PLACCAI - Public Libraries as Centers for Culture and Information
Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji

współfinansowanie:PHARE
termin realizacji:lata 1998 - 1999
współrealizatorzy:Program został zainicjowany przez Sejmik Samorządowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego (wówczas olsztyńskiego) oraz Sejmik Samorządowy Województwa Halland. W programie brały udział następujące biblioteki publiczne:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach,
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Morągu,
Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie,
Biblioteka Województwa Halland,
Miejska Biblioteka w Halmstad,
Biblioteka Miejska w Kungsbacka,
Biblioteka Miejska w Laholm,
Biblioteka Gminna w Unnaryd.
opis programu:

Celem programu było uaktywnienie działalności istniejących bibliotek w Polsce północno - wschodniej poprzez rozszerzenie ich funkcji jako centrów kulturalnych i ośrodków informacji lokalnej. Dzięki włączeniu bibliotek do ogólnoświatowej sieci Internet pojawiła się możliwość zaspokajania różnorakich potrzeb szerokiego grona czytelników - młodzież kontaktowała się z rówieśnikami w innych krajach, bezrobotni szukali pracy, a liczne grono mieszkańców miast i wsi poszukiwało interesujących ich informacji. Stworzyło to potrzebę szkolenia bibliotekarzy realizujących projekt w zakresie automatyzacji, co zaowocowało intensywnym kursem komputerowym realizowanym przez WBP.
Polskie biblioteki biorące udział w programie czerpały wzorce z bibliotek w Szwecji, które już od wielu lat stanowią centra wydarzeń kulturalnych. Nie są one tylko wypożyczalniami książek, ale są również miejscami przedstawień teatralnych, spotkań, słuchania muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizacja założeń projektu oraz wypracowane metody pracy były omawiane szeroko podczas seminariów, warsztatów i spotkań. Podsumowania dokonano na międzynarodowej konferencji 29.09 - 01.10.1999 r. w Starych Jabłonkach koło Olsztyna - "Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji".

więcej informacji:http://www.wbp.olsztyn.pl/placcai/