Sieć partnerstwa i sieć informacji o Unii Europejskiej na obszarach wiejskich w regionie Warmii i Mazur

współfinansowanie:Program LEADER+, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Gmina Bornholm, biblioteki powiatowe i biblioteki w miastach na prawach powiatu
termin realizacji:lata 2004 - 2005
współrealizatorzy:Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Gmina Bornholm
Carrefour Bornholm (Dania) i Satelitarne Biuro na Warmii i Mazurach
Centralna Biblioteka Bornholmu (Dania)
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Biblioteki powiatowe bądź biblioteki w miastach na prawach powiatu (wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego)
opis programu:

Projekt zakłada wykorzystanie możliwości programu LEADER+ i doświadczeń Carrefour na Bornholmie oraz Satelitarnego Biura na Warmii i Mazurach w celu przygotowania pracowników samorządowych województwa do prowadzenia Lokalnych Grup Działań, opracowywania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykorzystywania programów pomocowych dla rozwoju regionu. W ramach projektu przygotowuje się również pracowników bibliotek powiatowych do prowadzenia regionalnych centrów informacji o Unii Europejskiej nastawionych w szczególności na działania na obszarach wiejskich.

Ważniejsze działania projektu:

  • konferencje początkowa i końcowa,
  • dwudniowe seminarium szkoleniowe na temat informacji o UE dotyczącej obszarów wiejskich,
  • 5 jednodniowych, przeprowadzonych przez przeszkolonych wcześniej bibliotekarzy, lokalnych seminariów szkoleniowych, skoncentrowanych na politykach i programach UE istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich oraz na tym jak dostarczać i rozprzestrzeniać taką informację,
  • trzydniowe seminarium szkoleniowe na temat metody LEADER+,
  • 5 jednodniowych otwartych seminariów szkoleniowych na temat metody LEADER+, przygotowujących lokalnych aktorów do Polskiego Programu Pilotażowego LEADER+, z powołaniem Lokalnych Grup Działań i opracowaniem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • wyjazd studyjny na Bornholm dla uczestników szkolenia z zakresu metody LEADER+.