„Realizujemy prawo do informacji”

Projekt jest współfinansowany
w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

współfinansowanie:Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r.
termin realizacji:sierpień-grudzień 2007 r.
współrealizatorzy:Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (Polska)
Państwowa Okręgowa Biblioteka w Równym (Ukraina)
Centralna Rejonowa Biblioteka miasta Dubno (Ukraina)
Centralna Rejonowa Biblioteka miasta Kostopil (Ukraina)
Centralna Rejonowa Biblioteka miasta Ostrog (Ukraina)
Centralna Biblioteka Bornholmu (Dania)
opis projektu:Celem projektu jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w regionie Równego (Ukraina) oraz zapewnienie wolnego dostępu do publicznej informacji. Cele te zostaną osiągnięte dzięki zorganizowaniu sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych regionu Równego i przeprowadzeniu cyklu szkoleń o procesach demokratycznych, integracji europejskiej i możliwościach wykorzystania Internetu do wyszukiwania informacji.
działania projektu:
 1. Szkolenia przyszłych trenerów - ukraińskich bibliotekarzy – prowadzone przez trenerów z Polski i Danii oraz szkolenia prowadzone przez trenerów z Ukrainy dla ukraińskich bibliotekarzy i wolontariuszy:
  • 1 wizyta studyjna 10 ukraińskich bibliotekarzy w Olsztynie;
  • 1 wizyta studyjna 10 ukraińskich i 4 polskich bibliotekarzy na Bornholmie;
  • 4 szkolenia 1-dniowe dla ukraińskich bibliotekarzy w PIAP-ach;
  • 2 szkolenia 3-dniowe dla 20 ukraińskich bibliotekarzy w Równym prowadzone przez polskich trenerów;
  • 8 szkoleń 1-dniowych dla ukraińskich bibliotekarzy w PIAP-ach;
  • 8 szkoleń 1-dniowych dla ukraińskich wolontariuszy w PIAP-ach;
  • Konsultacje udzielane użytkownikom PIAP-ów przez bibliotekarzy i wolontariuszy.
 2. Uruchomienie 4 PIAP-ów (publicznych punktów dostępu do Internetu) w bibliotekach regionu Równego:
  • Równe, Dubno, Kostopil i Ostrog – 5 komputerów z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne (w tym wideoprojektor z ekranem, kserokopiarka i drukarka) oraz dostęp do Internetu.

więcej informacji