Bibliotheca Bona 2014
20 maja 2015 r.

W tym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie już po raz siódmy przyznała bibliotekom z naszego regionu tytuł „BIBLIOTHECA BONA”. Wybór laureatów jest uzasadniony szczególnymi osiągnięciami instytucji, aktywnością, kryteriami statystycznymi oraz doskonałą współpracą na linii biblioteka – organizator. Corocznie tytułem ustanowionym przez WBP w Olsztynie wyróżniane są biblioteki w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich.

Wyróżnienia za 2014 rok otrzymały następujące biblioteki:

w kategorii bibliotek miejskich – Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie

w kategorii bibliotek miejsko-gminnych – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

w kategorii bibliotek wiejskich – Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

Herb Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Na zdjęciu stoją trzy osoby, od lewej: kobieta i mężczyzna odbierający nagrodę Na zdjęciu po lewej Anna Wasilewska, reprezentująca Urząd Marszałkowski, po prawej kobieta odbierająca nagrodę
Na zdjęciu stoją trzy osoby, od lewej: kobieta i mężczyzna odbierający nagrodę Na zdjęciu widoczny Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor WBP w Olsztynie oraz Anna Michalkiewicz. Dyrektor przyznaje bibliotekarce tytuł

powrót