O projekcie

Projekt zakłada podniesienie kompetencji bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie włączenia wirtualnej rzeczywistości oraz innych nowoczesnych technologii do oferty bibliotecznej. Przeprowadzimy co najmniej 15 szkoleń dla bibliotekarzy w siedzibie WBP oraz w bibliotekach partnerskich z umiejętności interpersonalnych, VR (wirtualna rzeczywistość) i IT w bibliotece oraz promocji tych usług wśród mieszkańców.

Przeszkoleni przez nas bibliotekarze przeprowadzą szkolenia dla użytkowników swoich bibliotek i nauczą ich korzystania z wirtualnego świata. Szkolenia dla użytkowników mogą przybierać różne formy w zależności od bibliotekarzy i lokalnych potrzeb. Często będą to indywidualne konsultacje z zainteresowanymi osobami.

W ramach projektu zaplanowano:

  • szkolenia przeprowadzone dla bibliotekarzy w bibliotekach pełniących funkcje powiatowe i w siedzibie WBP oraz webinarium na platformie ClickMeeting.
  • zakup sprzętu do prezentowania i wykorzystania wirtualnej rzeczywistości,
  • udostępnianie mobilnego zestawu (sprzętu jak wyżej) do bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, które wykorzystają go do promocji swoich nowych usług np. podczas wybranych wydarzeń takich, jak lokalny festyn, konferencja czy posiedzenie rady gminy.

Z pytaniami można się zwracać do Działu Analiz i Współpracy z Regionem: e-mail: wspolpraca@wbp.olsztyn.pl, tel. (89) 524 90 41.