Proszę czekać ...
Zabytkobranie
...trwa wczytywanie strony.
uroda, historia, potencjałprzechwałkiprzyjemne i pożytecznedla dociekliwychgaleria zabytkownianasze naj...nieznane szlaki
linki

 

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe

Aleje przydrożne : historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona / red. Krzysztof A. Worobiec, Iwona Liżewska. – Olsztyn : Borussia, 2009. – 272 s. : il. ; 28 cm. – (Ślady w Krajobrazie). – ISBN 978-83-89233-51-6

Min. aleje mazurskie.

[zobacz w katalogu on-line]

 

 

[Druga] II Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej” : materiały z konferencji [...] / pod red. Wojciecha Łysiaka. - Poznań : „Eco”, 2002. – 703 s. : il., mapy ; 24 cm.

Z treści: Janusz Hochleitner: Warmińskie dzwonki na drzewach jako relikt szczególnej czci drzew, s. 565-572.

 

Dziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla : stan zachowania, potencjały i problemy / Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ; [red. Jacek Wysocki ; zespół autorski Bożena Antonowicz et al. ; graf. Małgorzata Jeremicz et al.]. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2006. - 415 s., [2] k. złoż. : il. kolor., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 411-413. - Indeksy. - ISBN 83-915741-4-8

Z treści: Stan zachowania, problemy i potencjały dziedzictwa kulturowego regionu. Historia, s. 18-60. - Mniejszości narodowe i etniczne, s. 60-69. - Materialne dziedzictwo kulturowe, s. 70-367. - Niematerialne dziedzictwo kultury regionalnej, s. 369-397. - Jednostki rządowe i organizacje pozarządowe działające na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, s. 399-402.

[zobacz w katalogu on-line]

 

LELLA, Tomasz

Tożsamość regionu - współczesna architektura Warmii i Mazur / Tomasz Lella ; aut. zdj. Przemysław Tetyk, Andrzej Papliński, Tomasz Lella. – Olsztyn : ElSet, 2008. – 46, [2] s. : il., fot. ; 20x21 cm. – ISBN 978-83-89151-87-2

Stylistyka architektoniczna historycznych zabudowań w okolicy Szczytna. Współczesne realizacje Studia Form Architektonicznych Pantel z Olsztyna.

[zobacz w katalogu on-line]

 

ŁAGUNA, Wanda

Rewitalizacja krajobrazów wiejskich Warmii i Mazur / Wanda Łaguna ; Wszechnica Warmińska Wyższa Szkoła Zawodowa w Lidzbarku Warmińskim ; [przewod. kom. red. Magdalena Dzigieł-Łaguna]. - Lidzbark Warmiński : Wydaw. Wszechnicy Warmińskiej, 2005. - 105 s. : il., fot. kolor., mapy., pl., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 79-80.

Dot. odnowy zabytkowych zabudowań i zachowania walorów przyrodniczych regionu.

[zobacz w katalogu on-line]

 

ŻUKROWSKA, Tekla

Mazurskie cmentarze : symbole w krajobrazie / Tekla Żukrowska. - Olsztyn : Borussia, 2008. - 159 s. : il., fot., m., tab. ; 29 cm. - (Kraj-Obrazy). - ISBN 978-83-89233-53-0

[zobacz w katalogu on-line]

 

 

PONIEWSKI, Michał

Warmia / Michał Poniewski ; Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. – Olsztynek : 2008.

Folder informujący o skansenie w Olsztynku.

 

Pruskie baby kamienne : fenomen kulturowy czy europejska codzienność? : praca zbiorowa / pod red. Jerzego M. Łapo i Grzegorza Białuńskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2007. - 158 s. : il. ; 21 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 0585-3893 ; 234). - ISBN 978-83-60839-10-2

Treść: Łapo Jerzy M.: Corpus pruskich bab kamiennych - możliwości poznania, s. 7-24. - Hoffmann Mirosław J.: Pruskie posągi kamienne. Dzieje badań i prób interpretacji, s. 25-34. - Rybka Krzysztof: Uzbrojenie Prusów w świetle badań nad antropomorficznymi rzeźbami kamiennymi zwanymi babami, s. 35-64. - Błażejewska Anna: Północny rodowód artystyczny wczesnośredniowiecznych kamiennych figur pruskich, s. 65-79. - Klimek Robert: Baba na drodze. Kontekst lokalizacji antropomorficznych rzeźb kamiennych wobec systemów komunikacyjnych w Prusach, s. 80-99. - Szczepański Seweryn: Antrpomorficzna rzeźba kamienna a ludowa świadomość historyczna Prus Wschodnich i zachodnich w XIX i XX w., s. 100-115. - Skrobot Wiesław: Osadnictwo wczesnośredniowieczne w strefach pogranicznych Pojezierza Iławskiego, s. 116-122. - Białuński Grzegorz: „Święty kamień”. Osadnictwo wczesnośredniowieczne a pruskie baby kamienne, s. 123-131. - Radzicki Bogdan: Uwagi o niektórych sposobach interpretacji antropomorficznych figur kamiennych z terenu Prus. Refleksja metateoretyczna, s. 132-146. - Tablice, s. 147-157.

[zobacz w katalogu on-line]

 

SŁOMA, Jarosław Marek

Mazurska piramida i pruskie Ateny / Jarosław Marek Słoma. – Gołdap : Redakcja „Z Bliska”, 2002. – 37, [1]s., [1]k. Tabl. Złoz. Kolor. : il., mapy ; 19 cm. – (Między Sambią a Mazurami). – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 83-914581-9-9

[zobacz w katalogu on-line]

 

Warmińskie drogi / pod red. nauk. Teresy Marii Łaguny ; Wszechnica Warmińska z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. – Lidzbark Warmiński : Wydawnictwa Wszechnicy Warmińskiej, cop. 2008. – 95 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Tożsamość Współczesnej Warmii). – Bibliogr. przy niektórych pracach. – ISBN 978-83-924169-3-7

[zobacz w katalogu on-line]

 

 

Wspólne dziedzictwo : polsko-niemiecka współpraca konserwatorska 1970-2000 = Das gemeinsame Kulturerbe : die deutsch-polinische Zusammenarbeit in der Denkmalpflege 1970-2000 / Grupa Robocza Polskich i Niemieckich historyków Sztuki „Wspólne Dziedzictwo”. - [Warszawa] : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2001. –315 s. : il.(gł. kolor.), mapy kolor. ; 32 cm. – Bibliogr. – Tekst równol. pol. niem. – ISBN 83-86902-64-7

Z treści: Heinz Jakubeit J.A., Jan Salms: Projekt Słobity - przyczynek do współpracy między uczelniami architektonicznymi Niemiec i Polski, s. 120-132.

 

Zachowane - ocalone? :, o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania /, pod red. Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera ; [aut. Bernhard von Barsewisch et al.]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 245, [3] s. :, il., fot. (gł. kolor.), mapy, tab. ; 21 cm. - (Nowe Życie pod Starymi Dachami) - ISBN 83-89233-04-5

Z treści : Knercer Wiktor : Wsie Warmii i Mazur w rozwoju historycznym, s. 11-25. - Liżewska Iwona : Architektura dworska na Warmii i Mazurach, s. 26-39. - Zwierowicz Marzena : Warmia i Mazury - krajobraz odziedziczony, s. 40-52. - Kumorowicz Grzegorz : Kilka uwag o losach siedzib szlacheckich [Dot. terenów byłych Prus Wschodnich], s. 54-65. - Wysocki Jacek : Architektura wiejska w cieniu tandetnej nowoczesności, s. 66-74. - Zalewska Barbara : Środowisko kulturowe a samorząd. Hallandzki Model Konserwacji Zabytków. [Program realizowany w woj. warmińsko-mazurskim], s. 92-104. - Olszak Piotr : Dlaczego projektują drewniane domy? [Architekt z Olsztyna], s. 148. - Salm Jan, Olejniczak Tomasz : Projekt "Jerutki". [Budynek dawnej plebanii], s. 157-164. - Pałyska Joanna, Pałyska Krzysztof : Założenia pałacowo-parkowe z folwarkiem w Galinach, s. 165-171. - Worobiec Krzysztof A. : Jak wybudowaliśmy swoją wioskę? [Kadzidłowo], s. 176-186. - Wysocki Jacek : Mój dom - rewitalizacja wiejskiego domu i siedliska w Biedowie, s. 187-198. - Łepkowski Krzysztof, Łepkowska Dorota : Godki. [Adaptacja domu i rodzinne przesiedlenie z Warszawy na Warmię], s. 203-218. - Fox Ursula, Fox Urlich : Alt Wartenburg/Barczewko. [Renowacja wiejskiego domu], s. 219-225. - Dohna-Schlobitten Alexander Fürst zu : Słobity/Schlobitten. [Życie codzienne w pałacu wg relacji ostatniego właściciela w l. 1918-1939], s. 226-232. - Projekt "nowe życie pod starymi dachami" [realizowany przez osoby związane z "Borussią"], s. 237-240.

[zobacz w katalogu on-line]