Proszę czekać ...
Zabytkobranie
...trwa wczytywanie strony.
uroda, historia, potencjałprzechwałkiprzyjemne i pożytecznedla dociekliwychgaleria zabytkownianasze naj...nieznane szlaki
linki

Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jezioranach Źródło:
http://1.bp.blogspot.com/_0qLjU9yqCzo/SYTaDsm
8wuI/AAAAAAAAK_A/Swbd3BDMqrI/s400/W+
Jezioranach+2.jpg

Kościół p.w. św. Bartłomieja

Jeziorany

Gotycki kościół, zbudowany w l. 1360-1390. Murowany z cegły kładem polskim, na niskiej podmurówce z kamieni polnych. W 1913 r. przedłużony o dwa przęsła ku wschodowi i powiększony o nową zakrystię i kruchtę od północy oraz półtorej kondygnacji wieży ze szczytami. Od zewnątrz oskarpowany. Trójnawowy, halowy, pięcioprzęsłowy z piętrową zakrystią od północy, kruchtą od południa i kwadratową wieżą od zachodu.
Sklepienie gwieździste, wsparte na ośmiobocznych filarach. Arkady międzynawowe, ostrołukowe. Nad zakrystią empora otwarta ku nawie głównej ostrołukowymi arkadami, przykryta sklepieniem sieciowym. W drzwiach z nawy do zakrystii zamek i antaba z XVI w. Ołtarz główny barokowy z datą 1734 r., o rozwiniętej architekturze bogatym wystroju figuralnym i ornamentalnym. Pozostałe wyposażenie kościoła głównie z XVIII w., ławki z 1610 r., pochodzące z XVI – XVII w. organy, odnowione w 1861 r.

Źródła:
http://www.domwarminski.pl/content/view/143/187/