"N@utobus - bezprzewodowy autobus internetowy"

współfinansowanie:Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Partnerzy z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych
termin realizacji:lipiec 2006 - styczeń 2007
współrealizatorzy:Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej; Partnerzy z sektora prywatnego; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - koordynator projektu w województwie warmińsko-mazurskim; samorządy i biblioteki oraz inne instytucje publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

N@AUTOBUS - projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - realizowany jest na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), uczestniczą w nim także partnerzy z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Pilotaż projektu realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie koordynatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Celem projektu jest aktywizacja wspólnot lokalnych z obszarów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, obszarów wiejskich poprzez rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu. Interaktywny i zintegrowany program ma na celu wzmocnienie umiejętności społecznych poprzez lepszą komunikację i przełamywanie barier.

Głównym działaniem projektu są szkolenia prowadzone w autobusie internetowym i salach udostępnianych przez lokalnych współrealizatorów projektu.

Zakres oferowanych szkoleń obejmuje swoją tematyką zagadnienia dotyczące 4 podstawowych terminów społeczeństwa informacyjnego:

  • eAdministracja,
  • eZdrowie,
  • eEdukacja,
  • eBiznes.

W celu jak najlepszego wykorzystania autobusu przez osoby go odwiedzające, został on przebudowany tak, aby w szkoleniach mogły uczestniczyć osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wyposażanie autobusu obejmuje m.in.: 11 komputerów przenośnych, serwer, satelitarny dostęp do Internetu, sprzęt sieciowy, ekran plazmowy, MOBIK - multimedialne urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w komputer, projektor, bezprzewodową klawiaturę oraz cyfrowy wizualizer, itp. W autobusie zainstalowane zostały dwie sieci internetowe: przewodowa oraz bezprzewodowa, dzięki którym sprzęt zainstalowany w autobusie będzie mógł połączyć się z Internetem niezależnie od miejsca postoju pojazdu.

Tematyka szkoleń została specjalnie przygotowana na potrzeby n@utobusu. Dotyczy wszystkich aspektów życia codziennego, od zastosowania technologii teleinformatycznych w szkołach, przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych do podstawowych kwestii związanych z obsługą komputera np. wysyłanie poczty e-mail.

Więcej o projekcie http://www.nautobus.gov.pl/