"Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" (Nr projektu: Z/2.28/I/1.5/405/05)

współfinansowanie:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Samorządy terytorialne i biblioteki oraz inne instytucje publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
termin realizacji:lipiec 2006 - czerwiec 2007
współrealizatorzy:Samorządy terytorialne i biblioteki oraz inne instytucje publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

Przedmiotem projektu były dwa komplementarne działania: 1) stworzenie i/lub modernizacja 200 punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP - Public Internet Access Point) głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców, 2) rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury dostępowej w gminach objętych projektem przy wykorzystaniu już istniejących szkieletowych sieci szerokopasmowych.