Proszę czekać ...
Zabytkobranie
...trwa wczytywanie strony.
uroda, historia, potencjałprzechwałkiprzyjemne i pożytecznedla dociekliwychgaleria zabytkownianasze naj...nieznane szlaki
linki
Dawniej Obecnie

Stary Ratusz w Olsztynie

Stary ratusz w Olsztynie płonął wiele razy: w 1625 r. pożar niemal doszczętnie zniszczył budynek, w 1942 r. spalił się dach i wieżyczka, co skrzętnie ukrywała prasa. W 1945 r. Stary Ratusz został spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej, rozmyślnie i już po zakończeniu zdobywania miasta. Do jego rekonstrukcji doszło w l. 1946-1949. Po odbudowie zabrakło już charakterystycznej dla tego typu budowli wieży, zabytkowe piwnice zasypane zostały żużlem. Od 1949 r. na parterze mieścił się w nim Urząd Stanu Cywilnego (wejście od arkad). Na potrzeby urzędu miasta miało powstać drugie wejście – w ten sposób nieświadomie odtworzono pochodzące z 1858 r. wejście zachodnie. Podczas odbudowy starówki w l. 1952-53 stary ratusz potraktowano jako budynek bez wartości zabytkowej, zrezygnowoano przy odbudowie z dachu dwuspadowego na rzecz czterospadowego. W 1950 r. w budynku umieszczono Miejską Bibliotekę Publiczną – na jej potrzeby zlikwidowano w starym skrzydle klatkę schodową i zrobiono hol na katalogi. W 1968 r. po raz kolejny doszło do pożaru – spłonął dach, zalane zostały zbiory.
W 2003 r. z okazji 650-lecia miasta budynek ratusza przeszedł kapitalny remont. W tym czasie zdecydowano się na odrestaurowanie wieżyczki, a pod warstwą tynku w części południowej budynku odkryto oryginalne elementy gotyckie.
Dzięki remontowi można dziś podziwiać elewację pierwotnego ratusza (skrzydła południowego) – dwukondygnacyjną, siedmioosiową z wejściem na osi. Drzwi umieszczone są w głębokiej półkolistej wnęce, dodatkowo zaakcentowanej portalem z dwóch pilastrów z korynckimi kapitelami i trójkątnym tympanonem. Okna są prostokątne i pozbawione oprawy architektonicznej rozmieszczone symetrycznie w rytmie 2+1+1+2. W drugiej kondygnacji między drugim i trzecim oraz czwartym i piątym oknem znajdują się po trzy przylegające do siebie blendy zamknięte łukami odcinkowymi. Szczytowa elewacja wschodnia jest trójosiowa, a ponad prostokątnymi otworami pierwszej kondygnacji znajdują się charakterystyczne dla późnego gotyku „ośle grzbiety”. Środkowy otwór był portalem uskokowym z cegły kształtki, zwieńczonym potrójnym łukiem w ośli grzbiet. Okna w drugiej kondygnacji są prostokątne, bez śladów dekoracji architektonicznej. Powyżej okien znajduje się okulus na osi. Elewację skrzydła południowego pozostawiono nieotynkowaną, tak jak była pierwotnie, o czym świadczyły podcięte spoiny. Na zewnętrznych ścianach budynku znajdują się zegary słoneczne.
Remont Starego Ratusza został w 2004 r. nagrodzony w konkursie MODERNIZACJA ROKU 2003 w kategorii „Obiekty Kultury, Sportu i Rekreacji”.

Źródła:
Sikorski Jerzy, Stary ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999.
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_04-ie/kalbib.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Ratusz_w_Olsztynie
http://olsztyn.eu/content/view/265/246/