PROZATORSKIE SKRÓTY

współrealizatorzy:Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Polskie Radio Olsztyn S. A.
termin realizacji:styczeń - czerwiec 2008
opis programu:Celem projektu jest promocja twórczości pisarzy Warmii i Mazur, przygotowana i prezentowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Innowacyjny charakter tego projektu to przede wszystkim forma, w jakiej dzieła literackie będą przedstawiane. Założeniem jest, aby fragmenty swojej twórczość czytali sami pisarze, w specyficzny dla siebie sposób i z własną interpretacją. Prezentacje te zostaną nagrane w studio radiowym i uzupełnione o krótkie wywiady.
działania projektu:

Codziennie od 31 stycznia do 21 maja 2008 r. o tej samej porze, o godzinie 17.30, w Wypożyczalni Głównej /dział beletrystyki/ oraz atrium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej będzie można usłyszeć kolejne fragmenty nagrań prozy. Edycję jednego dzieła zamknie spotkanie autorskie, podczas którego przeczytany zostanie przez pisarza wybrany fragment powieści. W ramach projektu swoje dzieła literackie prezentować będą: Filip Onichimowski, Alicja Bykowska-Salczyńska, Tomasz Białkowski, Mariusz Sieniewicz, Włodzimierz Kowalewski, Piotr Siwecki, Edward Cyfus, Joanna Wilengowska.

więcej informacji:http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/prozatorskieskroty/