Efekty projektu

  1. Stworzono i uruchomiono 4 publiczne punkty dostępu do Internetu – każdy wyposażony w 5 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, 1 rzutnik multimedialny z ekranem, 1 kserokopiarkę, 1 drukarkę laserową i 1 skaner. Średnio dziennie z każdego z 4 PIAP-ów skorzystało ponad 22 osoby.
  2. Wzrosły kwalifikacje 50 bibliotekarzy i 20 wolontariuszy w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu – w wyniku 13 szkoleń przeprowadzonych w lokalizacjach PIAP na Ukrainie 30 bibliotekarzy uzyskało kwalifikacje trenerskie w wyżej wymienionym zakresie przydatne do szkoleń innych trenerów i do pracy w PIAP-ach.
  3. Wzrosła wiedza 50 bibliotekarzy i 20 wolontariuszy nt. procesów demokratycznych i Unii Europejskiej – w wyniku 13 szkoleń przeprowadzonych w lokalizacjach PIAP na Ukrainie 30 bibliotekarzy uzyskało kwalifikacje trenerskie w wyżej wymienionym zakresie przydatne do szkoleń innych trenerów i podczas pracy w PIAP-ach.
  4. Wśród społeczności regionu rozpropagowano informację o możliwościach bezpłatnego korzystania z PIAP-ów, użytkowania komputerów i korzystania z Internetu poprzez: kolportaż 1000 ulotek, 8 informacji w mediach, strony internetowe poszczególnych bibliotek biorących udział w projekcie (odnotowano ponad 1900 odwiedzin stron), indywidualne propagowanie idei publicznych punktów dostępu do Internetu.

DUBNO

Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie
Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie

KOSTOPIL

Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie
Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie

OSTRÓG

Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie
Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie

RÓWNE

Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie
Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie Pokaż zdjęcie


TŁUMACZENIE


TŁUMACZENIE

▲do góry