Podniesienie standardu katalogów on-line WBP w Olsztynie

współfinansowanie:„KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”
termin realizacji:02.11.2012 – 15.12.2012
główny realizator:Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie standardu usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie poprzez wyposażenie WBP w nowoczesny sprzęt komputerowy, zapewniający użytkownikom biblioteki sprawniejsze korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom efektywniejsze katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line. Wymieniliśmy i uzupełniliśmy przestarzałą infrastrukturę.

Na nowym serwerze umieścimy Program biblioteczny spełniający wszystkie wymagane kryteria Certyfikatu Biblioteka+ oraz bazę katalogową nie tylko książek ale również innych zasobów WBP w Olsztynie.

Będziemy systematycznie konwertować dane do programu spełniającego wymagane kryteria. Aby użytkownicy biblioteki mogli efektywniej korzystać z naszych zasobów nasz katalog z przekonwertowanymi opisami zbiorów będziemy udostępniać on-line.

Nowe switche poprawią stabilność łącza serwera. Dzięki temu zwiększymy płynność przesyłu danych nie tylko między budynkami WBP ale również na drodze do naszych klientów.

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki