"Zakup nowości wydawniczych"


 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
współfinansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne samorządy terytorialne z województwa warmińsko-mazurskiego.
termin realizacji:2016-2020
współrealizatorzy:biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

Projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie dwutorowo. Z jednej strony jest to koordynowanie zakupu nowości wydawniczych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, z drugiej strony pełna realizacja zakupu nowości wydawniczych w ramach tego projektu dla WBP w Olsztynie.


współfinansowanie:Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne samorządy terytorialne z województwa warmińsko-mazurskiego.
W latach 2014-2015 zadanie zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
termin realizacji:2010-2015
współrealizatorzy:biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

Projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie dwutorowo. Z jednej strony jest to koordynowanie zakupu nowości wydawniczych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, z drugiej strony pełna realizacja zakupu nowości wydawniczych w ramach tego projektu dla WBP w Olsztynie.


współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Literatura i czytelnictwo"; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne samorządy terytorialne z województwa warmińsko-mazurskiego
termin realizacji:2009
współrealizatorzy:biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

Projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie dwutorowo. Z jednej strony jest to koordynowanie zakupu nowości wydawniczych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, z drugiej strony pełna realizacja zakupu nowości wydawniczych w ramach tego projektu dla WBP w Olsztynie


współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa"; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne samorządy terytorialne z województwa warmińsko-mazurskiego
termin realizacji:lata 2006-2008
współrealizatorzy:biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

Projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie dwutorowo. Z jednej strony jest to koordynowanie zakupu nowości wydawniczych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, z drugiej strony pełna realizacja zakupu nowości wydawniczych w ramach tego projektu dla WBP w Olsztynie