„EWOLUCJA bibliotek” – konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia bibliotek publicznych na Warmii i Mazurach
17 listopada 2015 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się konferencja ph „EWOLUCJA biblioteki”, inaugurująca obchody jubileuszu 70-lecia bibliotek publicznych na Warmii i Mazurach.

Podczas konferencji spotkali się bibliotekarze, specjaliści i autorzy programów. Rozmawiali o tym, jak przez ostatnie dekady, począwszy od 1945 roku, tworzyły się i zmieniały przestrzenie biblioteczne, jakimi narzędziami posługiwali się w pracy bibliotekarze, jak rozrastała się oferta dla użytkowników, a zbiory przybierały coraz bardziej nowoczesne formy.

Konferencję otworzył dyrektor WBP, Andrzej Marcinkiewicz, a jej główną gospodynią była Anita Romulewicz, na co dzień zarządzająca pracą Działu Regionalnego i Informatorium w WBP.

Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących wystąpień:
Zawód i kształcenie bibliotekarzy (dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM)
Małe biblioteki w nowej szacie – problemy projektowe (arch. Urszula Madeja-Kulecka, autorka projektów przebudowy i unowocześniania bibliotek, pracownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Olsztyna)
O dialogu przy katalogu (Kinga Groszkowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie)
Zbiory i usługi bibliotek publicznych – od materiałów tradycyjnych do nowoczesnych mediów (Agnieszka Obrębska, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki UWM)
O współpracy bibliotek (Barbara Bielska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu)
Czy biblioteki mogą być bardziej publiczne? (Jacek Wojnarowski, kierownik Programu Społeczeństwa Cyfrowego, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie)

Do rąk uczestników konferencji trafiła przygotowana przez WBP publikacja pt. „Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania”.

Książka dostępna jest również online: http://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/978-83-932540-6-4.pdf

Dodatkowym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ph. „Biblioteka w JEDNYM ujęciu”. Zwyciężczynią konkursu została Paulina Szyłejko z Łukty. Wyróżnienia otrzymały Elżbieta Reszka-Wiśniewska z Olsztynka oraz Anita Zduniak z Łukty. Wszystkie prace nadesłane na konkurs można obejrzeć pod adresem: http://www.wbp.olsztyn.pl/w1ujeciu/laureaci.html

Na pierwszym planie, przy mównicy z mikrofonem stoi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Andrzej Marcinkiewcz. Przemawia. Na drugim planie widoczny banner: Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Z prawej strony plansza wystawy z napisem Na pierwszym planie, przy mównicy z mikrofonem stoi Anita Romulewicz, gospodyni spotkania. Przemawia. Na drugim planie widoczne bannery: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz
Na pierwszym planie, przy mównicy z mikrofonem stoi jedna z prelegentek. Przemawia. Na drugim planie widoczne bannery: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Na pierwszym planie, przy mównicy z mikrofonem stoi jedna z prelegentek. Przemawia. Na drugim planie widoczne bannery: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz
Na pierwszym planie, przy mównicy z mikrofonem stoi jedna z prelegentek. Przemawia. Na drugim planie widoczne bannery: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Na pierwszym planie, przy mównicy z mikrofonem stoi prelegent. Przemawia. Na drugim planie widoczne bannery: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz
Od prawej strony: dyrektor WBP, Andrzej Marcinkiewicz wręcza nagrody. Następnie stoi osoba podająca nagrodę, dalej stoi osoba odbierająca nagrodę od dyrektora. Obok niej stoją dwie zdobywczynie wyróżnień. Zdjęcie  przedstawia widownię zapełnioną uczestnikami konferencji.

powrót