Kluby

współfinansowanie:Open Society Instutute Budapest
termin realizacji:rok 2001
współrealizatorzy:Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście.
opis programu: Program zapewnił okolicznym i najskromniej wyposażonym finansowo mieszkańcom Olsztyna realną możliwość użytkowania komputera.
Stanowisko komputerowe (komputer, drukarka, skaner) w czynnym zarówno w godzinach rannych jak i popołudniowych Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP (OLDiM) udostępniono nieodpłatnie członkom zorganizowanych grup - klubów i osobom indywidualnym, które wykazały się ciekawymi pomysłami i uzasadniły ich wartość w bibliotece. Powstało 6 klubów wybranych w Konkursie na Klub. Karty członkowskie uprawniały do bezpłatnego korzystania z komputera w OLDiM oraz z komputerów pracowni komputerowej. Pracownia została otwarta dodatkowo w dwa popołudnia tygodniowo.
Członkom klubów umożliwiono korzystanie z bezpłatnych konsultacji bibliotekarzy i informatyków WBP, uczestniczenie w kształtowaniu profilu zbiorów bibliotecznych oraz udział w nieodpłatnych bądź bardzo tanich szkoleniach. Kluby i ich aktywni członkowie zyskali także możliwość nieodpłatnego otrzymania konta poczty elektronicznej oraz miejsca na własny serwis internetowy na serwerze WBP.
Podobne działania prowadzono w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście.