Od RELACJI do ARANŻACJI Sponsorzy
O szkoleniach
O szkoleniach
I zjazd
I zjazd
II zjazd
II zjazd
III zjazd
III zjazd
IV zjazd
IV zjazd
Strategie bibliotek
Strategie bibliotek

O szkoleniach

Planowanie – Zmiana – Rozwój to hasło przewodnie tegorocznej propozycji szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie realizowanej w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” ze środków Instytutu Książki, współfinansowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 20 bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wzięli udział w cyklu czterech dwudniowych warsztatach, dotyczących rozwoju kompetencji w zakresie budowania wieloletniej strategii.


W ramach projektu zrealizowane zostały cztery zjazdy w następujących terminach:
18-19.03.2015 r.
15-16.04.2015 r.
17-18.06.2015 r.
16-17.09.2015 r.

Uczestnicy szkoleń poznali metody planowania strategicznego, wybrali narzędzia diagnozy społecznej i analizy swoich instytucji, a na podstawie badań społecznych i dokonanych analiz sformułowali dla swoich bibliotek kierunki rozwoju oraz wyznaczyli cele i wskaźniki ich osiągnięcia.

Pomiędzy poszczególnymi szkoleniami uczestnicy wykonywali także dodatkowe zadania (m.in. praca z całym zespołem pracowniczym oraz z potencjalnymi instytucjami partnerskimi), a także korzystali z publikacji, filmów, prezentacji, webinariów dostępnych online oraz konsultacji online z trenerem i wsparcia pracowników WBP w Olsztynie.

Cykl szkoleń zakończył się wypracowaniem wieloletnich strategii wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie.

Trener: Anna Miodyńska

Trener: Anna Miodyńska

Od kilkunastu lat pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Jest koordynatorką programu „Kultura w rozwoju”, który wspiera lokalne instytucje kultury w partycypacyjnym planowaniu (z udziałem całego zespołu pracowniczego oraz odbiorców oferty kulturalnej) i wprowadzaniu potrzebnych im zmian. Ponadto trenerka, edukatorka i mediatorka. Współpracuje z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w projektach społeczno-kulturalnych angażujących instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i społeczności lokalne do wspólnych działań. Od wielu lat współpracuje z Programem Rozwoju Bibliotek i  Programem Dom Kultury Plus.