Proszę czekać ...
Zabytkobranie
...trwa wczytywanie strony.
uroda, historia, potencjałprzechwałkiprzyjemne i pożytecznedla dociekliwychgaleria zabytkownianasze naj...nieznane szlaki
linki

Kościół p.w. św. Mikołaja w Sząbruku Źródło:
http://zobacz-olsztyn.pl/page/w_okolo/szabruk.htm

Kościół p.w. św. Mikołaja

Sząbruk

Kościół parafialny powstał pod koniec XV w. z kamienia polnego, przebudowywano go w XVII w. Była to budowla salowa – wieżę dobudowano dopiero w XVIII w. W l. 1911-1913 od południa dobudowano nowy kościół trójnawowy wg projektu Fritza Heitmanna z Królewca. Stara świątynia stała się właściwie przedsionkiem nowej, która stanowi świadectwo harmonijnych nawarstwień, udanej adaptacji oraz umiejętnego zespolenia teorii konserwatorskich z kreacją autorską.
Najcenniejszym zabytkiem starego kościoła jest zespół malowideł z początku XVI w., pokrywających wszystkie ściany. Motywem dominującym wizerunków jest Sąd Ostateczny i sceny pasyjne. Interesujące są też XVIII-wieczne malowidła na stropie, ponadto zachowane z tamtego okresu ołtarze i obrazy. Ołtarz główny pochodzi z 1790 r. Wystrój nowego kościoła jest neobarokowy. Witraże wykonała firma Franz Binsfeld z Trewiru 1911. Na ścianach znajdują się również tablice pamiątkowe ku czci urodzonego na terenie parafii ks. Wojciecha Turowskiego oraz – uczestniczących tu w 1977 r. we mszy – króla Belgów Baudouina I i jego małżonki Fabioli.

Źródła:
Rzempołuch Andrzej, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn, 1992. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sz%C4%85bruk