Historia projektu

Współpraca między Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie i Państwową Okręgową Biblioteką w Równym rozpoczęła się na początku 2006 r. W maju 2006 r. dyrektorzy obu bibliotek spotkali się na konferencji w Olsztynie i wspólnie z Dyrektorem Centralnej Biblioteki Bornholmu podjęli decyzję wspólnej realizacji projektu. Opracowano koncepcję wspólnego działania i wytypowano możliwe źródła finansowania.

Następnie partnerzy spotkali się w Równym, również z przedstawicielami administracji okręgu rówieńskiego w efekcie tych działań strona ukraińska wspomagana przez partnerów z Polski i Danii złożyła wniosek aplikacyjny do konkursu Promocja demokratycznych procesów na Ukrainie. Niestety, projekt nie uzyskał dofinansowania.

Na początku roku 2007 partnerzy skorygowali koncepcję projektu i podjęli decyzję o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego przez WBP w Olsztynie ph.: „Realizujemy prawo do informacji” wniosek złożono do konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc zagraniczna”. W sierpniu 2007 roku projekt uzyskał pozytywną ocenę więc przystąpiliśmy do jego realizacji…