Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w regionie Równego (Ukraina) oraz zapewnienie wolnego dostępu do publicznej informacji. Cele te zostaną osiągnięte dzięki zorganizowaniu sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych regionu Równego i przeprowadzeniu cyklu szkoleń o procesach demokratycznych, integracji europejskiej i możliwościach wykorzystania Internetu do wyszukiwania informacji.