Regionalna Informacja w Internecie

współfinansowanie:Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Danii (środki otrzymała strona duńska projektu)
termin realizacji:lata 2003 - 2004
współrealizatorzy:Centralna Biblioteka Bornholmu (Dania)
Kaliningradzka Regionalna Uniwersalna Biblioteka Naukowa (Rosja)
opis projektu: Główny temat projektu to założenie przez biblioteki trzech uczestniczących regionów sieci dostarczającej ludności informacji lokalnych jak również informacji o Unii Europejskiej. Projekt był powiązany ze zrealizowanym przez Polską stronę projektem BIS, w ramach którego budowano biblioteczną informacyjną sieć szkoleniową pomiędzy 117 głównymi bibliotekami na Warmii i Mazurach. Projekt "Regionalna informacja w Internecie" został zaplanowany w celu wymiany doświadczeń między partnerami z Polski, Danii i Rosji oraz pobudzenia lokalnych środowisk bibliotekarskich do wykorzystania Internetu jako nośnika informacji kierowanej do społeczności lokalnych, jak i szerszej rzeszy publiczności internetowej, a także jako narzędzia, które owe informacje pozwoli mieszkańcom wykorzystać w życiu codziennym. W ramach projektu prowadzone były szkolenia i kursy komputerowe przez trenerów duńskich i polskich w Polsce i Kaliningradzie. Projekt zakończyła międzynarodowa konferencja w dniach 10-11 maja 2004 r., która miała miejsce w Olsztynie i Nidzicy.