Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych
współfinansowanie:Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych
termin realizacji:kwiecień-listopad 2009 r.
współrealizatorzy:Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (Polska)
Centralna Biblioteka Bornholmu (Dania)
opis projektu:Celem projektu jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej poprzez transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług w bibliotekach publicznych Danii do bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego oraz wzrost kompetencji zawodowych ich pracowników.
działania projektu:

W ramach projektu, skierowanego do bibliotek publicznych z terenu województwa oraz ich pracowników i użytkowników, zostanie zorganizowany cykl szkoleń podnoszących kompetencje oraz umiejętności interpersonalne 30 bibliotekarzy. Cykl obejmować będzie warsztaty w Polsce poświęcone głównie rozwojowi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty w Danii, przygotowane przez duńskiego partnera, obejmujące tematykę z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych w Danii. Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczeń oraz przy pomocy Wnioskodawcy i Partnera bibliotekarze opracują koncepcje nowych usług, które posłużą stworzeniu Katalogu nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych. Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas konferencji końcowej.

więcej informacji:http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/zdaniidopolski/