Spotkania z książką 2 – program promocji bibliotek i czytelnictwa na Warmii i Mazurach

współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”
termin realizacji:kwiecień – grudzień 2007
cele projektu:
  • możliwość prezentacji własnej twórczości dzieci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w wydawnictwie oraz Internecie
  • promocja bibliotek i czytelnictwa w województwie warmińsko-mazurskim
  • promocja regionu
opis programu:

Ogłoszono konkurs literacki dla dzieci w wieku 10-14 lat ph. „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach”. Nawiązuje on do 50. rocznicy pierwszego wydania książki „Tomek w krainie kangurów” i 95. rocznicy urodzin autora książki Alfreda Szklarskiego. Uczestnicy konkursu napisali indywidualna pracę, której główną postacią jest Tomek Wilmowski, bohater cyklu powieści A. Szklarskiego. Przygody Tomka są umiejscowione na Warmii i Mazurach w realnie istniejących miejscach.

Prace były oceniane dwuetapowo: na szczeblu powiatu i województwa.

Prace konkursowe zostały przedstawione w serwisie internetowym projektu, na wystawie podsumowującej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie oraz w wydawnictwie pokonkursowym (prace laureatów).

Podczas wojewódzkiego finału konkursu został przeprowadzony test elektroniczny, laureaci konkursu zawalczyli o nagrodę specjalną.

Podczas trwania konkursu w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego były realizowane wystawy, akcje głośnego czytania książek A. Szklarskiego oraz promowano region.

Serwis internetowy projektu