Czesław Miłosz – nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny

współfinansowanie:Samorząd Miasta Olsztyn
termin realizacji:kwiecień-czerwiec 2011 r.
opis projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie włączając się w obchody 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza przygotowała cykl imprez ph. „Czesław Miłosz - nie ma GO już, ale ciągle jest obecny”. Celem projektu jest popularyzacja osoby i twórczości Czesława Miłosza z okazji Roku Miłosza, promocja rocznicy urodzin poety wśród mieszkańców Olsztyna oraz kreowanie kultury czytelniczej mieszkańców Olsztyna.
Program:


29.04.2011 r. – 14.06.2011 r.

  • Od 29 kwietnia 2011 r. – wystawa „Świat, poema naiwne Czesława Miłosza”. Ekspozycja oparta na cyklu wierszy „Świat, poema naiwne”. Teksty wierszy wkomponowane zostały w fotografie przedstawiające Warszawę z czasu powstania tego cyklu – rok 1943. Scenariusz wystawy: Justyna Polakowska.
  • 10 maja 2011 r. – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Fałtynowiczem - publicystą, bibliografem, eseistą, redaktorem naczelnym kwartalnika „Jaćwież”, autorem m.in. książki pt. „Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna. Współorganizacja i prowadzenie – Ewa Zdrojkowska.
  • 7 czerwca 2011 r. – debata z udziałem młodzieży nt. twórczości Czesława Miłosza – prowadzona przez Włodzimierza Kowalewskiego, nauczyciela, prozaika i krytyka, laureata Nagrody Literackiej Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego (2003) oraz Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn (2008), a także nominowanego do nagrody Nike i Paszportu Polityki. W trakcie debaty studenci Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie zaprezentują fragmenty twórczości pisarza.
  • 14 czerwca 2011 r. – Salon Miłoszowki – spotkanie z dr Aliną Kuzborską, literaturoznawcą, adiunktem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie spotkania zaprezentowane będą utwory Czesława Miłosza. Współorganizacja i prowadzenie – Ewa Zdrojkowska.