Komputerowe szkolenia wyjazdowe

współfinansowanie:Open Society Institute Budapest
termin realizacji:lata 1999 - 2000
współrealizatorzy:Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach,
Iławskie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki MBP w Iławie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu,
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach.
opis programu: Odbyło się 14 wyjazdów mikrobusem WBP (kierowca, wykładowca, asystent) ze sprzętem (5 komputerów PC, laptop, telefon komórkowy z dostępem do Interneteu, przenośna sieć lokalna, wideoprojektor). Biblioteki w terenie zapewniały pomieszczenie (stoliki, krzesła, dostęp do sieci elektrycznej) i werbowały uczestników, którzy później przekazywali i nadal przekazują zdobytą wiedzę i umiejętności użytkownikom bibliotek, pracownikom innych instytucji oraz prywatnym znajomym. W efekcie działanie WBP oznaczało upowszechnienie obycia z możliwościami komputera i Internetu, ułatwienie dostępu do informacji potrzebnej w środowisku lokalnym; kształtowanie umiejętności prezentowania własnych działań szerokiej rzeszy odbiorców (korzystanie z poczty elektronicznej, pokazy komputerowe, strony www), pobudzenie inicjatywy w celu poszukiwania rozwiązań problemów i zaspokajania potrzeb informacyjnych poprzez Internet.