Internet dla wsi, gminy, miasta i województwa

współfinansowanie:Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji:lata 1997 - 1998
współrealizatorzy:Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej (wówczas: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy) w Warszawie - Filia w Olsztynie,
Liceum Ogólnokształcące nr II w Olsztynie,
Liceum Ogólnokształcące nr VI w Olsztynie,
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor w Olsztynie,
Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie,
Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie.
opis programu: W projekcie uczestniczyli mieszkańcy Olsztyna i całego województwa olsztyńskiego. Projekt w szczególności adresowany był do dzieci i młodzieży nie mającej dotychczas dostępu do komputera w ogóle i do Internetu, a także do osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy. W ramach projektu prowadzono szkolenia stacjonarne w pracowni komputerowej WBP dla uczniów szkół średnich Olsztyna, na których kształtowano umiejętności korzystania z Internetu: wyszukiwania informacji, korzystania z poczty elektronicznej i tworzenia stron www. Wydawano wirtualne czasopismo, udostępniano miejsce na konta poczty elektronicznej i serwisy internetowe uczestników.