdjęć

6-22 września 2010 r.

Wystawa „DIALOG zwierciadłem sąsiedztwa między Polakami i Niemcami”

W Bibliotece Niemieckiej gościła wystawa przygotowana z okazji 20-lecia czasopisma „Dialog”, dwujęzycznego magazynu poświęconego tematyce stosunków polsko-niemieckich. Ekspozycja prezentowała powstanie i rozwój pisma na tle historii stosunków polsko-niemieckich ostatnich dwóch dekad.

Więcej informacji o wystawie.

Organizatorzy:
Redakcja „Dialogu”
Koncepcja: Basil Kerski i Janika Hofmann

23 kwietnia 2010 r.

Spotkanie nauczycieli w Mediotece Języka Niemieckiego

Głównym punktem spotkania była prelekcja Clausa Storma, nauczyciela języka niemieckiego w II LO w Olsztynie, ph. "Deutsch vor Englisch?". Claus Storm przedstawił argumenty przemawiające za tym, by zaczynać naukę języków obcych właśnie od języka niemieckiego, w tym metodyczne zalety tego rozwiązania. Po wykładzie połączonym z kilkoma praktycznymi ćwiczeniami uczestnicy spotkania zapoznali się z księgozbiorem Medioteki i zasadami wypożyczeń.

Organizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oddział w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Więcej zdjęć

12, 13 kwietnia 2010 r.

„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla dzieci i młodzieży”

warsztaty dla bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego, które prowadziła Claudia Rouvel, z berlińskiego centrum LesArt.

Podczas warsztatów zaprezentowano kreatywne formy pracy z książką (w tym również obrazkową) na przykładzie wybranych pozycji niemieckiej literatury dziecięcej i młodzieżowej przełożonych na język polski. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać metody efektywnej pracy z młodym czytelnikiem: inicjowania procesów komunikacyjnych, rozwijania wyobraźni, formułowania wypowiedzi i kształtowania sprawności językowej.

Organizatorzy:
Goethe-Institut
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Więcej zdjęć

4 marca 2010 r.

Uroczyste otwarcie Medioteki Języka Niemieckiego

Po oficjalnym otwarciu i uroczystych przemówieniach dra Hansa-Wernera Schmidta (Goethe-Institut) oraz Andrzeja Marcinkiewicza (WBP) odbyło się również spotkanie przyjaciół i partnerów Goethe-Institut. Swoją działalność zaprezentowali m.in.: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, olsztyńskie Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut, program Deutsch-Wagen-Tour, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz zaprzyjaźnieni lektorzy i nauczyciele języka niemieckiego.

12 października 2009 r.

Indywidualiści i fotografowie z wyboru - prelekcja towarzysząca wystawie „Foto-Szene-Deutschland”

Uwieńczeniem wystawy „Foto-Szene Deutschland” był wykład Georgii Krawiec, która przedstawiła najważniejsze postaci i tendencje w fotografii niemieckiej po 1945 r.

Strona autorki: http://www.georgiakrawiec.net

4-5 listopada 2009 r.

Deutsch-Wagen-Tour

WBP po raz drugi gościła inicjatywę Deutsch-Wagen-Tour. Lektorzy przygotowali lekcje niemieckiego dla różnych grup wiekowych, od przedszkolaków do seniorów. Wykorzystując nowoczesne metody i formy pracy, przekonywali, że nauka niemieckiego może być bardzo przyjemna.

wrzesień-październik 2009 r.

Wystawa „Scena fotograficzna w Niemczech” (Foto-Szene Deutschland)

Wystawa trzydziestu czterech albumów, prezentujących bogactwo i różnorodność niemieckiej fotografii współczesnej. Oglądać je można w godzinach otwarcia biblioteki w oddziale literatury pięknej i obcojęzycznej. Książki, które same w sobie stanowią dzieła sztuki edytorskiej, nie są zamknięte w gablotach – każdy album można przejrzeć przy stoliku przygotowanym dla odwiedzających beletrystykę lub w Czytelni Głównej.

Wystawie towarzyszyć będzie wykład, poświęcony najważniejszym nurtom i tendencjom fotografii niemieckiej, który odbędzie się 12 października 2009 r.

Więcej informacji o wystawie: http://www.goethe.de/ins/pl/prj/fot/plindex.htm

26-27 maja 2009 r.

Lekcje języka niemieckiego w WBP

W ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour, który gościł w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, lektor Goethe‑Institut przygotował lekcje języka niemieckiego dla zaproszonych grup. Zajęcia przeprowadzono z zastosowaniem nowoczesnych środków przekazu i różnorodnych metod, a ich forma dopasowana była do wieku i umiejętności językowych uczniów, wśród których byli zarówno gimnazjaliści, przedszkolaki, jak i studenci olsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Więcej o projekcie: http://www.deutsch-wagen-tour.pl

25 maja 2009 r.

Oficjalne otwarcie Biblioteki Niemieckiej w WBP

Chociaż Biblioteka Niemiecka udostępnia swoje zbiory od kilku miesięcy, dopiero teraz została oficjalnie otwarta. Zebranych gości powitał dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Radość z powstania nowej takiej kolekcji w kraju oraz zapewnienia o jej dalszym rozwoju wyrazili dr Martin Waelde, dyrektor Goethe-Institut w Warszawie oraz Joachim Bleicker, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Podczas uroczystości otwarcia biblioteki Joachim Bleicker wręczył również tablice czterem olsztyńskim szkołom, które zakwalifikowały się do programu „Szkoły: Partnerzy Przyszłości”. Tytuł „Deutsche Partnerschule” otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Więcej o projekcie „Szkoły: Partnerzy Przyszłości” – http://www.goethe.de/ins/pl/war/lhr/pl3155904.htm

Otwarcie było okazją do obejrzenia zbiorów i rozmów bibliotekarzy.

Spotkanie autorskie z Arturem Beckerem,

niemieckim pisarzem i poetą pochodzącym z Bartoszyc oraz promocja książki „Kino Muza” – pierwszej publikacji autora przetłumaczonej na język polski. Książka ukazała się w ramach nowej serii Wydawnictwa „Borussia” – RE-MIGRACJE. Spotkanie poprowadziła Alina Kuzborska, redaktor serii RE-MIGRACJE.

Więcej informacji o autorze: http://www.arturbecker.de

Wywiad z Arturem Beckerem: http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kue/lit/pl3965153.htm

Deutsch-Wagen-Tour – przystanek WBP

Od 13:00 do 18:00 przed i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie gościła akcja Deutsch-Wagen-Tour. Lektor Goethe-Institut zachęcał do nauki języka niemieckiego, prezentował nowoczesne materiały dydaktyczne oraz udzielał informacji odnośnie zaproszenia akcji do szkół i innych placówek oświatowych.

Więcej o projekcie: http://www.deutsch-wagen-tour.pl

Styczeń 2009

Wystawa „Książki, o których się mówi”
Wybór nowych tytułów niemieckiej beletrystyki i literatury faktu, opracowany przez biblioteki Instytutów Goethego z Europy Środkowej i Wschodniej, odzwierciedla, za pośrednictwem recenzji z najważniejszych niemieckojęzycznych mediów, tendencje i kierunki rozwoju niemieckiego rynku książki.

Informacje o publikacjach i autorach: http://www.wbp.olsztyn.pl/nowosci/goethe.html

Książki prezentowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej to tylko część wystawy, przygotowanej przez Instytuty Goethego. Całość obejrzeć można na stronie http://www.goethe.de/kue/lit/prj/lit/deindex.htm

▲do góry