Bibliotheca Bona 2015
18 maja 2016 r.

W tym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie już po raz ósmy przyznała bibliotekom z naszego regionu tytuł „BIBLIOTHECA BONA”. Wybór laureatów jest uzasadniony szczególnymi osiągnięciami instytucji, aktywnością, kryteriami statystycznymi oraz doskonałą współpracą na linii biblioteka – organizator – czytelnik. Corocznie tytułem ustanowionym przez WBP w Olsztynie wyróżniane są biblioteki w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich.

Wyróżnienia za 2015 rok otrzymały następujące biblioteki:


w kategorii bibliotek miejskich
Centrum Kultury w Ostródzie
Miejska Biblioteka Publiczna


w kategorii bibliotek miejsko-gminnych
Centrum Kultury „Kłobuk”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki


w kategorii bibliotek wiejskich
Gminna Biblioteka Publiczna w JedwabniePATRONAT HONOROWY
Logo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Na zdjęciu od lewej: Julian Pawłowski (Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie), Wioletta Śląska-Zyśk (Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Anna Głowińska (Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie działającej w strukturze Centrum Kultury), Czesław Najmowicz (Burmistrz Miasta Ostróda). W tle banner z logo Wawrzynu. Od lewej: Jarosław Puszko (Dyrektor Centrum Kultury
Od lewej: pracownica Biblioteki Publicznej w Jedwabnie, Danuta Orzołek (Dyrektor Gminnej Biblioteki publicznej w Jedwabnie), Sławomir Jambroziak (Wójt Gminy Jedwabno). Anna Głowińska (Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie działającej w strukturze Centrum Kultury) stoi przy mównicy i przemawia do mikrofonu.

powrót