projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
realizowany we współpracy z Radiem Olsztyn
ph. PROZATORSKIE SKRÓTY.
opis projektu

W Starym Ratuszu usłyszeć będzie można
prozę pisarzy z regionu:

Codziennie o godz. 17.30 /oprócz weekendów/