"Spotkania z książką – program promocji bibliotek i czytelnictwa na Warmii i Mazurach"

współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
termin realizacji:kwiecień - grudzień 2006
współrealizatorzy:Biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu: W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono akcje czytania książek dla dzieci w bibliotekach publicznych Warmii i Mazur. Działania te razem z wystawami związanymi z czytanymi wydawnictwami zachęcały dzieci do wzięcia udziału w 2 konkursach: plastycznym i literackim. Prace były oceniane dwuetapowo: na szczeblu powiatu i województwa. Dla wszystkich autorów zwycięskich prac przygotowano nagrody. Dodatkowo wyróżnione zostały biblioteki, z których pochodzą prace laureatów etapu wojewódzkiego, biblioteka, z której zgłoszono największą liczbę prac konkursowych oraz biblioteka, która najaktywniej koordynowała prace projektowe w swoim powiecie. Projekt kończą wystawa, spotkanie i wydawnictwo pokonkursowe.

Więcej o projekcie