Rodzinne weekendy kultury

współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
termin realizacji:rok 2001
współrealizatorzy:Instytucje kultury z siedzibą w Olsztynie
opis programu: Program zapewnił mieszkańcom Olsztyna możliwość użytkowania komputera, nawigacji w internecie - wspólnie z rodziną i znajomymi; poszukiwanie informacji na każdy temat, a w szczególności na tematy dotyczące literatury i sztuki, historii lokalnych środowisk (miasta, dzielnicy, ulicy, szkoły, rodziny...) w źródłach pisanych i multimedialnych; możliwość zapoznania się z twórczością i osobami ciekawych ludzi (szczególnie wywodzących się lub tworzących w lokalnych środowiskach) oraz prezentację własnych osiągnięć i własnej twórczości na spotkaniach, wystawach i wernisażach organizowanych w pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Polsko Francuskiego w Olsztynie, Muzeum Olsztyńskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Obserwatorium Astronomicznego; możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach i pokazach multimedialnych.
Otwarcie wymienionych instytucji i rozszerzenie ich ofert podczas sześciu akcji sobotnio - niedzielnych wykazało duże zapotrzebowanie na tego typu usługi.